Opieka farmaceutyczna czy sposób na pozyskanie dodatkowych środków finansowych przez sieci apteczne?

4 grudnia 2015 09:10

Bardzo krytycznie oceniam projekt OF przedstawiony przez Śląską Izbę Aptekarską. Uważam , że zostanie on instrumentalnie wykorzystany jedynie przez sieci apteczne w celu wzmocnienia swojej dominującej pozycji na rynku aptecznym!

pytaj.png

Już pierwsze zdanie projektu rozczarowuje: „Świadczeniodawcą byłby każdy podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny”. Czy punkt apteczny jest dobrym miejscem prowadzenia OF skoro nawet mgr farm. nie musi być w nim zatrudniony? Projekt nie powinien zawierać dwóch wariantów które „de facto” prawie niczym się nie różnią!
Kolejna wada tego projektu: „Szczegółowe regulacje dotyczące sposobu finansowania oraz warunków realizacji danego świadczenia, w tym personelu aptecznego i wyposażenia lokalu, znajdowałyby się w nowo wydanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia”.

O warunkach wdrożenia opieki, wymogach i ilości pacjentów na 1 mgr farm. decyduje MZ/NFZ! Przypomnijmy sobie jak w praktyce wygląda wydawało się prosta sprawa wydawania i refundacji pieluchomajtek? Co się stanie jeśli tak istotne kwestie jak szczegóły „techniczne” pozostawi się w rękach „fachowców” którzy pracują w MZ i znają pracę apteki jedynie w teorii chyba nie muszę tłumaczyć!

„Projekt zakłada i dopuszcza sprawowanie opieki farmaceutycznej tylko przez farmaceutów świadczących ją w aptekach i punktach aptecznych. Farmaceuta ten powinien posiadać co najmniej 5 letni staż i zaliczony ostatni okres edukacyjny lub posiadać specjalizację co najmniej I stopnia z farmacji aptecznej lub farmakologii lub posiadającego potwierdzone certyfikatami umiejętności w zakresie prowadzenia opieki farmaceutycznej. W tym celu zostanie wskazany wykaz szkoleń oraz liczba wymaganych godzin. Kwalifikacje te będą potwierdzane przez okręgowe izby aptekarskie, które w tym też celu będą wydawać rękojmię prawidłowego sprawowania opieki farmaceutycznej. Wstępna analiza wprowadzenie takiego ograniczenia kwalifikacji poprzez określenie wysokich wymagań względem personelu spowoduje, że opieka farmaceutyczna nie będzie usługą szeroko dostępną. Zapewni to jednak wysoki poziom świadczonych usług”.

Nie wiem czy jest powodem do chluby stwierdzenie , że OF nie będzie usługą szeroko dostępną i mnożenie wymagań co do osoby mgr farm. który powinien ją sprawować? Jeśli tak ma być praktyce to pośrednio przyznajemy, że żaden mgr farm. kończący studia na wydziale farmacji nie jest w stanie pomóc pacjentowi apteki i wskazać nawet najprostszych błędów w jego terapii lekowej np. czynna choroba wrzodowa i stosowanie przewlekłe dużych dawek NLPZ? Czy naprawdę do sprawowania OF farmaceutycznej potrzebna jest aż tak duża praktyka zawodowa jak do bycia kierownikiem apteki ? Czy dopiero 5 lat stażu lub I stopień specjalizacji predestynuje mgr farm. do sprawowania OF?

Myślę że stawianie tak wysokich wymogów to jedynie coś co znacząco ogranicza dostęp do OF, która powinna być usługą powszechną i dostępną w każdej aptece w Polsce, w której pracuje mgr farm. (nawet tuż po studiach)!

„Proponowane rozwiązania przewidują, że w celu udzielenia świadczenia, apteka zobowiązana była by do zapewnienia odrębnego pomieszczenia/miejsca w aptece, w którym w sposób intymny możliwe będzie przeprowadzenie rozmowy z pacjentem. W przypadku braku możliwości spełnienia takiego wymogu dopuszcza się sprawowanie opieki w pomieszczeniu szkoleniowym lub pokoju kierownika”.

Wymóg odrębnego pomieszczenia do prowadzenia OF to kolejne kuriozum. Czy udzielenia porady farmaceutycznej przy „pierwszym stole” jest aż „intymną sprawą”, że w każdym przypadku wymaga intymności i braku osób postronnych przy jej udzielaniu? Każdy pacjent ma przecież prawo skorzystać z indywidualnej konsultacji z mgr farm., która może się odbyć w dowolnym pomieszczeniu apteki gwarantującym jednak dyskrecję i intymność.

Pusta izba ekspedycyjna również co do dyskrecji spełnia te warunki – chyba nie musi być to koniecznie tylko pomieszczenie kierownika lub pomieszczenie szkoleniowe?

Finansowanie:

„W wariancie pierwszym finansowanie świadczenia odbywałoby się analogicznie jak ma to miejsce w przypadku innych profilaktycznych programów zdrowotnych. Środki pochodziłyby ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczonych na finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych. Finansowanie świadczenia oparte byłoby na jednorazowym ryczałcie za włączenie pacjenta do ewidencji pacjentów podlegających opiece farmaceutycznej, wypłacanym co miesiąc, po przedstawieniu sprawozdania o liczbie posiadanych nowych deklaracji. Kwota ta byłaby związana przede wszystkim z wysokością środków finansowych przeznaczonych dla danego świadczeniodawcy w ramach zawartej umowy z NFZ i byłaby w tym zakresie limitowana. Dodatkowo, liczba podmiotów, które uzyskałyby umowę, byłaby ograniczona, w związku z limitowanymi środkami finansowymi i przyjętym trybem konkursu.

W drugim wariancie konieczne byłoby wyodrębnienie w planie finansowanym NFZ, ze środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń, odpowiednich kwot na finansowanie nowego świadczenia. Przyjmuje się założenie, że środki te zostałyby przesunięte z tych przeznaczonych obecnie na profilaktyczne programy zdrowotne. Płatność za realizację świadczenia opieki farmaceutycznej odbywałaby się co miesiąc ryczałtem, analogicznie jak w przypadku rozliczania świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, bez żadnych dodatkowych wskaźników i przeliczników. Oparta byłaby jedynie na liczbie zebranych deklaracji i mnożona przez ustaloną stawkę kapitacyjną”.

Na 100 % wykreśliłbym ten podpunkt z deklaracjami apteki przez pacjentów bo będzie to kolejny element niezdrowej konkurencji między aptekami! Przejmowanie pacjentów , korumpowanie lekarzy „ułatwiających” wybór właściwej apteki, faktyczny brak opieki w przypadku zakupu w aptece innej niż ta pierwotnie deklarowana! Myślę że to kompletnie chybiony pomysł. Lepiej wprowadzić opłatę za np. wystawienie recepty farmaceutycznej, prolongowanie recepty dla osoby przewlekłe chorej osoby, poradę farmaceutyczną itd.

Niestety ale do tego potrzebny jest działający system e-recepty… Kiedy każdy pacjent w Polsce będzie miał elektroniczną kartę ubezpieczenia zdrowotnego dopiero wtedy będzie możliwa praktyczna realizacja elementów opieki farmaceutycznej w każdej aptece ! Projekt OF w obecnej postaci to „de-facto” żadna opieka farmaceutyczna a jedynie „łapanie pacjentów” do bazy aptecznej. Która apteka/sieć apteczna „złapie” ich więcej ta wygrywa…

Projekt do kosza i nie piszę tego złośliwie , obecnie nie ma warunków technicznych (brak e-recepty) aby wdrożyć OF w każdej aptece w Polsce… „Prawdziwa OF” powinna być niezależna od wybranej przez pacjenta apteki i stanowić część taryfikowaną (jednakowo we wszystkich aptekach) systemu e-recepty…

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Farmacja na świecie: Nowa Zelandia Farmacja na świecie: Nowa Zelandia

Klauzula sumienia, opieka farmaceutyczna, technicy farmaceutyczni niedoradzający pacjentom, farmaceu...

Jak kura pazurem… Jak kura pazurem…

Kiedy w moje ręce trafia nieczytelna recepta to przypominają mi się czasy liceum i analiza tego „Co ...

Ludzie leki biorą… źle biorą. Ludzie leki biorą… źle biorą.

Ile to razy już mi się zdarzył pacjent, który po kilku dniach lub tygodniach stosowania leku, wracał...