REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Polski wkład w walkę z koronawirusem

19 marca 2020 16:22

Pandemia stałą się faktem – 158 tysięcy zarażonych, 5900 zgonów na całym świecie. W naszym kraju sytuacja epidemiologiczna zmienia się także niezwykle dynamicznie – tempo przyrostu nowych rozpoznań ma charakter wykładniczy. Wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego nie spowalnia jednak pracy środowisk naukowych.

Szybko rozprzestrzeniająca się epidemia nowego koronawirusa sprawiła, że przedstawiciele samorządów zawodów medycznych uznali, że aby wyjść mu naprzeciw, potrzebne jest działanie zespołowe(Fot. Shutterstock).
Technologia opracowana przez profesora Marcina Drąga może znaleźć i już znajduje wiele zastosowań we współczesnej medycynie i farmakologii (Fot. Shutterstock)

Tydzień temu w sieci pojawił się preprint publikacji naukowej, stworzonej pod kierownictwem Polaka, profesora Marcina Drąga. Opisane odkrycie dotyczące zidentyfikowania kluczowego białka dla SARS-CoV-2 może przynieść znaczący przełom w walce z pandemią COVID-19.

Polak najlepszy

O profesorze Drągu zrobiło się głośno w ubiegłym roku, kiedy to został laureatem nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W uzasadnieniu podano, iż wyróżniony został za za opracowanie nowej platformy technologicznej umożliwiającej otrzymywanie związków biologicznie aktywnych, w szczególności inhibitorów enzymów proteolitycznych.  Platforma ta może służyć do opracowywania nowych terapii, leków czy metod diagnostycznych. Proteazy mają ogromne znaczenie w badaniach biomedycznych. Monitorowanie aktywności proteaz jest możliwe przy użyciu markerów molekularnych i inhibitorów, czyli związków hamujących aktywność poszczególnych proteaz. Właśnie projektowaniem i syntezą tego rodzaju związków biologicznie aktywnych, służących selektywnemu wykrywaniu i blokowaniu aktywności proteaz zajmuje się zespół prof. Drąga.

REKLAMA

Opracowana przez niego technologia – Hybrydowa Kombinatoryczna Biblioteka Substratów, HyCoSuL –  umożliwia zaprojektowanie i otrzymanie wysoce aktywnych i selektywnych narzędzi chemicznych w postaci substratów, inhibitorów i markerów chemicznych. Profesor Drąg wraz ze współpracownikami, łącząc chemię, biochemię i biologię molekularną wykorzystał to podejście badawcze do zbadania wielu ważnych medycznie enzymów. W swoich badaniach zespół profesora Marcina Drąga współpracuje obecnie z ponad trzydziestoma zespołami naukowymi z placówek akademickich z całego świata, a także firmami biotechnologicznymi oraz farmaceutycznymi.

REKLAMA

To niezwykłe, ale od początku swojej kariery naukowej pracuje na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej – na niej w roku 2003 otrzymał tytuł doktora, osiem lat później habilitację, a w roku 2016 tytuł profesorski. Związany jest również z instytutem Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute w USA. Pracował też m.in. we francuskiej École de Chimie w Montpellier (Francja), na Politechnice Wiedeńskiej (Austria) czy na Emory University w Atlancie (USA). Na swoim koncie ma już dziewięć patentów i blisko 110 prac naukowych opublikowanych w najwyższej klasy czasopismach m.in. „Proceedings of the National Academy of Sciences”, „Nature Reviews Drug Discovery”, „Nature Communications”, „Nature Protocols”, „Nature Chemical Biology”, „Journal of the American Chemical Society” czy „Chemical Science”. Były one cytowane ponad 2 tys. razy, co zapewniło prof. Drągowi wskaźnik Hirscha sięgający 28.

HyCoSuL a SARS-CoV-2

Technologia opracowana przez profesora Marcina Drąga może znaleźć i już znajduje wiele zastosowań we współczesnej medycynie i farmakologii. Naukowcy pracują nad narzędziami do badań wielu innych proteaz np. proteaz z wirusa Zika, Dengi czy SARS.

Od kilku lat zespół prof. Drąga współpracuje z grupą prof. Rolfa Hilgenfelda z Lübeck University w Niemczech.  Prof Hilgenfeld miał olbrzymi wpływ na wygaszenie poprzedniej epidemii SARS – podczas pandemii SARS w 2002 r. prof. Hilgenfeld opublikował trójwymiarową strukturę proteazy wirusa SARS i jej pierwszego inhibitora. Na początku lutego tego roku, kiedy tylko prof. Hilgenfeld uzyskał enzym – proteazę koronawirusa SARS-CoV-2 – przywiózł ją do Katedra Chemii Biologicznej i Bioobrazowania, w której pracuje prof. Drąg. Okazało się, że proteaza obecnego wirusa SARS-Cov2 jest bardzo podobna do proteazy wirusa SARS-CoV z 2002 r., nad którą pracował prof. Hilgenfeld. Ze względu na bliski związek filogenetyczny między SARS-CoV-2 a SARS-CoV, ich główne proteazy mają wiele wspólnych cech strukturalnych i funkcjonalnych.

Główna proteaza (ang. main protease, Mpro, znana również jako 3CLpro), jest jednym z koronawirusowych białek niestrukturalnych, wyznaczonych jako potencjalny cel dla rozwoju leków.  Mpro rozszczepia wirusowe poliproteiny, wytwarzając dwanaście białek niestrukturalnych (Nsp4-Nsp16), w tym zależną od RNA polimerazę RNA (RdRp, Nsp12) i helikazę (Nsp13). Hamowanie Mpro zapobiegałoby replikacji wirusa, a zatem stanowi jedną z potencjalnych strategii przeciw koronawirusom.

REKLAMA

Z punktu widzenia projektowania i syntezy nowych inhibitorów Mpro, kluczową cechą obu enzymów jest ich zdolność do rozszczepiania wiązania peptydowego po glutaminie w pozycji P1. SARS-CoV Mpro tnie poliproteiny w sekwencji Leu-Gln ↓ (Ser, Ala, Gly)  – gdzie ↓ oznacza miejsce cięcia – co wydaje się być zachowanym wzorem tej proteazy. Zdolność hydrolizy wiązania peptydowego po resztach glutaminowych obserwuje się również dla głównych proteaz innych koronawirusów, ale nie jest znana dla ludzkich enzymów. Ta obserwacja, wraz z dalszymi badaniami nad Mpro, może potencjalnie prowadzić do powstania nowych inhibitorów przeciw koronawirusowi o szerokim spektrum działania przy minimalnych skutkach ubocznych.

Gdyby opracować lek, który hamowałby działanie tego enzymu, to praktycznie  koronawirus zostanie pozbawiony swojej aktywności. Bezpłatnie udostępniony preprint to jedna z najważniejszych informacji, jakie można mieć o tym enzymie – to jego pełna preferencja substratowa. Badania te pokazują, z jakimi aminokwasami enzym może się wiązać w kluczowych pozycjach. Dzięki nim możemy stworzyć mapę najważniejszego miejsca tego enzymu i dopasowywać do niego choćby leki, które już znajdują się na rynku – mówi naukowiec. Z przeprowadzonych badań mogą już teraz korzystać chemicy czy firmy, aby tworzyć nowe związki bioaktywne dla wirusa SARS-CoV-2, a nawet firmy do opracowania testów diagnostycznych, które pozwalałyby szybciej ustalić, czy ktoś ma koronawirusa.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Prawie 50 proc. wzrost sprzedaży w aptekach od początku marca… Prawie 50 proc. wzrost sprzedaży w aptekach od początku marca…

W porównaniu z rokiem ubiegłym, a także z ubiegłym miesiącem, wartość sprzedaży na rynku aptecznym z...

Nowy lek 2:1 – na cukrzycę i osteoporozę Nowy lek 2:1 – na cukrzycę i osteoporozę

Trwają badania nad nowym lekiem zwiększającym masę kostną. Lek ma zapewnić odpowiedni balans między ...

Eskpozycja na alergeny uchroni nas przed atopią? Eskpozycja na alergeny uchroni nas przed atopią?

Badania finansowane przez Natrional Institues of Health sugerują, iż ekspozycja na konkretne kombina...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz