REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Konserwanty w żywności i lekach – część 2

27 października 2017 10:17

Stosowanie substancji konserwujących w żywności nie jest kaprysem producentów. To często jedyne wyjście zapewniające bezpieczeństwo spożycia produktów, pozwalające przedłużyć trwałość niektórych surowców. Ponieważ substancje konserwujące zapobiegają powstawaniu w produkcie zmian zachodzących na skutek wielu procesów.

GIF wstrzymuje w obrocie popularne leki na kaszel dla dzieci i dorosłych, zawierające fenspiryd (fot. Shutterstock)

O tym dlaczego w żywności i lekach stosuje się konserwanty pisałam już w pierwszej części artykułu . Tym razem skupię się na dwóch z nich. Benzoesan sodu i sorbinian potasu to jedne z popularniejszych konserwantów wykorzystywanych w produkcji żywności, suplementów diety i leków (np. syropów leczniczych). Oto ich krótkie charakterystyki, które rzucą nieco światła na ich zastosowanie i możliwe skutku uboczne spożywania…

Benzoesan sodu E 211 (sól sodowa kwasu benzoesowego, Natrium Benzoicum, Natrii Benzoas) to rozpuszczalny w wodzie biały lub prawie biały proszek, kryształki, ziarenka lub płatki; bezwonne, o lekko słodkim smaku. Otrzymywany jest w wyniku działania ługu sodowego na kwas benzoesowy. Jest szczególnie efektywny w środowisku silnie kwasowym (pH < 4.5), wykazując właściwości bakteriostatyczne i fungistatyczne. Skuteczność konserwująca wzrasta w obecności SO2 i CO2, soli, cukru oraz kwasu sorbowego i jego soli, natomiast jest niska wobec bakterii masłowych i octowych. Konserwant ten nie działa na bakterie mlekowe. Benzoesan sodu jest związkiem dobrze wchłanianym z przewodu pokarmowego, nie kumuluje się w organizmie, jest łatwo wydalany z moczem, w połączeniu z glicyną tworzy w wątrobie kwas hipurowy.

W obecności kwasu L-askorbinowego (witaminy C) może powstawać rakotwórczy benzen, co jest istotne w przypadku np. syropów zawierających dodatek witamin oraz napojów gazowanych.

Jeśli chodzi o działania uboczne, istnieją doniesienia na temat: podrażnienia śluzówki żołądka (zwłaszcza u osób z chorobą wrzodową), objawów alergicznych (ze wstrząsem anafilaktycznym włącznie), działania teratogennego i kancerogennego w połączeniu z innymi związkami (np. witaminą C) oraz toksyczności dla układu nerwowego.

REKLAMA

ADI (Acceptable Daily Intake) dla benzoesanu wynosi 0-5 mg/kg m.c. To maksymalne dopuszczalne dzienne spożycie przez dorosłego człowieka, czyli ilość substancji, która spożyta dziennie przez zdrową osobę dorosłą nie powoduje ujemnych skutków dla zdrowia.

REKLAMA

Benzoesan jest popularnym dodatkiem do żywności, ale stosowany jest również jako składnik leków i suplementów diety (np. w połączeniu z kofeiną oraz jako konserwant w syropach), dodatek do past do zębów, preparatów antykorozyjnych oraz jako składnik odkażający. Wchodzi w skład pomocniczych środków diagnostycznych przy badaniach wątroby, stosowany jest też w pirotechnice.

Kwas sorbowy E 200 (kwas sorbinowy, Acidum sorbicum) i sorbinian potasu E 202 (sól potasowa kwasu sorbowego) to środki stosowane w postaci białych krystalicznych proszków lub granulek. Kwas sorbowy ma lekko kwaśny posmak, natomiast jego sól nie pozostawia posmaku i jest praktycznie bezzapachowa. Producenci chętniej sięgają po sorbinian potasu, który wykazuje dobrą rozpuszczalność w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych, ponieważ jego prekursor oprócz lekko cierpkiego smaku, wyczuwalnego zapachu ma słabszą rozpuszczalność.

Sorbinian można otrzymać w reakcji kwasu sorbowego z wodorotlenkiem potasu, krystalizując z wodnego roztworu etanolu, natomiast kwas sorbowy może pochodzić z naturalnego źródła (owoce jarzębiny, Sorbus aucuparia, od której wywodzi się nazwa związku), gdzie występuje jako kwas parasorbowy, ale jest to nieopłacalne.

Konserwujące działanie kwasu i jego soli uzależnione jest od pH produktu – wzrasta ze spadkiem pH, oraz w obecności soli kuchennej, cukru, kwasu propionowego i fosforanów.

REKLAMA

Przy pH 3 – 6 E 200 i E 202 hamują rozwój drożdży i pleśni, a także (nieco słabiej) bakterii z rodzaju Acetobacter, Bacillus, Clostridium, Escherichia, Proteus, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus i Vibro, blokując aktywność enzymów, zwłaszcza dehydrogenaz. Ze względu na słabszą aktywność działania przeciwbakteryjnego, sorbinian często stosuje się w połączeniu z innymi konserwantami, np. benzoesanem sodu.

Wśród doniesień na temat działań niepożądanych znajdziemy jedynie informacje o reakcjach alergicznych, astmie itp.

Z uwagi na reakcje utleniania (sorbinian jest pochodną nienasyconego kwasu tłuszczowego) – łączony jest w produktach z przeciwutleniaczami, chroniącymi przed zmianą jego właściwości.

E 200 i E 202 uważane są za związki nietoksyczne, w organizmie ulegają beta-oksydacji typowej dla kwasów tłuszczowych, dzięki czemu łatwo rozkładają się w przewodzie pokarmowym i są uznawane za jedne z najbezpieczniejszych konserwantów. W badaniach na zwierzętach nie wykazano działania rakotwórczego. ADI E 200 wynosi 0 – 25 mg/kg m.c. Kwas sorbowy, oprócz konserwowania żywności, suplementów diety i leków, stosowany jest jako substancja utrzymująca wilgoć. Jest też składnikiem kosmetyków, płynów do płukania ust, past do zębów oraz maści.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Apteki w Powstaniu Warszawskim – część I Apteki w Powstaniu Warszawskim – część I

Był 10 lipca 1944 roku, godzina 5:45. Czternastu żołnierzy grupy bojowej IV plutonu I kompanii Batal...

Dermokosmetyki, dermoceutyki, dermościemy… Dermokosmetyki, dermoceutyki, dermościemy…

W aptekach jest coraz więcej kosmetyków. To jest fakt. Czy to dobrze? Na pewno byłoby dobrze, gdyby ...

Kolejne preparaty długo działającej insuliny zatwierdzone do stosowania Kolejne preparaty długo działającej insuliny zatwierdzone do stosowania

FDA i firma Novo Nordisk 25 września ogłosili zatwierdzenie dopuszczenia do obrotu dwóch leków zawie...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz