Magazyn mgr.farm

PILNE! Wszystkie recepty zrealizowane w aptekach po 12 grudnia są błędne?

21 grudnia 2015 15:02

12 grudnia 2015 weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona obowiązek umieszczania na recepcie kodu pocztowego świadczeniodawcy i numeru telefonu osoby ją wystawiającej. Zapis ten może oznaczać, że wszystkie realizowane po 12 grudnia recepty bez tych danych, są błędne!

hello_1.png

Celem ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw było doprecyzowanie, a częściowo również stworzenie, ram prawnych niezbędnych do wdrożenia rozwiązań w zakresie systemu informacji w ochronie zdrowia.

Nowelizacja ta wprowadziła dużo zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne. Wśród jej zapisów znalazło się między innymi nowe brzmienie art. 96a, które niedawno zwróciło szczególną uwagę farmaceutów z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. A to dlatego, że mowa w nim o informacjach, jakie musi zawierać recepta. Obok danych znanych już wszystkim farmaceutom z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich, pojawiają się bowiem nowe – numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę (art. 96a ust. 1 pkt 2 lit. c) oraz kod pocztowy adresu miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego (art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. b.).

W rezultacie pojawia się pytanie czy recepty wystawione po 12 grudnia 2015, które nie posiadają tych informacji, są prawidłowe i stanowią podstawę do przyznania pacjentowi refundacji? A jeśli zostały już zrealizowane w aptekach, czy zapis ten nie będzie stanowił podstawy do odmowy zwrotu refundacji przez NFZ? Wspomniana nowelizacja doprowadziła bowiem do niejasnej sytuacji, w której brzmienie art. 96a ustawy Prawo farmaceutyczne zawiera dane nieuwzględnione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. A należy pamiętać, że ustawa jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do rozporządzenia…

Po interwencji Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, 18 grudnia zostało skierowane przez Naczelną Izbę Aptekarską pismo w tej sprawie. Prezes NIA prosi w nim Ministra o pilne odniesienie się do tej sytuacji. Umieszczenie nowych wymogów dotyczących treści recepty w ustawie Prawo farmaceutyczne, przy braku ich dopisania w akcie wykonawczym, jakim jest rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, może okazać się pułapką dla tysięcy polskich aptek. Farmaceuci obawiają się, że brak numeru telefonu lekarza i kodu pocztowego świadczeniodawcy, będzie stanowić przyczynę odmowy przyznania aptece refundacji za zrealizowane błędnie wystawione recepty.

Warto w tym miejscu zadać pytanie, czy tego zamieszania można było uniknąć? Projekt opisywanej nowelizacji został oddany do konsultacji społecznych jeszcze we wrześniu 2014 roku. Opinię na jego temat wydała już wtedy Naczelna Izba Aptekarska. W liczącym blisko 7 stron dokumencie (który wpłynął do Ministerstwa Zdrowia 26 września 2014) podpisanym przez prezesa NRA dra Grzegorza Kucharewicza, kwestia ta nie jest w ogóle poruszana. Można domniemać, że gdyby wtedy przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej zwrócili na to uwagę, dziś farmaceuci w Polsce nie mieliby wątpliwości co do dziesiątek recept zrealizowanych od 12 grudnia.

Ścieżkę legislacyjną nowelizacji można prześledzić pod tym adresem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/241132/katalog/241177#241177

Opinia Naczelnej Izby Aptekarskiej z 26 września 2014 Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej do Ministra Zdrowia z 18 grudnia 2015

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Mózg i Błazen. Rozmowa z Jerzym Vetulanim Mózg i Błazen. Rozmowa z Jerzym Vetulanim

Mechanizm działania leków przeciwdepresyjnych jest złożony i ciągle nie do końca poznany. Działanie ...

Quantum satis Quantum satis

Obecnie preparaty „Max” lub „Forte” zapisały się w świadomości pacjentów jako terapia podstawowa – p...

Etycznie czy zgodnie z prawem? Etycznie czy zgodnie z prawem?

Mamy swój Kodeks Etyki Aptekarza. Mamy zdrowy rozsądek, który podpowiada nam, jak powinniśmy się nie...