REKLAMA
Magazyn mgr.farm

WYWIAD: Potrzebujemy ewolucji etyki aptekarskiej

26 kwietnia 2019 11:52

Czy Kodeks Etyki Aptekarza RP wymaga zmian? Jakie zasady etyczne obowiązują farmaceutów w innych krajach? Między innymi o tym rozmawiamy z wiceprezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej – Michałem Byliniakiem – w przeddzień objęcia przez niego funkcji prezydenta Pharmaceutical Group of the European Union.

Jak twierdzi prezes OIA, obecnie na zapewnienie leków nie mają wpływu ani farmaceuci, ani Ministerstwo Zdrowia, ani Główny Inspektorat Farmaceutyczny (fot. MGR.FARM)
"Czytając wpisy na forach, gdzie wypowiadają się osoby sugerujące, że są farmaceutami, jest mi najzwyczajniej w świecie wstyd. Te wpisy są czytane nie tylko przez naszą grupę zawodową" - mówi Michał Byliniak (fot. MGR.FARM)

Niedawno publicznie stwierdziłeś, że Kodeks Etyki Aptekarza RP jest do gruntownej poprawy. Czy mógłbyś rozwinąć tę myśl? W jakich obszarach, Twoim zdaniem, są potrzebne zmiany w KEA?

Michał Byliniak: Kodeks Etyki Aptekarza jako wytyczna oraz fundament oceny postawy etycznej farmaceutów powinien w mojej ocenie odnosić się w możliwie najbliższy sposób do rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Dlatego też powinien mieć albo charakter ogólny, wyznaczający zasady etyczne w sposób niepodlegający dyskusji, albo szczegółowy, uwzględniający warunki, w których wykonujemy zawód, i zmieniające się otoczenie. Obecny KEA stoi gdzieś pośrodku, nie uwzględniając kwestii etycznych niezwiązanych z wykonywaniem zawodu aptekarza. Nie powinny mieć miejsca sytuacje, w których oczywiste złamanie przepisów nie znajduje odzwierciedlenia w Kodeksie Etyki Aptekarza. Nie powinny mieć miejsca sytuacje, w których czujemy, że ze względu na nieprecyzyjne zapisy pewne patologie nie podlegają sankcjom dyscyplinarnym.

Kwestia standardów etycznych ma zresztą o wiele szerszy wymiar – od dawna niestety młodzi farmaceuci nie są szkoleni w modelu mistrz-uczeń, coraz rzadziej w początkowym okresie pracy farmaceuty jest on otoczony opieką doświadczonych współpracowników, coraz częściej kwestie standardów etycznych przedstawiane są młodym adeptom aptekarstwa tylko w momencie przyjmowania ślubowania. Ponad 50% farmaceutów to osoby poniżej 40. roku życia, dynamiczne i przyzwyczajone do nowoczesnych form i narzędzi komunikacji. Dlatego też rola Kodeksu w mojej ocenie rośnie, znaczenia nabiera też jego formuła i zakres. I dlatego zarówno w samorządzie, mediach branżowych, jak i codziennej pracy etyka powinna być jednym z wiodących tematów, a KEA powinien w jasny i klarowny sposób wytyczać farmaceutom drogę w codziennej pracy. Dlatego uważam, że w nieodległej przyszłości należy dokonać przeglądu całości treści Kodeksu Etyki Aptekarza RP, mającego na celu osiągnięcie wyżej wskazanych celów.

Czy Twoim zdaniem problem nieetycznych zachowań farmaceutów, ale niezwiązanych z wykonywaniem tego zawodu, jest poważny? Niedawno stwierdziłeś, że np. aptekarz bijący w domu żonę powinien być pozbawiony prawa wykonywania zawodu. Czy w innych zawodach zaufania publicznego tak się dzieje?

M.B.: Nie znam skali tego rodzaju sytuacji, niemniej jednak nawet jeden przypadek to zbyt wiele. Rozważania na temat etyki, Kodeksu Etyki Zawodowej nie powinny jednak bazować wyłącznie na kazuistyce. Osobiście uważam, że przynależność do zawodu zaufania publicznego zobowiązuje. Zobowiązuje do przestrzegania wyśrubowanych standardów etycznych w trakcie wykonywania zawodu, ale także w momentach, gdy wydaje się, że nikt na nas nie patrzy. Tak naprawdę, wykonując zawód farmaceuty, w większości przypadków stajemy się osobami zauważalnymi w lokalnych społecznościach. Stanowimy w oglądzie naszych sąsiadów, pacjentów elitę, której – czy tego chcemy czy nie – duża część społeczeństwa się przygląda. Także wtedy, gdy idziemy po zakupy, jedziemy na wakacje czy bawimy się z dziećmi. Trudno jest mi wyobrazić sobie i zaakceptować obraz farmaceuty, który prowadzi samochód pod wpływem alkoholu, bije dzieci czy dokonuje oszustw, a jednocześnie uznawany jest za spełniającego wymogi etyczne. Na szczęście tego rodzaju sytuacje nie są powszechne, niemniej jednak nie możemy ich pomijać w naszych rozważaniach na temat standardów etycznych farmaceutów, ponieważ każdy taki przypadek powoduje nieodwracalne szkody w wizerunku zawodu, który wykonujemy.

Jeżeli chodzi o inne grupy zawodowe, to musimy pamiętać, że zawody zaufania publicznego wykonują setki tysięcy osób. Z czystej statystki wynika, że w tak ogromnej liczbie musi dochodzić do różnych niepożądanych zachowań, zarówno na kanwie zawodowej, jak i obyczajowej. Podejście poszczególnych samorządów do kwestii etycznych jest różne. Mnie najbliżej jest do modelu etycznego zawodów prawniczych, gdzie ocenie podlega całokształt działań i zachowań adwokata czy radcy prawnego i gdzie karaniu podlegają również nieetyczne zachowania niezwiązane z wykonywaniem zawodu, takie jak na przykład prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu.

Niedawno zostałeś wybrany prezydentem PGEU na rok 2019. Bardzo często spotykasz się z przedstawicielami naszego zawodu z innych krajów Unii. Jak te kwestie są uregulowane u nich? Czy dostrzegasz jakieś wzorce, do których powinniśmy dążyć?

M.B.: Kwestie etyczne są nierozerwalnie związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty, niezależnie od długości i szerokości geograficznej. Do przestrzegania standardów etycznych przykłada się bardzo dużą wagę w Europie, ale i na całym świecie, i nie znam miejsca, gdzie są farmaceuci, a nie ma jakiejś formy kodeksu etyki.

Ze znanych mi standardów największe wrażenie zrobiły na mnie rozwiązania z Wielkiej Brytanii. Zarówno pod kątem klarowności sformułowania zasad etycznych, obejmujących nie tylko kwestie zawodowe, ale też moralne [przyp. red.: www.pharmacyregulation.org/raising-concerns], jak i skuteczności działań dyscyplinujących. Okresowo General Pharmaceutical Council publikuje dane ukaranych farmaceutów wraz z informacją o rodzaju nałożonej kary. Jak się okazuje, podobnie jak w przypadku samorządu adwokackiego w naszym kraju, GPhC reaguje również w sytuacjach pozazawodowych, wielokrotnie zawieszając prawo wykonywania zawodu. Jednocześnie na stronach GPhC znajdujemy również wytyczne dotyczące kwestii zachowań w social mediach, relacji pomiędzy wykonywaniem zawodu a wyznawaną religią, zachowywania poufności [przyp. red.: www.pharmacyregulation.org/guidance-support-spp]. Wydaje się, że kompleksowe podejście do kwestii etycznych, prezentowane w Wielkiej Brytanii, można uznać za standard godny naśladowania i rozważyć wdrożenie choćby części funkcjonujących tam rozwiązań.

Co jakiś czas w mediach można spotkać się z reklamami suplementów diety, w których biorą udział farmaceuci. Coraz bardziej zauważalnym zjawiskiem jest też pojawianie się farmaceutów w roli autorów lub bohaterów artykułów sponsorowanych o tematyce zdrowotnej, gdzie podawane jest miejsce ich pracy (najczęściej duża sieć apteczna). Czy Twoim zdaniem takie sytuacje szkodzą wizerunkowi farmaceutów i powinny być przedmiotem postępowań dyscyplinarnych?

M.B.: W pierwszej kolejności należy jasno powiedzieć, że absolutnie niepożądanym jest brak regulacji wprost zakazującej farmaceutom promowania wszystkich produktów będących asortymentem aptek. Trudno jest uznać za etyczne promowanie produktów, które później samemu się sprzedaje, oraz uzasadnić obecność zakazu uczestnictwa w reklamowaniu leków, a wyłączenie spod niego suplementów diety, kosmetyków czy wyrobów medycznych. Doskonale wiemy, że dla dużej grupy pacjentów różnice pomiędzy poszczególnymi kategoriami są trudne do zauważenia, a obecność marek parasolowych identyfikacji tych różnic nie wspiera.

W przypadku artykułów należy pamiętać, że granica pomiędzy reklamą a informacją bywa bardzo cienka i łatwo ją przekroczyć. Ostatnio na jednym ze spotkań z ekspertami usłyszałem dość ciekawe podsumowanie: „Medycyna to sztuka, a farmacja to nauka”. Trudno jest się w zasadzie z tym twierdzeniem nie zgodzić. A skoro tak, to musimy pamiętać, że jeżeli tworzymy artykuły, to powinny mieć one charakter naukowy ze wszystkimi tego konsekwencjami, czyli przede wszystkim z zachowaniem obiektywizmu oraz jasnym wskazaniem, że jest to artykuł sponsorowany – jeśli takim jest. Odpowiadając ostatecznie na pytanie – nie mam wątpliwości co do naganności uczestnictwa w reklamach, nawet jeśli zakaz nie jest wprost wyrażony w ustawach. Co do artykułów, to trudno jest przyjąć jedną zasadę – każdy przypadek powinien być analizowany indywidualnie.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

21 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

A o współpracy z Aflofarmem bym chętnie poczytał, czy jest etyczna. Czy farmaceutka w spocie izby ma dyspensę na zakaz reklamowania siebie i swoich usług? To są ciekawe tematy, aktualne.
Oczywiście, że to jest spoko - bo pod izbowym szyldem. Jakby PharmaNET taki spot wypuścił to by kilku różnych przedstawicieli zlinczowało farmaceutę który by się odważył swoje nazwisko tam użyć.
Sieciowych oczywiście nie bronię, bo jak było procedowane AdA i wypowiadali się tam farmaceuci z sieciówek to też mi się nóż w kieszeni otwierał na te ich wyuczone regułki. Jednak najwyższa pora, żeby najemny farmaceuta uświadomił sobie, że ani NIA ani sieciowcy nie działają w jego interesie.
Różnica jest tylko taka, że sieciowy nie pobiera co miesiąc składek :-)
Powinien być taki podział: samorząd dla farmaceutów, a dla właścicieli izba gospodarcza. Ten pierwszy kombinuje, jak zrobić, żeby były dobre pensje, wykonywanie zawodu zgodne z prawem i jak podnieść prestiż, a właściciele niech sobie przy kawce gadają o czynszach i sprzedaży aflosupli.
mac aaron "A o współpracy z Aflofarmem bym chętnie poczytał, czy jest etyczna. Czy farmaceutka w spocie izby ma dyspensę na zakaz reklamowania siebie i swoich usług? To są ciekawe tematy, aktualne." Myśląc tym torem, farmaceutyczni influencerzy, blogerzy powinni zacząć się bac??? Zięby zacierają ręce :/
Farmaceutyczny influencer to już z samego znaczenia tego zlepka widać, że jest nieetyczne. Influencować, wpływać na pacjenta...
Sugerujesz, że farmaceuci są niezdrowymi manipulantami?
Zachęcam, by przeczytać wywiad ze zrozumieniem i, jeśli trzeba, wnioski z niego wdrożyć od zaraz. Stali użytkownicy wiedzą, o kogo chodzi.
``od dawna niestety młodzi farmaceuci nie są szkoleni w modelu mistrz-uczeń, coraz rzadziej w początkowym okresie pracy farmaceuty jest on otoczony opieką doświadczonych współpracowników,`` A NIA twierdzi, iż mgr farm swieżak po studiach ma pracować sam w aptece, bez obecności kogos starszego stażem. Wypracujcie jednolite stanowisko może, bo my się juz gubimy. Jak zaczynałem pracę kilkanascie lat temu, zawsze na zmianie był starszy magister, żebym mógł się spytać o wszystko. Dziś NIA twierdzi, iz to przezytek i ma zamiar apelowac o zmianę prawa aby świeżak mógł pracować sam w aptece.
Mysiu Pysiu - ludzie mają już dość bycia dymanymi ze wszystkich stron i stąd te ostre komenatrze. A tak się składa,że te najostrzejsze mają największą aprobatę, co widać po tzw. łapkach w górę. Może tych łapkowiczów też chcesz brać na wagę i uczyć etyki hehe?
Palący problem polskiej farmacji - kodeks etyki. Boże...
@Farmakopea. Przecież ten wywiad był robiony kilka miesięcy i wiele problemów temu. Czy poruszone w nim zagadnienia się zdezaktualizowały? No, właśnie...
Panie Mariuszu ( jeśli Pan oczywiście pozwoli na taką formę ) A czy Pan przestrzega kodeksu etyki aptekarza? Czy odmowa pełnienia dyżurów, nie jest naruszeniem etyki? Czy żądanie zapłaty za dyżury(jak nie, to brak dyżurowania), nie jest przekładaniem dobra materialnego nad zdrowie pacjenta? Czy obrażanie lokalne władze, nie powoduje naruszenie etyki ( godności zawodu )? Czy głośne Pana żądania odnośnie zapłaty za dyżury i brak ich pełnienia nie podważają zaufania zawodu farmaceuty wśród pacjentów, i stawia przestawia farmaceutów jako " wyrwigorszy", " pieniaczy" Proszę, niech Pan odpowie przed lustrem na te pytania, i zastanowi się czy teraz to nie jest hipokryzja, z Pana strony ? Czy Pan jest etycznym farmaceutą, czy Pan jest przedsiębiorcą ? Raz porusza Pan kwestie etyki, raz porusza Pan kwestie biznesu.
Co Ty opowiadasz? Nieetyczne i niemoralne jest wymagania od kogoś pracy za darmo. I tylko to tutaj jest nieetyczne. Czy farmaceutom w Polsce już wszystko się pomyliło? Ślubowali zostać niewolnikami? Kolejny urwał się z choinki i kupuje w sklepach "za uśmiech pacjenta"...
a młodym farmaceutom proponowałabym zachować choć odrobinkę pokory na starcie swojej zawodowej kariery.. 🚫
Możesz rozwinąć o jaką pokorę chodzi?
Nie nazywaj tego pseudozawodu karierą. To pseudozawód, a jego młodzi wykonawcy są dymani zarówno przez pracodawców jak i izby. Bo jak nazwać lobbing za produkcją masową magistrów. To lobbing izb w celu obniżania zarobków magistrom. Czy to jest etyczne?
Moja izba ujednoliciła składki członkowskie wszystkim magistrom, bez względu na staż pracy i pełnione funkcje, bo uważała, ze dużych różnic w zarobkach nie ma. Jeżeli podobnie jest w innych izbach to trudno się dziwić, ze ich stanowisko w tej kwestii jest takie, a nie inne?
Tylko mi nie mówcie, ze nie będę mogła zaszaleć na emeryturze? ;)
Do Mysia-Pysia po raz drugi. Niech Pan zluzuje pasek w spodniach, bo na takie straszenie to nie wiem czy nabierze się dzieciak w liceum. Jak chcesz Misiu-Pysiu cenzurować internet to musisz jeszcze trochę poczekać, na tym polega fenomen i siła internetu,że można sobie wszystko pisać, ordynarnie cisnąć bekę, byle nie łamać prawa, a jak się to komuś nie podoba to niech włączy sobie radio albo kupi gazetę. Każdemu normalnemu człowiekowi jest obojętne, co o nim wypisują anonimowi ludzie w sieci, bo ma do tego zdrowy dystans i się z tego może co najwyżej śmiać. Druga sprawa. Mysiu-Pysiu - Jak chcesz robić etyczną krucjate to może zaczniesz brać na wagę swoich kolegów po fachu, co mają apteki i złamali prawo pracy. Czyli innymi słowy oszukali bądź w inny sposób nieuczciwie potraktowali swoich pracowników , a więc kolegów po fachu - magistów czy techników. Dlaczego o tym nie wspomnisz ani słowa? A czy etycznie postepują dyżurowi anarchiści, którzy jednego dnia domagają się 50 tys kary za wbicie w system daty wystawienia o dzień później bo ktoś zapomniał wykupić leku duralexując i wygrażając plugawe tyrady,że to fałszerstwo dokumentów, a na drugi dzień cynicznie mówiąc ,że obowiązek dyżurów jest, ale skoro nie ma realnych represji to nie trzeba dyżurować? Najpierw może Mysiu Pysiu zrób porządek na swoim podwórku, a później zacznij szukać etyki i umoralniać innych, bo to co robicie to hipokryzja level hard. I na koniec - nie bójcie się straszenia bo tak naprawdę obowiązuje prawo pracy, a kodeks etyki jest aktem o dużo niższej randze i ma wymiar symboliczny. Więc jak chcecie cisnąc to się nie bać, możecie to robić na mój rachunek.

Powiązane artykuły

Krzysztof Kopeć: Polacy chcą się leczyć krajowymi lekami Krzysztof Kopeć: Polacy chcą się leczyć krajowymi lekami

O tym, jak polityka, biznes i… patriotyzm wpływają na dostępność leków w polskich aptekach, rozmawia...

WYWIAD: Potrzebujemy ewolucji etyki aptekarskiej WYWIAD: Potrzebujemy ewolucji etyki aptekarskiej

Czy Kodeks Etyki Aptekarza RP wymaga zmian? Jakie zasady etyczne obowiązują farmaceutów w innych kra...

WYWIAD: Kara ma dyscyplinować. Tu nie chodzi o odwet! WYWIAD: Kara ma dyscyplinować. Tu nie chodzi o odwet!

Jakie przewinienia najczęściej popełniają farmaceuci? Czy kary, jakie nakładane są w trakcie postępo...

REKLAMA
?>

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij “Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz