REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Plaga fałszywych recept!

13 października 2015 20:33

Jeszcze kilka lat temu fałszowanie recept ograniczało się najczęściej do tych wystawionych na leki zawierające tramadol w swoim składzie. Mimo że były to najczęściej fałszowane recepty do dziś nie podjęto żadnych działań, aby zmniejszyć skalę tego zjawiska!

Mamy październik roku 2015! Jeśli chodzi o ilość sfałszowanych recept jest ich tak dużo, że jest praktycznie niemożliwe „ogarnięcie” przez jednego człowieka np. kierownika apteki tej ilości fałszywek, jakie pojawiają się w obiegu. Liberalizacja przepisów i wymogów jakie powinna spełniać recepta lekarska ułatwiła pracę w aptece, ale co gorsze również znacząco ułatwiła pracę fałszerzom!

Od stycznia 2013 recepty na leki z grup I-N i II-P znacząco zmieniły swój wygląd. Nie są już różowe i nie posiadają wtórnika. Pierwsza zmiana miała na celu przede wszystkim uniknięcie „stygmatyzacji” chorych stosujących te leki. Druga natomiast miała na celu ograniczenie dokumentacji papierowej. Obecnie jedynym co odróżnia taką receptę „narkotyczną” od innych jest nieco inna numeracja i mały nadruk Rpw. Recepty dla lekarzy mających umowę z NFZ na przepisywanie leków refundowanych mają cyfry 02 na początku numeru recepty. Dodatkowo znakiem szczególnym recepty na narkotyk jest przedostatnia cyfra w 22-cyfrowym numerze recepty, którą jest dziewiątka, podczas gdy na zwykłych receptach tą liczbą jest zawsze ósemka.

REKLAMA

Zakresy numerów rozpoczynające się od cyfr 07 są przydzielane przez Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne lekarzom, którzy nie posiadają umów z NFZ na wystawianie recept refundowanych i dotyczą recept wystawianych na leki z kategorią dostępności Rpw.

REKLAMA

Te zmiany powodują że w przypadku recepty na „narkotyki” jej podrobienie nie stanowi szczególnej trudności. Jeszcze łatwiej podrobić jest receptę na dowolny lek pełnopłatny. Tylko nieco trudniejsze staje się obecnie stworzenie doskonałej podróbki recepty na każdy lek refundowany! W czasach kiedy wartość pojedynczej recepty na lek refundowany może wynosić kilka tysięcy złotych tak słabe zabezpieczenia recept przed potencjalną możliwością podrobienia i sfałszowania jest lekkomyślnością osób tworzących prawo w Polsce!

Jak się bronić przed realizacją sfałszowanej recepty? Większość aptek posiada oprogramowanie, które automatycznie pobiera zakresy „zablokowanych” numerów recept. Aktualizacja następuje najczęściej raz dziennie tuż po pierwszym uruchomieniu programu, wymagane jest aktywne połączenie z siecią Internet z której pobierane są odpowiednie dane. Duża część aptek wykorzystuje w celu weryfikacji recept system OSOZ. Ma on tę zaletę, że działa w czasie rzeczywisty. Wymaga jednak stale aktywnego połączenia z siecią Internet, aby mógł należycie spełniać swoją rolę.

Inny sposobem na weryfikację autentyczności recepty niezależnym od używanego w aptece oprogramowania jest jej sprawdzenie w systemie blokady recept na stronie:

http://recepty.nfz.gov.pl/ap-rzrl/

REKLAMA

Kliknięcie na zakładkę „weryfikacja recept” umożliwia po wprowadzeniu 22 cyfr numeru recepty sprawdzenie czy nie występuje ona w puli aktualnie zablokowanych recept. Przydatne w praktyce aptecznej jest również śledzenie na bieżąco wszystkich komunikatów o fałszywych receptach jakie pojawiają się Portalu Świadczeniodawcy, do którego dostęp posiada każda apteka w Polsce. Jednak mimo tych wszystkich sposobów weryfikacji, realizując receptę w aptece prawie nigdy w 100 % nie możemy być pewni jej autentyczności!

Recepta na Clexane

Ostatnio istną plagą staje się podrabianie recept na „deficytowe” leki refundowane. „Konia z rzędem” temu kto odróżni receptę oryginalną od podróbki wśród tych, jakie pojawiły się ostatnio w Opolu na leki Clexane, Fostex, Symbicort. Smaczku dodaje fakt że obecnie system blokady recept działa „w sposób daleki od doskonałości”. Dziś próbowałem dokonać weryfikacji fałszywej recepty i po wpisaniu jej numeru okazało się że nie jest ona zablokowana !

Brak zablokowanej recepty o numerze 0208000000674545867981

Recepta z dnia 24.09.2015. Tymczasem informacja z lokalnego WIF z dnia 7.10.2015 wymienia tę receptę jako fałszywą. Zresztą spróbujcie sami zweryfikować legalność tej recepty w swoich systemach aptecznych…

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Apteka jako punkt szczepień Apteka jako punkt szczepień

O możliwości wykonywania szczepień przez farmaceutów mówiło się już od dłuższego czasu, jednak do te...

Farmacja na świecie: Portugalia Farmacja na świecie: Portugalia

Demografia, geografia, specjalizacje i klauzula sumienia. O tym jak wygląda praca w portugalskich ap...

Lepiej zapobiegać, niż leczyć Lepiej zapobiegać, niż leczyć

Jestem zdania, że farmaceuta to ktoś więcej niż tylko aptekarz. Nawet jeśli w aptece pracuje. Dlacze...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz