REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Lista refundacyjna – fakty i mity

4 listopada 2015 10:18

Jednym z głównych założeń powstania listy refundacyjnej jest umożliwienie się leczenia pacjentom drogimi lekami, których ceny w wielu przypadkach znacznie przekraczają możliwości domowych budżetów wielu polskich rodzin. Tyle, że utrzymanie apteki wyłącznie w oparciu o marżę urzędową jaka obowiązuje przy sprzedaży leków Rx refundowanych wydaje się praktycznie niemożliwe…

Do napisania tego artykułu skłoniło mnie opracowanie na temat listy refundacyjnej dr T. Szuby z Towarzystwa Farmaceutyczno-Ekonomicznego mającego swoją siedzibę w Warszawie. Chciałbym gorąco polecić lekturę tego tekstu również innym farmaceutom.

Jednym z głównych założeń powstania listy refundacyjnej jest umożliwienie się leczenia pacjentom drogimi lekami, których ceny w wielu przypadkach znacznie przekraczają możliwości domowych budżetów wielu polskich rodzin. Tak jest w rzeczywistości, jednak nie wszystkie pozycje na liście refundacyjnej są wynikiem świadomego kreowania przez państwo polityki lekowej, a często to jedynie efekt skutecznego lobbingu firm farmaceutycznych ubiegających się o wpisanie na listę refundacyjną swoich leków.

REKLAMA

Wprowadzenie od 1.01.2012 nowej ustawy refundacyjnej powiązanej z nową tabelą marż spowodowało „drastyczne” obniżki cen urzędowych wielu leków na liście refundacyjnej. Te działanie, choć dobre dla budżetu Polski i zwiększające dostęp do leków, spowodowało powstawanie mnóstwa patologii min. masowego wywozu leków refundowanych do krajów UE.

REKLAMA

Mamy październik roku 2015 mimo wielu lat obowiązywania listy refundacyjnej w dalszym ciągu pozostają nierozwiązane niektóre kwestie związane jej publikacją i istnieniem. Podstawowym zarzutem podnoszonym przez apteki od wielu lat jest zbyt krótki okres „Vacatio Legis” tzn. odstęp czasowy pomiędzy oficjalną publikacją listy a momentem wejścia jej w życie.

„Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

W uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym”
[right]źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Vacatio_legis[/right]

Trudno uwierzyć, że co 2 miesiące (6 razy w roku), bo w takich odstępach czasowych następuje zmiana listy występują te „uzasadnione przypadki” skracające „Vacatio legis”? Obecna wersja listy datowana jest na 28.10.2015 a więc jej treść oficjalnie znana jest dopiero na kilka dni przed momentem jej wejścia w życie który przypada na 1.11.2015!

REKLAMA

Prowadzenie racjonalnej gospodarki magazynem apteki jest zupełnie niemożliwe w takim przypadku. Jedyną słuszną „receptą” na ten problem pozostaje utrzymywanie maksymalnie niskich stanów wszystkich leków jakimi obraca apteka. Jakie to niesie konsekwencje dla potencjalnych pacjentów którzy chcą wykupić jednorazowo leki np. na 120 dniową kurację chyba nie muszę tłumaczyć…

Innym problemem aptek, które zobowiązane są do stosowania cen urzędowych, są koszty przeceny leków jakie posiada apteka na magazynie w momencie wejścia w życie nowej wersji listy leków refundowanych. Koszty te w całości pokrywa apteka ze swojego budżetu! W zależności o rodzaju i ilości posiadanych opakowań konkretnych leków apteka może stracić od kilku złotych do kilku tysięcy złotych. Chociaż prawdę mówiąc zdarzają się też przeceny „in plus” najczęściej rzędu kilkudziesięciu złotych. Myślę jednak, że dla zdecydowanej większości aptek w Polsce każda przecena wiąże się jednak z większą lub mniejszą stratą której nikt nie pokrywa oprócz właściciela aptek…

Teoretycznie lista refundacyjna gwarantuje równe dopłaty do każdego leku zawierającego określoną substancję czynną w określonej dawce i wielkości opakowania. W praktyce to niestety kłamstwo – sprawdźcie sobie ceny i limity dopłat do leku Zinnat 500 x 10 tabl. Nota bene ten sam błąd powiela kolejna wersja listy, jaka będzie obowiązywać od 1 listopada roku 2015…Odrębne limity dotyczące substancji w tej samej dawce i wielkości opakowania posiadają także leki zawierające amlodypinę w dawce 10 mg i w 30 tabletkowych opakowaniach. Prawdopodobnie nie są to jedyne takie przypadki na liście refundacyjnej…

Dlaczego państwo dopłaca różne kwoty do tych samych leków pozostaje zagadką? Zastanawia mnie też skala „pozorowanych” zmian jakie następują na każdej nowej liście refundacyjnej… Jak nazwać inaczej zmianę rzędu 0,1-0,01 % ceny czy limitu leku jaki pojawia się na liście? Zupełnym kuriozum jest zmiana ceny leku i limitu refundacji o 1 gr!

Jakie znaczenie dla pacjenta a nawet budżetu państwa ma taka zmiana ceny i limitu refundacji? Każdy spadek limitu refundacji, oczywiście z punktu widzenia budżetu NFZ, jest dobry i prowadzi do oszczędności na refundacji leków. Niestety ale dla apteki oznacza dalszy spadek zysku ponieważ marża apteczna liczona jest od wartości limitu refundacji leku a nie od jego rzeczywistej wartości.

Prowadzi to do wielu patologii. Apteki nie chcą kupować i sprzedawać drogich leków gdyż zysk z ich sprzedaży nie pokrywa kosztów jakie wiążą się z obrotem tymi lekami. Utrzymywanie wysokich stanów magazynowych takich leków dodatkowo wiąże się potencjalnymi wysokimi stratami finansowymi w przypadku przeceny związanej z wejściem nowego leku generycznego na listę refundacyjną itd.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceuci w Powstaniu Warszawskim: Pamiętajmy o nich! Farmaceuci w Powstaniu Warszawskim: Pamiętajmy o nich!

1 sierpnia 1944 to niezwykle ważna data w historii Polski i wyjątkowo szczególna dla każdego warszaw...

Dermokosmetyki dla pacjentów w łuszczycą Dermokosmetyki dla pacjentów w łuszczycą

Szklane półki wypełnione białymi pudełeczkami z dyskretną grafiką. W środku kremy, żele, szampony. D...

E-recepta, czyli „Król jest nagi” (a w zasadzie dwóch króli – Kamsoft i CSIOZ) E-recepta, czyli „Król jest nagi” (a w zasadzie dwóch króli – Kamsoft i CSIOZ)

Kto jest gotowy na e-receptę? Kamsoft? CSIOZ? A może Ty jesteś gotowy? Czy po wprowadzeniu e-recepty...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz