Magazyn mgr.farm

Opieka farmaceutyczna jest w interesie społecznym

4 kwietnia 2016 10:36

O przyszłości opieki farmaceutycznej w Polsce rozmawialiśmy z prezesem Śląskiej Izby Aptekarskiej – drem n. farm. Piotrem Brukiewiczem

27 sierpnia Minister Zdrowia powołał do życia zespół roboczy do spraw opieki farmaceutycznej. To efekt przedłożonej przez Śląską Izbę Aptekarską w Ministerstwie koncepcji wprowadzenia refundowanej opieki farmaceutycznej w Polsce. Jak do tego wszystkiego doszło?

Chcąc odpowiedzieć na pytanie jak doszło do powołania zespołu roboczego musimy cofnąć się około 1,5 roku. Można powiedzieć, że pomógł los. Zostałem wtedy zaproszony przez prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej, dr. n. med. Jacka Kozakiewicza, na zjazd Śląskiej Izby Lekarskiej. Jednym z gości zjazdu był m.in. wiceminister zdrowia dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki. Siedzieliśmy obok siebie. Z drugiej strony siedział mgr farm. Grzegorz Zagórny, który reprezentował Śląski Oddział NFZ. Jako że minister jest osobą bardzo komunikatywną, dość szybko wywiązała się między nami dyskusja. Należy tutaj przypomnieć, że wówczas jednym z głównych tematów dotyczących problemów publicznej służby zdrowia były kolejki do lekarzy. Premier zlecił Ministrowi Zdrowia opracowanie w ciągu pół roku planu naprawczego. Powstały wtedy m.in. koncepcja pakietu onkologicznego, nowelizacje rozporządzeń w sprawie recept lekarskich oraz środków odurzających i substancji psychotropowych. Narodził się wtedy także pomysł wypisywania recept przez pielęgniarki i położne, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Powiedziałem wtedy ministrowi, że jest jeszcze jedna grupa wśród zawodów medycznych, obecnie niedoceniana i pominięta w planie naprawczym służby zdrowia – a mianowicie farmaceuci. Farmaceuci, poprzez sprawowanie regularnej refundowanej opieki farmaceutycznej, przynoszą w każdym systemie służby zdrowia bardzo duże korzyści. Minister Radziewicz-Winnicki zainteresował się tematem i poprosił o szczegóły i propozycje dotyczące opieki farmaceutycznej. Tak to się zaczęło.

Opieka farmaceutyczna stała się w ostatnich latach bardzo popularnym hasłem wykorzystywanym między innymi w celach komercyjnych przez jedną z sieci aptecznych. W rezultacie każda kolejna wzmianka o niej budzi niepokój aptekarzy indywidualnych, którym zaczyna się ona kojarzyć reklamą apteki. Jak Pana zdaniem zostaną przez nich przyjęte efekty pracy komisji?

To prawda. Opieka farmaceutyczna stała się obecnie bardzo modna i niestety została wykorzystana przez jedną z dużych sieci aptek również jako parawan zakamuflowanego programu reklamowego. Wyrok NSA wyjaśnił sprawę ostatecznie. Niestety stało się tak między innymi dlatego, że do tej pory nie istnieje żadna regularna, a tym bardziej refundowana, forma opieki farmaceutycznej w Polsce. Po części jest to zaniedbanie również ze strony samorządu. Z punktu widzenia interesu społecznego wprowadzenie refundowanej opieki farmaceutycznej jest ze wszech miar wskazane. Także respektowanie zakazu reklamy, jak i zapisów antykoncentracyjnych jest ważne, nie ze względu na partykularny interes aptekarzy, ale ze względu na interes społeczny.

Należy pamiętać, że dbałość o interes społeczny to jedna z głównych zasad zawodów zaufania publicznego, do których się zaliczamy. Z tego względu samorząd powinien wspólnie z ustawodawcą opracować i wdrożyć opiekę farmaceutyczną w takiej formie, aby niepokoje, o których Pan wspomina, nie miały miejsca. Ten cel przyświeca nam od samego początku prac nad koncepcją wprowadzenia refundowanej opieki farmaceutycznej w Polsce. W tworzonej koncepcji opieki farmaceutycznej najważniejszą rolę muszą mieć farmaceuci i samorząd. I to właśnie ich Minister Zdrowia i posłowie powinni uważnie słuchać oraz liczyć się z ich zdaniem. Pozostali, przepraszam za szczerość, nie mają po prostu pojęcia o opiece farmaceutycznej i nie wiedzą o co w niej chodzi. Powiem więcej, i może nieskromnie, ja i wielu farmaceutów mamy wizję opieki, w której nie ma miejsca na reklamę, tworzenie przewagi rynkowej etc. Należy także zaznaczyć, że opieka farmaceutyczna jest przypisana farmaceutom niezależnie od miejsca wykonywania zawodu. Oprócz wizji, mamy także konkretne pomysły jak to zrobić. Czekamy i zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane współpracą przy realizacji tej koncepcji.

Niektórzy eksperci zauważają, że modelowa opieka farmaceutyczna jest najlepiej rozwinięta w krajach, w których dominują na rynku sieci apteczne. Opieka farmaceutyczna jest efektem konkurencji między nimi i konieczności podnoszenia jakości usług. Najlepszym tego przykładem jest Wielka Brytania. Co sądzi Pan o tych tezach, jak i o argumentach mówiących, że tylko apteki, za którymi stoi duży kapitał o ogólnopolskim zasięgu będą miały środki, żeby prowadzić opiekę farmaceutyczną?

Wybór modelu detalicznej dystrybucji leków jest suwerenną, autonomiczną decyzją każdego z państw. W Europie są różne modele dystrybucji detalicznej i wiele państw tzw. starej unii europejskiej pozostaje w opozycji do modelu sieciowego. Generalnie, w Polsce podstawowym kryterium konkurencji pomiędzy aptekami jest cena leku pełnopłatnego. Pod tym względem apteki sieciowe zazwyczaj wygrywają z aptekami indywidualnymi. Niestety niemerkantylne kryteria rywalizacji pomiędzy aptekami, np. jakość świadczonych usług przez farmaceutów, nie są tak znaczące. Nad taką sytuacją ubolewają wszyscy aptekarze. Dzisiaj liczy się przede wszystkim cena.

Niestety porażka aptek indywidualnych w rywalizacji z aptekami sieciowymi i stopniowa ich eliminacja z rynku może mieć w niedalekiej przyszłości także negatywne skutki dla pacjentów. Po opanowaniu rynku przez sieci może nastąpić ich dyktat i zmiana polityki cenowej. Niech za przykład posłuży niedawna informacja prasowa o 55-krotnej podwyżce ceny Daraprimu, po wykupieniu praw patentowych do tego leku przez nowego właściciela.

Uważam, że przykład Wielkiej Brytanii jest nie do końca reprezentatywny, jeżeli chodzi o argumentację, że opieka będzie dobrze działała tylko w sieciach. Dlatego zapisy antykoncentracyjne i zakaz reklamy, a przede wszystkim ich przestrzeganie, to sprawy społecznie najważniejsze. Opieka farmaceutyczna to usługa świadczona przez farmaceutów i związana z naszym zawodem oraz pacjentem, i nie może być argumentem w dyskusji na temat przewagi jednej formy detalicznej dystrybucji leków nad drugą. W Polsce wielkość sieci określa art. 99 p. 3 Prawa farmaceutycznego (reguła 1 procenta – przyp. red.). Wdrożenie opieki farmaceutycznej leży przede wszystkim w interesie publicznym. Jej wprowadzenie może również, a nawet powinno, zmienić postrzeganie farmaceuty, który obecnie często kojarzony jest ze sprzedawcą leków. Dlatego należy opracować taki model opieki, aby pokazać, że wiedza aptekarza to cenny element w systemie zdrowotnym państwa, a farmaceuta to ważne ogniwo łączące medyczne zawody zaufania publicznego i co najważniejsze niezwykle istotne dla pacjenta. Uważam, że jako samorząd możemy taki model wypracować. Argumenty, że tylko apteki, za którymi stoi duży kapitał o ogólnopolskim zasięgu będą miały środki na prowadzenie opieki farmaceutycznej, uważam za fałszywe. Według mnie głoszone są przez zwolenników sieci, którzy z zawodem i interesem publicznym nie mają nic wspólnego.

Nie możemy przemilczeć kwestii reakcji prezesa NRA, dra Grzegorza Kucharewicza, na informację o rozpoczęciu ministerialnych konsultacji nad koncepcją refundowanej opieki farmaceutycznej, złożoną przez SIA. Wielu farmaceutów zaskoczyło to, że NIA zażądała przerwania tych konsultacji. Skąd taka reakcja prezesa Kucharewicza?

Jak wielu farmaceutów jestem zaskoczony reakcją prezesa i formą, w jakiej została przez Niego zaprezentowana. Jednak nie jestem od komentowania zachowań dra Kucharewicza. Nie znam podłoża tej reakcji i argumentów, które mogłyby ją uzasadniać, gdyż od ponad 2 miesięcy prezes NRA nie odbiera moich telefonów.

Kiedy możemy spodziewać się efektów pracy zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia? Czy podjęcie przez niego prac u progu kadencji obecnego rządu, nie skreśla szans na ich realizację w przypadku zmiany ugrupowania sprawującego władzę?

Powołany zespół roboczy ma 3 miesiące na przedstawienie projektu refundowanej opieki farmaceutycznej. To moment, aby opracować założenia i przedstawić efekt prac wykonanych do tej pory oraz zarekomendować kolejne kroki. Każdy czas jest dobry, aby inicjować słuszne i potrzebne przedsięwzięcia oraz pracować przy ich realizacji. Wierzę w mądrość ludzi, niezależnie od opcji politycznej, jaką reprezentują. A więc wierzę, że zmiany wynikające z wyboru nowych władz nie wpłyną na kontynuację prac nad koncepcją refundowanej opieki farmaceutycznej zaproponowaną przez Śląską Izbę Aptekarską. Najważniejszym argumentem za wprowadzeniem refundowanej opieki farmaceutycznej jest interes publiczny. Dotyczy to także wielu innych zmian postulowanych przez samorząd aptekarski. Jednym z wniosków, jakie będę rekomendował w czasie prac zespołu, jest powołanie w ramach Ministerstwa Zdrowia struktury, na czele której powinien stanąć farmaceuta, a która zajmie się wdrażaniem i monitorowaniem refundowanej opieki farmaceutycznej w Polsce.

Od redakcji: wywiad ukazał się w trzecim numerze dwumiesięcznika MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

7 problemów podczas terapii doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi 7 problemów podczas terapii doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi

Interakcje, zmiana diety, krwawienia, zmiana leczenia, pominięcie dawki leku, zabiegi stomatologiczn...

Bezpieczeństwo danych na serwerach aptecznych Bezpieczeństwo danych na serwerach aptecznych

Proces wprowadzenia e-recepty i związana z tym konieczność wymiany przestarzałych systemów operacyjn...

Apteczny przedstawiciel Apteczny przedstawiciel

Tego jeszcze nie było. Apteki zatrudniają swoich przedstawicieli. Energicznych, eleganckich i piękny...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz