REKLAMA
czw. 11 marca 2021, 13:53

Nowa terapia antyCOVID-19 – przeciwciała monoklonalne

Tempo dopuszczania kolejnych szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w Unii Europejskiej jest bezprecedensowe. Jeśli do zakontraktowanych wcześniej przez Komisję Europejską preparatów dodamy potencjalne pochylenie się nad szczepionkami dotąd niebranymi pod uwagę, jak rosyjski Sputnik V, możemy mieć poczucie, że Europejska Agencja Leków na tapet bierze jedynie zdobycze wakcynologii – nic bardziej mylnego.

Szczepienia poekspozycyjne mogą być oferowane personelowi medycznemu opiekującemu się chorymi na ospę małpią lub mogącemu mieć kontakt z materiałem zakaźnym (fot. Shutterstock)
Terapia przeciwciałami znalazła do tej pory zastosowanie m.in. w leczeniu nowotworów, jak np. ostra białaczka szpikowa, immunosupresji w transplantologii (fot. Shutterstock)

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (ang. Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) działający z ramienia EMA zakończył przegląd dotyczący stosowania przeciwciał monoklonalnych bamlaniwimabu i etesewimabu w leczeniu pacjentów z COVID-19. Przegląd ten został podjęty w celu dostarczenia zharmonizowanej opinii naukowej na poziomie unijnym dla wsparcia krajowego procesu decyzyjnego w sprawie możliwego zastosowania przeciwciał przed dopuszczeniem do obrotu.

Wnioski Agencji

Przegląd bamlaniwimabu i etesewimabu rozpoczęto na wniosek Dyrektora Wykonawczego EMA zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia 726/2004 po wstępnej dyskusji z grupą zadaniową ds. Pandemii COVID-19 EMA (ang. EMA pandemic Task Force, COVID-ETF), która skupia ekspertów Starego Kontynentu, aby doradzać w zakresie opracowywania, autoryzacji i monitorowania bezpieczeństwa leków i szczepionek na COVID-19.

Europejska Agencja Leków stwierdziła, że bamlaniwimab i etesewimab mogą być stosowane razem w leczeniu potwierdzonego COVID-19 u pacjentów, którzy nie wymagają dodatkowej tlenoterapii i u których występuje wysokie ryzyko wystąpienia ciężkiego przebiegu zarażenia SARS-CoV-2. EMA przyjrzała się również stosowaniu samego bamlaniwimabu i stwierdziła, że pomimo niepewności co do korzyści płynących z monoterapii, można go uznać za opcję leczenia. Agencja wydała swoje zalecenia po przeglądzie danych, w tym danych dotyczących jakości oraz danych z badania, które dotyczyło skutków monoterapii i terapii skojarzonej u pacjentów ambulatoryjnych z COVID-19. Chociaż nadal istnieją pewne wątpliwości w zakresie stosowania terapii przeciwciałami monoklonalnymi, wyniki wskazują, że połączenie obu preparatów zmniejszyło miano wirusa (w odniesieniu do wymazów z tylnej części nosogardzieli) bardziej niż placebo. Wyniki wskazywały również, że zarówno połączenie obu leków, jak i monoterapia bamlaniwimabem doprowadziły do mniejszej liczby wizyt lekarskich związanych z COVID-19.

Przeciwciała w szczegółach

Bamlaniwimab i etesewimab są przeciwciałami monoklonalnymi. Oba zostały zaprojektowane tak, aby przyłączały się do białka wypustek SARS-CoV-2 w dwóch różnych miejscach. Kiedy leki są przyłączone do białka szczytowego S, wirus nie jest w stanie przedostać się do komórek organizmu. Przeciwciała podawane razem są wskazane w leczeniu potwierdzonego COVID-19 u pacjentów w wieku 12 lat i poniżej 65 lat, którzy są w grupie wysokiego ryzyka progresji do ciężkiego COVID-19. Zalecana dawka bamlaniwimabu i etesewimabu u dorosłych i dzieci (w wieku 12 lat i starszych o masie ciała co najmniej 40 kg) to pojedynczy wlew 700 mg bamlaniwimabu i 1400 mg etesewimabu podany jak najszybciej po pozytywnym wyniku testu na SARS-CoV. 2 i w ciągu 10 dni od wystąpienia objawów. W wyniku przeprowadzonych badań wskazuje się na ryzyko podania przeciwciał pacjentom ze stwierdzoną otyłością, nadciśnieniem, POChP lub astmą, cukrzycą, przewlekłą chorobą nerek lub wątroby oraz w trakcie immunosupresji.

Bezpieczeństwo jednoczesnego stosowania bamlaniwimabu i etesewimabu opiera się na danych z badania fazy 2/3 BLAZE-1 u pacjentów ambulatoryjnych z COVID-19. BLAZE-1 to randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane badanie kliniczne z udziałem dorosłych leczonych ambulatoryjnie z łagodnymi do umiarkowanych objawami COVID-19, u których pobrano próbki do pierwszego pozytywnego oznaczenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu 3 dni przed rozpoczęciem testu.

W fazie 2 badania 577 pacjentów było leczonych pojedynczym wlewem bamlaniwimabu 2800 mg i etesewimabu 2800 mg (grupa ze 112 pacjentami), samego bamlaniwimabu w dawkach 700 mg (grupa 101 pacjentów), 2800 mg (107 pacjentów) lub 7000 mg (101 pacjentów) albo placebo (grupa kontrolna – 156 osób). W fazie 3 badania w ramieniu grupy testowej znalazło się 518 pacjentów vs 517 uczestników w grupie z placebo.

W kontekście najnowszych doniesień związanych z pojawiającymi się mutacjami wirusa, stwierdzono zmniejszoną wrażliwość wariantu południowoafrykańskiego oraz brazylijskiego wobec obu przeciwciał monoklonalnych zarówno w monoterapii jak i w terapii łączonej. W porównaniu do wariantu pierwotnego, bamlaniwimab i etesewimab utrzymały swoją skuteczność w przypadku wariantu brytyjskiego (wariant B.1.1.7). Preparat Eli Lilly został już wcześniej dopuszczony do użytku we Francji, a podobny lek firmy Regeneron, również oparty na terapii przeciwciałami monoklonalnymi, został zastosowany podczas leczenia byłego prezydenta USA Donalda Trumpa w październiku ubiegłego roku. Terapia przeciwciałami znalazła do tej pory zastosowanie m.in. w leczeniu nowotworów, jak np. ostra białaczka szpikowa, immunosupresji w transplantologii oraz immunosupresji w chorobach o podłożu zapalnym, w których można użyć przeciwciał skierowanych przeciwko cytokinom wywołującym patologię.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]