REKLAMA
śr. 3 listopada 2021, 16:08

Kto zyska, a kto straci na nowym rozporządzeniu ws. wyrobów medycznych

1 grudnia wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 roku, które zmienia rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Jakie modyfikacje wprowadza? Do najważniejszych należy zaliczyć zmiany w limitach cen dla pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, majtek chłonnych, a także wkładów anatomicznych oraz podkładów. W efekcie większość pacjentów zapłaci inną kwotę za zakupione wyroby medyczne niż to było dotychczas. Czy dla wszystkich wprowadzone zmiany okażą się korzystne?

Od 1 października 2023 r. wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w formie papierowej będzie możliwe tylko i wyłączne w wyjątkowych przypadkach (fot. Shutterstock)
Cześć pacjentów straci na zmianach limitów wyrobów medycznych (fot. Shutterstock)

Zmiany w limitach finansowania

Według nowego rozporządzenia limity finansowania od 1 grudnia będą wynosić:

  • 1,70 zł dla 1 sztuki pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, majtek chłonnych;
  • 1,00 zł dla 1 sztuki wkładów anatomicznych i podkładów;

Od 1 grudnia br. następuje istotna zmiana- limit cenowy będzie przypisany do każdej sztuki kupowanego wyrobu medycznego, przy zachowaniu maksymalnego limitu ilościowego – 90 sztuk. Ponadto, kod produktu nie będzie warunkował wartości refundacji. Oznacza to, że zarówno dla kodu P.100 i P.101 wartość refundacji będzie opiewać na 70% limitu cenowego.

Jak to będzie wyglądać w praktyce? 

I. Załóżmy, że cena 1 sztuki pieluchomajtek kosztuje 3,00 zł. Refundacja jednej sztuki będzie wynosić: 1,70 zł x 70%= 1,19 zł.

Pacjent za 1 sztukę tego produktu zapłaci 3,00 zł – 1,19 zł= 1,81 zł

Przy zakupie 60 sztuk kwota, jaką pacjent będzie musiał uiścić będzie wynosiła 108,60 zł (refundacja 71,40 zł), a przy zakupie 90 sztuk- 162,90 zł (refundacja 107,10 zł).

II. Teraz weźmy pod uwagę wyrób medyczny z limitem cenowym 1,00 zł. Przykładem mogą być podkłady. Przykładowo, cena 1 sztuki podkładu wynosi 1,60 zł. Refundacja dla 1 sztuki będzie wynosić 1,00 zł x 70%= 0,70 zł

Pacjent za 1 sztukę tego produktu zapłaci 1,60 zł- 0,70 zł= 0,90 zł

Przy zakupie 60 sztuk kwota, jaką pacjent będzie musiał uiścić będzie wynosiła 54 zł (refundacja 42 zł), a przy zakupie 90 sztuk- 81 zł (refundacja 63 zł).

Jakie wnioski płyną z powyższych wyliczeń? Od 1 grudnia br. wartość refundacji będzie uzależniona od ilości wyrobów medycznych, które zostaną zakupione i będzie wielkością zmienną (w przeciwieństwie do starych zasad, gdy wartość refundacji była stała (63 zł dla kodu P.101 i 77 zł dla kodu P.100)).

Kto zatem zyska na nowych zmianach?

Promowane zatem będzie kupowanie większych ilości sztuk wyrobów medycznych:

  • Dla kodu środka pomocniczego P.101 z limitem finansowania 1,70 zł korzystne będzie kupowanie miesięcznie 53 i więcej sztuk danego wyrobu medycznego (refundacja 63,07 zł). W przypadku zakupu mniejszej liczby sztuk końcowa refundacja będzie mniejsza niż dotychczas.
  • Dla kodu środka pomocniczego P.100 z limitem finansowania 1,70 zł korzystne będzie kupowanie miesięcznie 65 i więcej sztuk danego wyrobu medycznego (refundacja 77,35 zł). W przypadku zakupu mniejszej liczby sztuk końcowa refundacja będzie mniejsza niż dotychczas.
  • Dla kodu środka pomocniczego P.101 z limitem finansowania 1,00 zł korzystne będzie kupowanie miesięcznie wyłącznie 90 sztuk danego wyrobu medycznego (refundacja 63,00 zł). W przypadku zakupu mniejszej liczby sztuk końcowa refundacja będzie mniejsza niż dotychczas.
  • Dla kodu środka pomocniczego P.100 z limitem finansowania 1,00 zł niezależnie od zakupionej ilości, kwota refundacji dla pacjenta będzie niekorzystna w porównaniu do dotychczasowej wartości.

Reasumując, zadowolonymi pacjentami z powyższych zmian będą ci, którzy realizując wnioski nabywają większe ilości sztuk pieluchomajtek, pieluch anatomicznych i majtek chłonnych. Przy zakupie 65 sztuk miesięcznie, niezależnie od kodu środka pomocniczego, ostateczna kwota zapłaty zawsze będzie niższa niż ta, którą pacjent płacił dotychczas. Natomiast, przy zakupie wkładów anatomicznych i podkładów, pacjent praktycznie zawsze będzie stratny, niezależnie od ilości sztuk wyrobu medycznego jaką kupuje.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

System przede wszystkim powinien być przejrzysty i łatwy. W tej chwili wytłumaczenie pacjentowi dlaczego tyle musi zapłacić graniczy z cudem.