REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Michał Byliniak: artykuł w Gazecie Wyborczej jest tendencyjny

15 stycznia 2016 14:45

Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, Michał Byliniak odniósł się do artykułu „W poszukiwaniu taniego leku. Skąd różnice w cenach” opublikowanego 7 stycznia w Gazecie Wyborczej, sugerującego korzystanie z „tanich” aptek sieciowych. Pełną treść listu do redakcji Gazety Wyborczej przedstawiamy poniżej.

Szanowny Panie Redaktorze,

Z niemałym zaskoczeniem zapoznałem się treścią Pańskiego artykułu opublikowanego 7 stycznia 2016 pt. „W poszukiwaniu taniego leku. Skąd różnice w cenach”. Publikacja przedstawia apteki indywidualne jako najdroższe i sugeruje korzystanie z usług aptek sieciowych. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, iż Pański tekst pomija wiele istotnych dla pacjentów faktów oraz bazuje na informacjach nieodzwierciedlających rzeczywistości, co przekłada się na tendencyjny wydźwięk artykułu. Każda próba rozjaśnienia pacjentom specyfiki i meandrów rynku leków wymaga bardzo uważnej analizy praktyki rynkowej jaka ugruntowała się na rynku aptecznym i wielu przypadkach może okazać się, że na pozór logiczna teza w zderzeniu z wszystkimi danymi może się nie obronić.

REKLAMA

Taką tezą jest właśnie przedstawianie aptek sieciowych jako „tanich” w których pacjenci mogą uzyskać znaczną oszczędność przy zakupie leków. Jako autor zajmujący się kwestiami ekonomicznymi ma Pan doskonałą orientację dotyczącą fundamentów na jakich opiera się każdy biznes. Zasady te są proste – nie da się wszystkiego sprzedawać tanio, tak jak nie da się wszystkiego kupować tanio. Na czymś trzeba zarabiać, a im większe są koszty prowadzenia działalności tym ten zarobek musi być większy. I tak jest też w przypadku aptek, także sieciowych. Zacytowane przez Pana zestawiania cen przygotowane przez Związek Pharmanet pokazują wybrane pozycje asortymentowe – zostały dobrane tak aby wpisywały się w przedstawianą tezę. Pełen obraz rynku aptecznego wymaga analizy cen większej liczby produktów i dużej liczby aptek. Rachunek ekonomiczny musi się zamknąć na plusie co oznacza, że każdą oddaną na najbardziej opiniotwórczych preparatach złotówkę należy odzyskać sprzedając coś innego drożej lub uzupełniając sprzedaż o inne pozycje w oparciu o mechanizmy znane z rynku FMCG – promocje, oferty 1+1, itp. których celem jest zwiększenie wartości koszyka czyli w języku pacjenta wydania większej kwoty w aptece. Tajemnicą poliszynela są wymogi stawiane pracownikom aptek sieciowych przekładające się na kwotę wynagrodzenia a obejmujące średnią wartość paragonu czy też średnią liczbę produktów na paragonie. Tu jest ukryta tajemnica tanich aptek i nie można przedstawiając rynek apteczny w kontekście cen tej kwestii pomijać. Pod dużym znakiem zapytania stoi również zgodność z przepisami Ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta niektórych prowadzonych przez przedsiębiorców sieciowych działań marketingowych. Odnosząc się do przedstawionych w tekście porównań cen, proszę o przesłanie źródła publikowanych danych (raportu, badania) wraz z informacją o liczbie aptek które brały udział w badaniu oraz sponsorze tego badania.

REKLAMA

Nie można zapominać także, o jakości która w każdym przypadku obniżania kosztów (a to jest pierwszym krokiem w uzyskiwaniu konkurencyjnych cen) musi ulec obniżeniu. Tak też jest w aptekach – warto zweryfikować liczbę magistrów farmacji obsługujących pacjentów w aptekach tanich. W tych aptekach najczęściej pacjent rozmawia z technikiem farmaceutycznym, a po dokonanym „tanim” zakupie w celu uzyskania porady – już bezpłatnej udaje się do apteki prowadzonej przez farmaceutów. Tak samo nie należy pomijać bardzo istotnego faktu jakim jest dla społeczeństwa, a zwłaszcza społeczeństwa lokalnego to, że apteki należące do farmaceutów, nie są nastawione wyłącznie na zysk. Oczywiste jest, że zysk jest elementem nieodzownym dla ich funkcjonowania, tak jak dla pracownika elementem nieodzownym motywacji do pracy jest pensja. Jednakże to te małe, lokalne apteki odprowadzają podatki w swoich gminach i budują lokalnemu społeczeństwu siłę napędową. Natomiast apteki sieciowe, w większości z kapitałem obcym, transferują je do swoich obszarów macierzystych, nie zawsze nawet tożsamych z terytorium Polski. Lokalny przedsiębiorca utożsamia się ze swoją społecznością, czego implikacją jest fakt, że zawsze będzie bardziej zainteresowany zadowoleniem swojego pacjenta niż anonimowy dyrektor sieci czy też nawet kierownik lokalnej apteki sieciowej, który i tak bez zgody swojego menedżera ma ograniczone pole do manewru.

Jako reprezentant środowiska aptekarskiego zwracam uwagę na to, że pomimo prowadzenia sprzedaży apteki nie są sklepami z lekami.

Rolą aptek poza zaopatrzeniem społeczeństwa w leki, jest dbałość o stan zdrowia pacjentów – rola ta jest w ostatnich latach pomijana, na co między innymi mają wpływ publikacje sprowadzające działalność aptek do prowadzenia lukratywnego biznesu. Rolą apteki i farmaceuty zatrudnionego w aptece jest zaproponowanie rozwiązania optymalnego dla pacjenta. Często wiąże się to z koniecznością odradzenia pacjentowi zakupu leku, co jest sprzeczne z interesem przedsiębiorcy oraz powszechnie stosowanymi w aptekach sieciowych wyżej opisanymi technikami sprzedaży.

Zwracam również uwagę na fakt, zestawienia w Pańskim artykule wypowiedzi odnoszących się do różnych kwestii – przedstawiciel przedsiębiorców sieciowych wypowiadał się jedynie na temat cen leków bez recepty. Przedstawicielka samorządu i aptekarzy indywidualnych wskazywała na realne problemy wynikające z wad systemu ochrony zdrowia przekładające się na stan zdrowia pacjentów. Cena leku jest tylko jednym z wielu parametrów istotnych z punktu widzenia zdrowia publicznego. Obiektywnie, opierając się na badaniach dotyczących poziomu spożycia leków w Polsce, należy uznać, że niska cena w przypadku leków bez recepty, stosowanych doraźnie w najmniej groźnych dla życia lub zdrowia schorzeniach w połączeniu z agresywnymi działaniami marketingowymi, może nieść za sobą efekty niekorzystne wynikające z nadmiernego stosowania leków i ich działań niepożądanych. Farmaceuta nie pozwoliłby sobie na wskazywanie niskiej ceny leków dostępnych bez recepty jako zjawiska korzystnego – co również jasno pokazuje brak zrozumienia przedsiębiorców sieciowych roli aptek w systemie ochrony zdrowia.

Zważywszy na przedstawione uwagi, liczę na reakcję z Pańskiej strony i umożliwienie przedstawienia pełnego obrazu sytuacji aptek w sposób pozwalający na zabezpieczenie pacjentów przed wpływem gry marketingowej prowadzonej w wielu aptekach, która nie uwzględnia roli jaką powinna pełnić ta placówka w systemie ochrony zdrowia.

REKLAMA

Z poważaniem
Michał Byliniak
Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Ubiorek gorzki jako remedium stomachicum Ubiorek gorzki jako remedium stomachicum

Łacińska nazwa rodzaju Ubiorek pochodzi od Iberii, dawnej nazwy regionu geograficznego, odpowiadając...

Nowe spojrzenie na cukrzycę Nowe spojrzenie na cukrzycę

Cukrzyca jest obecnie klasyfikowana w dwóch głównych postaciach, cukrzycy typu 1 i typu 2, ale szcze...

Wrzutki Wrzutki

Tupet niektórych przedstawicieli farmaceutycznych i hurtowni przekracza kolejne granice. Liczba niez...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz