REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Jak założyć konto apteki w ZSMOPL? Oto krótka instrukcja

15 grudnia 2017 12:07

Już wkrótce konieczne będzie raportowanie danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Od 13 grudnia 2017 funkcjonuje uproszczona procedura zakładania kont w systemie ZSMOPL dla aptek. Podpowiadamy, w jaki sposób ją przeprowadzić.

Od 13 grudnia 2017 funkcjonuje uproszczona procedura zakładania kont w systemie ZSMOPL dla aptek (czytaj więcej: „Informacja o środowiskach i certyfikatach ZSMOPL”[/url]). Obecnie proces ten został maksymalnie ułatwiony i może przeprowadzić go każdy właściciel apteki nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów (nie licząc kosztu zakupu komercyjnego certyfikatu).

Aby założyć konto podmiotu raportującego potrzebne nam będą: elektroniczny profil zaufany oraz kod terytorialny prowadzonej apteki.

REKLAMA

1. Profil zaufany na platformie ePUAP zakładamy zgodnie z instrukcjami jakie znajdują się tej na stronie. W skrócie: procedura polega na podaniu swoich danych i adresu e-mail oraz późniejszym ich potwierdzeniu przez wybrany bank lub inną instytucję do której musimy udać się z dowodem osobistym w celu potwierdzenia tożsamości osoby zakładającej profil zaufany.

REKLAMA

2. Kod terytorialny prowadzonej apteki możemy znaleźć w systemie rozliczeń z NFZ. Przykładowo w przypadku woj. opolskiego w Portalu Świadczeniodawcy[/url]. Informacji o kodzie szukamy w sekcji: Moja struktura organizacyjna / Moje pełne dane / Dane świadczeniodawcy/ Dane adresowe/ Kod terytorialny. Ten 7 cyfrowy kod najlepiej sobie zapisać na jakieś kartce papieru i trzymać pod ręką, ponieważ będzie on później niezbędny do założenia konta apteki raportującej.

Mając elektroniczny profil zaufany i kod terytorialny możemy w ciągu kilku minut założyć konto w systemie ZSMOPL.

Etapy zakładania konta ZSMOPL:

1. Utworzenie konta administratora lokalnego podmiotu raportującego.

W chodzimy na stronę rejestracji (można na nią dostać się klikając link „Załóż konto na platformie P2” ze strony ZSMOPL). Wymyślamy sobie login np.: „aptekapoddebami” lub jakiś innych, który łatwo zapamiętamy (oczywiście warto sobie go zapisać na kartce), podajemy dane do formularza, adres e-mail apteki i klikamy „Zarejestruj się”.

REKLAMA

Na podany adres e-mail zostanie wysłane hasło tymczasowe dla administratora, które należy zmienić na nowe podczas pierwszego logowania. Nowe hasło musi zawierać dużą literę (A-Z), minimalna długość 8 znaków i minimum 1 cyfrę. Je również warto sobie zapisać na kartce papieru, mimo, że co 30 dni i tak będziemy zobowiązani do jego zmiany.

2. Złożenie wniosku o założenie konta podmiotu raportującego.

Wchodzimy na stronę ZSMOPL[/url], a następnie klikamy na link: „Złóż wniosek o założenie konta podmiotu raportującego”. Wypełniamy wszystkie pola formularza z wyjątkiem tych, które dotyczą dokumentów potwierdzających działalność – obecnie nie są one wymagane. Warto pamiętać, że po wypełnieniu nawet części pól możemy skorzystać z opcji „zapisz” – wtedy wprowadzone dane zostaną zachowane, a status wniosku zmieni się na „w przygotowaniu”.

Wszystkie pola wypełnia się intuicyjnie i myślę, że nie powinno to nikomu sprawiać jakieś trudności. Jedynie wybór apteki wymaga użycia opcji szukania w rejestrze (jest to możliwe bez opuszczania formularza, otwiera się dodatkowe okno wyszukiwania po wyszukaniu właściwej apteki wybieramy opcję wybierz obok jej danych).

Kod terytorialny apteki można wybrać z rozwijanego menu lub wpisać bezpośrednio z kartki przygotowanej wcześniej, na podstawie danych zgromadzonych w systemie NFZ (pkt. 2 informacji wstępnych).

Tuż przed podpisaniem wniosku zalecam użycie opcji zapisz, która to umożliwia zachowanie wprowadzonych danych i zapobiega ich utracie w sytuacji gdyby procedura podpisywania nie przebiegła prawidłowo do końca.

Pozostaje nam tylko ostatni etap podpisanie przygotowanego wniosku profilem zaufanym. Wybieramy opcję: „Podpisz i wyślij” z samego końca wypełnionego formularza, następnie „Profil zaufany” co spowoduje przekierowanie do strony e-PUAP gdzie postępujemy zgodnie ze wskazówkami. Jeśli nasz profil zakładaliśmy w banku np.: ING, to musimy zalogować się na nasze konto bankowe dwukrotnie w czasie całej procedury, a potwierdzeniem podpisu będzie kod otrzymany SMS-em na nr telefonu, który podaliśmy w banku.

Podpisany przy pomocy ePUAP wniosek jest praktycznie tuż po złożeniu podpisu zatwierdzony – przynajmniej tak było w moim przypadku. Dlatego tuż po podpisaniu możemy się od razu logować na nasze konto apteki, aby sprawdzić status rozpatrzenia wniosku lub dokonać importu zakupionego certyfikatu.

Zakup i import komercyjnego certyfikatu pozostaje już tylko formalnością. Niestety, posiadam wyłącznie certyfikat ze środowiska ewaluacyjnego, którego zdobycie nie było prostą procedurą, ale niedziałający w środowisku produkcyjnym. Od 14 grudnia 2017 CSIOZ nie wystawia już takich certyfikatów więc opis tej procedury nie ma większego sensu…

Na dziś, jedynym sensownym rozwiązaniem pozostaje rejestracja apteki wyłącznie w systemie produkcyjnym i zakup komercyjnego certyfikatu do szyfrowania transmisji danych, który musi spełniać wszystkie wymogi określone na stronie CSIOZ[/url].

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Czas pomyśleć o grypie Czas pomyśleć o grypie

Grypa – co roku wraz z początkiem jesieni to słowo dominuje w świecie opieki zdrowotnej. Ktoś mógłby...

Niechybna śmierć Niechybna śmierć

Z przerażeniem patrzę i przysłuchuję się kolejnym pacjentom, którzy przychodzą do apteki i proszą o ...

Czy ja to muszę robić sam? Czy ja to muszę robić sam?

Jestem farmaceutą. Nie jestem prawnikiem. A mimo to wymaga się ode mnie śledzenia zmian w prawie, kt...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz