REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Piłeczki w palcach żonglerów

29 czerwca 2018 07:44

„Piłeczki w palcach żonglerów” – pod takim tytułem wydano książkę Artura Zygmuntowicza opowiadającą o prawdziwym życiu pracowników korporacji farmaceutycznych. Na okładce Igor Zalewski cytuje słowa Bismarka mówiące, że „człowiek nie powinien wiedzieć jak się robi politykę i kiełbasę”. Po lekturze tej książki do tej listy należy dorzucić też handel lekami…

W tej historii prawie wszystko obraca się wokół pieniędzy, seksu i układów.

Książka została wydana w roku 2017 przez wydawnictwo z Wrocławia AZ Serwis dopiero po długich staraniach jej autora o publikację w formie papierowej. Autora, który przez ok. 20 lat pracownikiem w branży farmaceutycznej. Całość tej interesującej lektury ma tylko 142 strony i można ją stosunkowo szybko przeczytać, poświęcając na to 1-2 wieczory.

Książka ta powinna być obowiązkowa dla wszystkich, który dopiero rozpoczynają naukę albo pracę w branży farmaceutycznej. Jej lektura pozwoli im pozbyć się mylnych wyobrażeń co do tego jak będzie wyglądała ich praca w przyszłości. Już same tytuły poszczególnych rozdziałów wyglądają interesująco np.: „We własnych sidłach”, „Rzeźbiarze”, „No problem”, „Ściemy małe i duże”, „Lekarze czy farmaceuci”, „Spychologia i mięso armatnie”… Artur Zygmuntowicz bez zbytniej pruderii opisuje jak wygląda od „kuchni” praca przedstawiciela medycznego i jak wygląda w praktyce kontakt pomiędzy nim a lekarzem wystawiającym recepty i farmaceutą pracującym w aptece.

REKLAMA

Na nasze szczęście / nieszczęście farmaceuci opisywani w tej książce zwykle wypadają lepiej od lekarzy. Chociaż „dostaje” się obu grupom zawodowym.

Praca jako przedstawiciel medyczny obok kilku zalet (służbowy samochód, szerokie kontakty zawodowe w środowisku lekarskim i aptekarskim, stosunkowo wysokie wynagrodzenie), ma też wiele wad i często wpływa destrukcyjnie na życie rodzinne i prywatne. Autor opisuje niektóre przykłady zachowań ludzkich, z jakimi się spotkał wykonując ten zawód.

REKLAMA

Oczywiście wszystko ma zawoalowaną formę co do tożsamości osób i miejsc które są przedstawione w tej opowieści… Nie padają też żadne konkretne nazwy firm farmaceutycznych czy promowanych leków które musiał sam polecać. W posłowiu A.Z. wyjaśnia przyczyny tego stanu rzeczy. Książka nie jest też skierowana przeciw komuś konkretnemu, a raczej opisuje przywary ludzkie jakie mogą zdarzyć się w każdej grupie zawodowej…

Niestety ale finalnie obraz branży farmaceutycznej przestawionej w tej opowieści wygląda raczej ponuro. W tej historii prawie wszystko obraca się wokół pieniędzy, seksu i różnych formalnych lub mniej formalnych układów, jakie mają tuszować ewidentną korupcję towarzyszącą promowaniu konkretnych produktów leczniczych. Najbarwniejsze opisy towarzyszą „cyklówkom” czyli cyklicznym spotkaniom przedstawicieli medycznych, jakie organizują firmy farmaceutyczne, aby wyszkolić swoich pracowników i przedstawić plany sprzedażowe na przyszłość. Jako przykład zacytuję fragment:

„To poprzez zgromadzenie masy ludzi w jednym miejscu i trzymanie ich przez wiele godzin razem na koszmarnych zajęciach doprowadza do takiej sytuacji znudzenia i znużenia, że ekscesy rzucają się w oczy i wydają się wyjątkowo barwne. A że czasami ktoś przegnie pałę i przewróci bar, obrzyga kelnerkę, podpali zasłonki w pokoju i przeleci żonę prezesa na stole bilarodowym, to chyba nic takiego. Osądźcie państwo sami ” (cytat str. 89)

Gwarantuję każdemu pracownikowi apteki, że po lekturze tej opowieści „otworzą mu się oczy” i zobaczy jakiej presji i manipulacji jest on podawany w czasie kontaktów z prawie każdym przedstawicielem farmaceutycznym.

Mimo wszystko polecam tą książkę przeczytać każdemu, zarówno początkującym stażystom zaczynającym pracę w zawodzie jak i doświadczonym farmaceutom z długim stażem pracy w aptece/

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Zakaz reklamy aptek jak prohibicja? Zakaz reklamy aptek jak prohibicja?

Do napisania tego artykułu skłoniła mnie dyskusja na forum FGD. Czy naprawdę warto „kruszyć kopie” i...

Wystawa osobliwości Wystawa osobliwości

Szaleje burza. Deszcz wali o szyby i spływa strumieniem po drzwiach wejściowych. Niebo przecinają bł...

Wszyscy są umoczeni? Wszyscy są umoczeni?

Zaczynam podejrzewać, że zdecydowana większość aptek w Polsce jest umoczona w jakieś niecne interesy...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz