Miniony tydzień przyniósł szereg zaskakujących informacji na rynku aptecznym. Jakich? Sąd stwierdził, że brak maseczki w aptece nie jest wykroczeniem, a hurtownie farmaceutyczne ostrzegły przed ograni...
WSA wskazał, że zezwolenie nie przechodzi z automatu, kiedy dochodzi do połączenia się spółek. Spółka nie uzyskała zezwolenia na prowadzenie apteki. Powodem odmowy była jej przynależność do grupy kapi...
Redakcja mgr.farm
4 lipca 2022
Redakcja mgr.farm
Antybiotyki należą do leków bardzo często stosowanych u dzieci. Niejednokrotnie są nadużywane i wypisywane przez lekarzy pod naciskiem rodziców. Gdy antybiotyk zostanie zalecony, ważne by został właśc...
Sytuacja na rynku jest w ostatnich tygodniach bardzo dynamiczna. Okazuje się, że co piąta polska apteka jest poważnie zadłużona. Czy porozumienie między Naczelną Radą Aptekarską i Narodowym Funduszem ...
Redakcja mgr.farm
25 czerwca 2022
Redakcja mgr.farm
Rupatadyna należy do grupy leków przeciwhistaminowych, której mechanizm działania polega na selektywnym blokowaniu receptorów histaminowych H1 oraz receptorów dla PAF. Ta druga cecha wyróżnia ten lek ...
Mając, zatem na uwadze bolączki polskiego systemu ochrony zdrowia: polipragmazja, niewystarczająca ilość czasu przewidziana na wizytę lekarską, częste braki leków na rynku, niewystarczający poziom zgł...
Redakcja mgr.farm
17 czerwca 2022
Redakcja mgr.farm
W minionym tygodniu środowisko farmaceutyczne rozgrzała do czerwoności informacja o powrocie 14-dniowego terminu zwrotu refundacji aptekom przez NFZ. Ważne informacje dotarły też z Ministerstwa Zdrowi...
Zastanawialiście się kiedyś ilu pacjentów, którym wydajemy leki, stosuje je w sposób zalecony przez lekarza? Według różnych badań odsetek osób przyjmujących leki w sposób niewłaściwy może opiewać nawe...
Nieuchronnie zbliża się termin ważności szczepionek przeciwko grypie na sezon 2021/22. Oznacza to, że apteki do utylizacji oddadzą ponad 100 tysięcy preparatów, które mogłyby wpłynąć na podniesienie w...
W minionym tygodniu Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat nadzoru URPL i GIF nad wprowadzaniem do obrotu nowych leków. Apteki zyskały też możliwość dostarczania w sytuacjach kryzysowych...