REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Potrzeba świeżości! – wywiad z mgrem farm. Michałem Byliniakiem

30 listopada 2015 07:55

Pół roku temu w drugim numerze magazynu MGR.FARM rozmawialiśmy o nadchodzących wyborach samorządowych i potrzebie zmian w izbach aptekarskich z mgrem farm. Michałem Byliniakiem. Dziś przypominamy ten wywiad korzystając z okazji, iż nasz rozmówca został właśnie wybrany nowym Prezesem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie.

Wielu farmaceutów uważa, że samorząd aptekarski nie ma realnego wpływu na ich pracę i nie angażują się w jego działalność. Jak przekonać ich, że nie mają racji?

Samorząd aptekarski jest obecnie jedyną reprezentacją farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu, która znajduje posłuch u rządzących. Ma on prawo uczestniczyć w procesie legislacyjnym na każdym etapie, a to właśnie przepisy decydują o tym jak wygląda nasza codzienna praca. Oczywiście nasz głos z różnych powodów nie zawsze jest uwzględniany. Jestem jednak przekonany, że jeżeli uda nam się zachęcić do pracy na rzecz farmaceutów nowe osoby (niekoniecznie młode), a ich energia i wiedza zostanie właściwie ukierunkowana, to nie ma spraw i rozwiązań poza naszym zasięgiem.

REKLAMA

Działalność obecnego samorządu aptekarskiego jest oceniania przez farmaceutów dość negatywnie. Z czego to wynika?

REKLAMA

Obojętne lub negatywne oceny możliwości samorządu są w pełni zrozumiałe. Pewnie brzmi dziwnie z ust osoby mocno zaangażowanej w prace samorządu, ale nie można chować głowy w piasek, gdy tak wiele punktów wymaga szybkiej i gruntownej zmiany. Samorząd nie nadąża za zmieniającą się rzeczywistością. Przez ostatnie 20 lat praca farmaceuty bardzo się zmieniła, podobnie zresztą jak i oczekiwania stawiane naszym reprezentantom: zarówno w skali makro czyli politykom, jak i w skali mikro czyli działaczom samorządowym. Ogromną rolę odgrywają media. Standardem komunikacji stał się Facebook, Twitter i Instagram, a sms, mms i mail są narzędziami tak oczywistymi, jak kiedyś pióro czy ołówek. Dziś o sukcesie decyduje szybkość przepływu informacji i koordynacja działań osób potrafiących ze sobą współpracować. Obecnie funkcjonuje to u nas w szczątkowym wydaniu i jest do absolutnej poprawy.

Dla skutecznego działania samorządu konieczny jest dopływ świeżej krwi. Potrzeba nam osób z energią, posiadających doświadczenie z różnych stron branży i spoza niej. Aby uzyskać cokolwiek od prawodawców musimy wykazać się zapałem, kreatywnością i elastycznością. Połączenie tych cech z doświadczeniem i wiedzą osób zaangażowanych w prace samorządu od lat, jest jedyną szansą na kluczowe dla nas zmiany w przepisach i przywrócenie farmaceucie właściwego miejsca. Poza tym nadchodzi czas zmiany pokoleniowej. Wielu założycieli izb aptekarskich myśli o przejściu na zasłużony odpoczynek i szuka godnych następców.

Większość członków samorządu aptekarskiego do kierownicy i właściciele aptek. Czy gdyby znalazło się w nim więcej „zwykłych” farmaceutów to lepiej reprezentowałby interesy środowiska?

Najważniejszym argumentem za uczestnictwem w pracach samorządu powinno być hasło „nic o nas bez nas”. Idealnie pokazuje ono jak prawidłowo powinien wyglądać skład zespołu zaangażowanego w prace samorządu aptekarskiego. Potrzebujemy równowagi. W samorządzie muszą być reprezentowane wszystkie grupy farmaceutów: aptekarze, szpitalnicy, hurtownicy, farmaceuci zatrudnieni w przemyśle, inspekcji czy na uczelniach, a także pracownicy i właściciele czy osoby doświadczone, jak i dopiero zaczynające pracę. Kluczem do sukcesu jest aktywność w samorządzie przedstawicieli wszystkich tych grup. Izby aptekarskie są organizacją samorządową, a przez to demokratyczną. Solą pracy samorządu powinny być dyskusje zderzające różne, czasami skrajne, punkty widzenia. Trudno jest mi sobie wyobrazić prace okręgowej rady aptekarskiej bez udziału przedstawicieli którejkolwiek z tych grup – w tym „zwykłych” farmaceutów.

REKLAMA

Wiem, że większość farmaceutów nie ma możliwości zaangażowania się w prace samorządu. Jednak gorąco zachęcam ich do tego, aby raz na 4 lata pojawili się na spotkaniu wyborczym i wyrazili swoją ocenę poprzez poparcie obecnych działaczy lub wskazanie osób nowych. Tylko wysoka frekwencja na wyborach daje szanse na wybranie rzeczywistej reprezentacji środowiska.

W jaki sposób zmotywowałby Pan farmaceutów do wzięcia udziału w wyborach?

Myślę, że każdy musi znaleźć swoją własną motywację. Część osób przyjdzie na wybory z potrzeby dbałości o zawód i chęci pracy w samorządzie. Część będzie chciała wyrazić swoje niezadowolenie, a jeszcze inni zagłosują ze strachu przed zwiększenie wpływu właścicieli aptek nie będących farmaceutami. Ostatecznie najważniejsze jest uczestnictwo w wyborach. Warto przyjść na wybory, choćby po to, aby później mieć moralne prawo do wyrażania niezadowolenia. Moją motywacją jest potrzeba przywrócenia kluczowej roli farmaceuty w opiece nad chorymi i profilaktyce. Ułatwienie codziennej pracy farmaceutów oraz zapewnienie niezależności zawodu od wszechobecnego wpływu „nie farmaceutów”. Samorząd aptekarski jest naszym dobrem „rodowym” i musimy dbać o to, aby reprezentował nas farmaceutów, a nie interesy różnych grup nacisków, dla których niezależność farmaceuty jest przeszkodą w kreowaniu biznesu. Dlatego też sam uczestniczę w pracach samorządu i wszystkich farmaceutów do tego zachęcam.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Apteki w Powstaniu Warszawskim – część I Apteki w Powstaniu Warszawskim – część I

Był 10 lipca 1944 roku, godzina 5:45. Czternastu żołnierzy grupy bojowej IV plutonu I kompanii Batal...

Sieciówki mają konia trojańskiego… Sieciówki mają konia trojańskiego…

Właściciele aptek sieciowych są nienasyceni. Dla nich dzień bez wzrostu sprzedaży to dzień stracony....

Brak mi słów Brak mi słów

Ostatnio czytałem książkę, w której próbowano uargumentować tezę, iż nasza planeta osiągnęła tak zwa...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz