REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Gepotidacyna w natarciu

7 listopada 2019 10:40

Wydawać by się mogło, że przy alarmujących raportach WHO i innych czołowych organizacji związanych ze zdrowiem w zakresie wzrostu antybiotykooporności, działy badań i rozwoju skoncentrują się na działaniach w tym zakresie – nic jednak bardziej mylnego. To rozwój leków onkologicznych spędza sen z powiek koncernom farmaceutycznym, podczas gdy glob dziesiątkują wcześniej dobrze kontrolowane choroby. Być może na scenie pojawia się właśnie ważny gracz w walce z niedocenianą…rzeżączką.

Badacze na całym świecie informują, że dwoinka Neisseria gonorrhoeae już rozwija oporność na jedyne dwa antybiotyki, które mogą wyleczyć tą chorobę: azytromycynę i ceftriakson (fot. Shutterstock)
Badacze na całym świecie informują, że dwoinka Neisseria gonorrhoeae już rozwija oporność na jedyne dwa antybiotyki, które mogą wyleczyć tą chorobę: azytromycynę i ceftriakson (fot. Shutterstock)

Rzeżączka nie taka rzadka

Choroby przenoszone drogą płciową (ang, sexually transmitted infections, STI) od zawsze pozostają tematem tabu, jednak to nie sprawia, że ich siła maleje wprost proporcjonalnie to braku publicznej dyskusji na ich temat. Przytaczane statystyki powinny przerażać (czytaj więcej: Niedoceniane STI) – 376 milionów nowych przypadków rocznie, biorąc pod uwagę cztery najpowszechniejsze choroby – chlamydiozę, rzeżączkę, rzęsistkowicę i kiłę. Skupiając się dziś na zakażeniu Neisseria gonorrhoeae mamy bagatela 87 mln rozpoznań rzeżączki każdego roku.

Bakterie wywołujące rzeżączkę są szczególnie inteligentne. Za każdym razem, gdy używamy nowej klasy antybiotyków do leczenia infekcji, bakterie ewoluują, aby im się oprzeć. WHO donosi o powszechnej oporności na starsze i tańsze antybiotyki. Niektóre kraje – szczególnie te o wysokich dochodach, w których nadzór jest najlepszy – notują przypadki infekcji, których nie da się leczyć wszystkimi znanymi antybiotykami. Przypadki te mogą być tylko wierzchołkiem góry lodowej, ponieważ w krajach o niższych dochodach, w których rzeżączka występuje częściej, brakuje systemów do diagnozowania i zgłaszania nieleczonych infekcji. Ze wszystkich chorób przenoszonych drogą płciową rzeżączka jest najbardziej oporna na antybiotyki.

REKLAMA

Badacze na całym świecie informują, że dwoinka Neisseria gonorrhoeae już rozwija oporność na jedyne dwa antybiotyki, które mogą wyleczyć tą chorobę: azytromycynę i ceftriakson. Liczby na pierwszy rzut oka nie robią wrażenia: odsetek próbek opornych na azytromycynę wzrósł z 0,6 % do 2,5 %, a dla ceftriaksonu podwoił się z 0,4 % do 0,8 %. Są to jednak czerwone flagi dla naukowców śledzących marsz rzeżączki przez antybiotykowe uzbrojenie.

REKLAMA

Gepotidacyna – nowa nadzieja

Można oczywiście liczyć na cud i szukać go wśród tego, co już wokół nas powstało – ale metoda poszukiwań antybiotyków w ich naturalnym środowisku jest żmudna, przestarzała i obarczona sporym ryzykiem niepowodzenia (czytaj więcej: Matka Ziemia z odsieczą). Mniej-więcej od zeszłego roku w publikacjach medycznych w kontekście terapii rzeżączki dróg moczowo-płciowych zaczęła przewijać się jedna nazwa: gepotidacyna. Gepotidacyna (w badaniach rozwojowych znana pod nazwą GSK2140944) to pierwszy lek w nowej klasie chemicznej antybiotyków zwanych bakteryjnymi inhibitorami topoizomerazy triazaacenaftylenowej, który selektywnie hamuje bakteryjną replikację DNA poprzez oddziaływanie w unikalny sposób na podjednostkę GyrA bakteryjnej gyrazy DNA i podjednostkę ParC bakteryjnej topoizomerazy IV. W badaniach klinicznych testowane jest jej zastosowania w nieskomplikowanym zakażeniu układu moczowego i rzeżączce moczowo-płciowej, dwóch infekcjach, których nie zwalczają najnowsze doustne antybiotyki. Program fazy III badań klinicznych, składający się z dwóch badań, przetestuje gepotidacynę w dwóch powyżej wspomnianych infekcjach.

W pierwszym badaniu (EAGLE-1) zdecydowano się porównać gepotidacynę z ceftriaksonem i azytromycyną, zalecanym podejściem podwójnej terapii u pacjentów z rzeżączką dróg moczowo-płciowych. Drugie badanie (EAGLE-2) porówna gepotidacynę z nitrofurantoiną, zalecanym antybiotykiem pierwszego rzutu u pacjentów z niepowikłanym zakażeniem układu moczowego. EAGLE-1 zostanie przeprowadzone na grupie 600 pacjentów, EAGLE-2 ma rekrutować dwukrotność tej liczby. Pierwsze wyniki spodziewane są do końca 2021 r. Postęp w rozwoju fazy III wynika z pozytywnych wyników dwóch badań fazy II, w których oceniano gepotidacynę w leczeniu rzeżączki oraz ostrych bakteryjnych zakażeń skóry. Badanie dotyczące zakażenia Neisseria gonorrhoeae wykazało, że pojedyncze doustne dawki gepotidacyny były skuteczne w co najmniej 95% przypadków dorosłych uczestników z nieskomplikowaną rzeżączką układu moczowo-płciowego.

Nie pozostaje nic innego, jak niecierpliwie czekać na kolejne doniesienia z trwających badań klinicznych i liczyć, że inne koncerny farmaceutyczne również zintensyfikują swoje działania w zakresie poszukiwań cząsteczek o potencjale bakteriobójczym w obecnej walce z antybiotykoopornością wobec tradycyjnych linii leczenia.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Czy chorobę słychać w głosie? Czy chorobę słychać w głosie?

Zdaniem naukowców w głosie osób z chorobą Parkinsona słychać postępujące w czasie zmiany stanu ich z...

Trądzik już nie hormonalnie Trądzik już nie hormonalnie

Europejska Agencja Leków opublikowała wytyczne, zgodnie z którymi środki antykoncepcyjne zawierające...

Niewydolność tarczycy i cukrzyca idą w parze Niewydolność tarczycy i cukrzyca idą w parze

Niskie stężenie hormonów tarczycy jest czynnikiem rozwoju cukrzycy typu 2. Tendencja jest szczególni...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz