REKLAMA
Magazyn mgr.farm

NIA odpowiada!

21 kwietnia 2017 13:42

Kilka dni temu jeden z naszych stałych felietonistów – farmaceuta ceniący swoją anonimowość – zdecydował się opublikować na naszym pośrednictwem list otwarty do Naczelnej Izby Aptekarskiej, dotyczący planowanych zmian w Prawie farmaceutycznym. Jego treść przekazaliśmy NIA jeszcze przed jego publikacją, dlatego dzisiaj możliwe jest przekazanie odpowiedzi…

Tomasz Leleno oraz Marek Tomków odpowiadają na list otwarty farmaceuty.

List otwarty farmaceuty z pytaniami do Naczelnej Izby Aptekarskiej można przeczytać pod tym adresem: „Oczekuję odpowiedzi od NIA”. Niżej publikujemy odpowiedzi przygotowane jakie w imieniu samorządu aptekarskiego przygotowali panowie Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

W sprawie komunikacji z farmaceutami odpowiada Tomasz Leleno, rzecznik prasowy NIA

„Komunikacja z farmaceutami jest jednym z naszych priorytetów. To właśnie dlatego regularnie informujemy o planowanych aktywnościach zewnętrznych. Preferujemy przy tym otwarty model komunikacji, w którym farmaceuci mają możliwość śledzenia relacji z kluczowych debat parlamentarnych z udziałem naszych przedstawicieli. Jednocześnie warto podkreślić, iż przy tak dużej dynamice zmian w projekcie jest to jedyna możliwa forma komunikacji. Wszystkich zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z okręgowymi izbami aptekarskimi, posiadającymi komplet niezbędnych informacji na temat realizowanych projektów. Sukcesywnie wzmacniamy także naszą obecność w mediach społecznościowych, gdzie zamieszczamy aktualne informacje i stanowiska w kluczowych kwestiach. Warto podkreślić, że komentarze dotyczące nieuchwalonych ostatecznie zmian stałyby się jedynie dywagacjami teoretycznymi, wprowadzającymi więcej zamieszania niż rzetelnej informacji. Argumenty i ocena NRA w przedmiocie kolejnych zagadnień dostępne są w formie audiowizualnej oraz stenogramów z poszczególnych debat. Spotkania bezpośrednio z farmaceutami planowane są po zakończeniu pełnego procesu legislacyjnego.”

REKLAMA
Na pytania dotyczące ustawy „apteka dla aptekarza” odpowiada: Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Mam jedną aptekę. Moja żona też jest farmaceutką i jednocześnie „moim” pracownikiem. Co się stanie jeśli zdarzy się tragedia, i któregoś dnia nie wrócę do domu? Czy moja żona będzie mogła prowadzić dalej aptekę, jeśli nie jest ze mną w spółce? Zaznaczę, że w najbliższej okolicy (mniej niż 500 metrów) mamy dwie inne apteki.

„Zapisy ustawy wyraźnie precyzują tę kwestię. Zgodnie z regulacją nową aptekę będzie mógł prowadzić farmaceuta lub farmaceuci w ramach wybranych spółek osobowych, a więc Pana żona, jako osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie kierunkowe będzie mogła z powodzeniem prowadzić apteki. W Państwa przypadku być może warto skorzystać z bezpiecznego rozwiązania jakie daje ustawa, a więc możliwości założenia spółki osobowej.”

REKLAMA
Znajomy ma podobną sytuację do mnie tyle, że jego żona nie jest farmaceutką a aptekę mają w domu. Co się stanie z jego apteką, jeśli zdarzy się tragedia i on nie wróci któregoś dnia do domu? Jego żona nie mając wykształcenia farmaceutycznego nie będzie prowadzić apteki. A jak ma ją sprzedać skoro stanowi ona integralną część domu?

„Placówki, które funkcjonują obecnie będą mogły bez przeszkód prowadzić swoją działalność na dotychczasowych zasadach. Regulacja dotyczy bowiem nowych aptek. Ustawa zakłada możliwość dziedziczenia majątku po zmarłym farmaceucie przez farmaceutę, który mając uprawnienia zawodowe może kontynuować działalność.
W przypadku osoby niebędącej farmaceutą ustawa również dopuszcza możliwość dziedziczenia majątku, natomiast nie daje możliwości dziedziczenia uprawnień. Mechanizm jest identyczny, jak w przypadku prowadzenia gabinetu lekarskiego, czy dentystycznego – który może prowadzić odpowiednio lekarz lub lekarz dentysta, natomiast nie może prowadzić go spadkobierca, który nie ma do tego uprawnień. Ten sam spadkobierca może natomiast odziedziczyć majątek, związany choćby z prawem do lokalu oraz urządzeniami specjalistycznymi będącymi wyposażeniem gabinetu. Ponadto ustawa pozwala spadkobiercy na sprzedaż apteki wraz z lekami w terminie 24 miesięcy.”

Koleżanka ze studiów zaczęła budować pół roku temu swój dom. Na tej samej działce, buduje też osobny budynek, w którym chciała otworzyć swoją wymarzoną aptekę. Budowa trwa i nie skończy się w ciągu jeszcze kilku miesięcy. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie nie uzyska w tym miejscu zezwolenia na aptekę, bo najbliższa jest niecały kilometr dalej (przedmieścia Warszawy, intensywnie rozbudowujące się). Co ma zrobić, żeby móc w tym miejscu otworzyć aptekę?

„Ten przypadek pokazuje celowość poprawki, która została wprowadzona jeszcze na etapie prac sejmowych, zgodnie z którą w wyjątkowych sytuacjach minister zdrowia – po zasięgnięciu opinii inspekcji farmaceutycznej i władz lokalnych – będzie mógł wydać zgodę na otwarcie nowej apteki. Pana Koleżanka może też złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia – w zależności od stopnia zaawansowania prac i tak będzie musiał być on rozpatrywany na starych zasadach, bądź wystąpić do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o wydanie tzw. promesy – w okresie jej obowiązywania Pana Koleżanka będzie mogła dokończyć inwestycję.”

Co się będzie działo z aptekami, które po zmianie przepisów będą musiały się zamknąć z powodów ekonomicznych? Obecnie właściciel takiej apteki może ją sprzedać każdemu (a w zasadzie udziały w spółce, która jest jej właścicielem). Jak rozumiem po zmianie przepisów przejęcia kapitałowe nie będą możliwe, a ewentualny kupiec będzie musiał być farmaceutą. Kto i na jakich zasadach będzie mógł kupić aptekę po zmianie prawa?

„W przypadku likwidacji apteki ustawa wprowadza rozwiązania korzystne z punktu widzenia osoby prowadzącej placówkę. Nowe przepisy umożliwiają bowiem właścicielowi odsprzedaż leków z likwidowanej apteki innej placówce, przez co właściciel takiego punktu może odzyskać znaczną część środków finansowych (na chwilę obecną istnieje obowiązek utylizacji leków, co bezpośrednio wiąże się ze stratą finansową i marnotrawstwem).

Przepisy wprowadzają także nowe zasady dotyczące osób uprawnionych do nabycia apteki, którymi będą farmaceuci lub farmaceuci w ramach wybranych spółek osobowych. Wprowadzone przez ustawę kryteria demograficzne i geograficzne doprowadzą do równomiernej dostępności do aptek i usług farmaceutycznych, co w praktyce oznacza odpowiednią liczbę pacjentów dedykowanych jednej aptece. To z kolei spowoduje,
że będzie ona częściej odwiedzana przez pacjentów, co w naturalny sposób poprawi jej sytuację ekonomiczną, a w konsekwencji podniesie wartość rynkową, z uwagi na zapewniony pierścień pacjentów (1 apteka = 3 tys. osób). Badania wyraźnie wskazują, że takie apteki będą chętniej kupowane, w przeciwieństwie do aptek, które obecnie wystawione są na sprzedaż za symboliczną „złotówkę”. Jednak nie ma na nie kupców,
z uwagi na duże zagęszczenie placówek w danym obszarze. To powoduje, że są one często nierentowne i chcąc przetrwać kolejny miesiąc stosują mechanizmy niezdrowej konkurencji, co automatycznie psuje cały rynek.”

REKLAMA
Redakcja MGR.FARM wyraża podziękowania przedstawicielom Naczelnej Izby Aptekarskiej za przychylność i czas poświęcony na udzielenie odpowiedzi.
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Domowe laboratorium farmaceuty Domowe laboratorium farmaceuty

Ostatnio w związku z projektem nowelizacji Prawa Farmaceutycznego często dyskutowano o asortymencie ...

Na odporność – β-glukan Na odporność – β-glukan

Sądząc po liczbie zakatarzonych i gorączkujących pacjentów, sezon na grypę i przeziębienie należy uz...

Nieoczekiwana zamian miejsc Nieoczekiwana zamian miejsc

Jakiś czas temu wybrałem się z rodziną na kilkudniowe wakacje nad Mazury. Niestety jak to z dziećmi ...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz