REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Sanofi jeszcze bardziej ogranicza dostęp do Clexane

7 sierpnia 2015 06:45

Farmaceuci będą mogli zamówić lek Clexane w Usłudze Zaopatrzenia Detalicznego Aptek dopiero od 17 sierpnia. Firma Sanofi zdecydowała, że od tej pory będzie uruchamiać kanał interwencyjny sprzedaży leku wyłącznie w drugiej połowie miesiąca. To oznacza ogromne ograniczenie dostępu do leku dla pacjentów…

Wielu farmaceutów próbujących zamówić w miniony poniedziałek lek Clexane przez Usługę Zaopatrzenia Detalicznego Aptek (stronę internetową firmy Sanofi stworzoną w celu interwencyjnej sprzedaży leku) przecierało oczy ze zdumienia. Producent zdecydował się na wyłączenie tego kanału dystrybucji leku w pierwszej połowie miesiąca. Decyzja ta odcięła tysiące polskich aptek od jedynego źródła leku ratującego życie.

Firma Sanofi informuje na swojej stronie internetowej, że „Wewnętrzna analiza zapotrzebowań na lek Clexane zgłaszanych przez apteki wykazuje zwiększone zapotrzebowania na ten lek w pierwszym tygodniu miesiąca. W związku z tym firma Sanofi będzie się starać zapewniać większą dostępność do leku Clexane w kanale hurtownym w pierwszych dwóch tygodniach danego miesiąca i uruchomi kanał interwencyjny sprzedaży leku Clexane wyłącznie w drugiej połowie miesiąca.”

REKLAMA

Okazuje się jednak, że apteki będą mogły zamówić w ten sposób tylko jedno opakowanie leku na tydzień! Na stronie sanofidlaaptek.pl czytamy: „W celu zachowana równych szans skorzystania z tego kanału przez wszystkie zainteresowane apteki znajdujące się w kryzysowej sytuacji, każde zamówienie przekraczające ilość 1 opakowania produktu leczniczego Clexane będzie automatycznie redukowane i realizowane wyłącznie w zakresie 1 opakowania. W przypadku, gdy apteka złoży zamówienie pomimo, iż w danym tygodniu zakupiła już 1 opakowanie produktu leczniczego Clexane, zamówienie to pozostanie niezrealizowane w całości”.

REKLAMA

„Dostępność leku Clexane, a raczej jej brak, to jest to jeden wielki skandal i pokazuje przede wszystkim słabość naszego państwa i instytucji mających zapewnić przestrzeganie prawa i bezpieczeństwo pacjentów” – konkluduje Marcin Znamirowski, farmaceuta z południa Wielkopolski. „Hurtownie mają obowiązek uzasadnić każda odmowę, ale w praktyce wygląda to tak, że kanał interwencyjny producenta wyznaczył limit tylko jednego opakowania na tydzień, gdyż według ich zapewnień do hurtowni są dostarczane ilości leku znacznie większe niż zapotrzebowanie polskich pacjentów, co rzekomo jest regularnie raportowane do GIF-u. Jednak na pytania, które konkretnie hurtownie w ostatnim czasie dokonały zakupu Clexane telemarketerzy Sanofi nigdy nie odpowiadają, zasłaniając się brakiem wiedzy lub tajemnicą handlową. Z kolei hurtownie notorycznie odmawiają sprzedaży tego leku tłumacząc się ograniczonymi dostawami od producenta. Niektóre z nich również wprowadziły limity w ilości 1 opakowania na tydzień, co nawet otwarcie przyznają telemarketerzy, niestety tylko w rozmowie telefonicznej, a nie pisemnie, czego wymaga od nich ustawa”.

Z kolei pleszewski farmaceuta, Mariusz Politowicz, stwierdza: „Nie zdradzę żadnej tajemnicy, gdy napiszę, że sposób postępowania firmy Sanofi od lat jest niesłychanie naganny. Dotyczy to zarówno utrudniania czy wręcz uniemożliwiania dostępu do enoxapariny, jak i sposobu, w jaki jest to robione. Pod płaszczykiem pozorów pomocy aptekom („interwencyjny kanał dystrybucji”) trwa intensywne blokowanie dostępu do potrzebnego leku. Mam nadzieję, choć mam też świadomość… niewielkiego profesjonalizmu pracowników ministerstwa zdrowia, że przekroczenie kolejnej granicy przez Sanofi spotka się z należytą reakcją ze strony organów Państwa.”

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy również magistra farmacji Michała Byliniaka. „Z punktu widzenia farmaceuty działania prowadzone przez część koncernów farmaceutycznych skutkujące ograniczeniem dostępności leków stoją w konflikcie z misją jaka powinna przyświecać etycznym producentom leków i bezpośrednio uderzają w zarówno w pacjentów jaki i w farmaceutów” – twierdzi farmaceuta. Jego zdaniem sytuacja, w której niemal każda apteka w kraju nie może zapewnić dostępu do kluczowych dla zdrowia pacjentów leków po wejściu w życie rygorystycznych przepisów mających na celu wyeliminowanie wywozu leków stawia pod znakiem zapytania czystość intencji jakie przyświecają autorom kolejnych wdrażanych programów czy usług.

„Dodatkowe wątpliwości może budzić fakt zgłaszania przez hurtownie farmaceutyczne chęci wywozu znaczącej ilości reglamentowanych leków deficytowych. Przekazywane przez firmy farmaceutyczne komunikaty i instrukcje skierowane do aptek w kontekście publikowanych przez Inspekcje Farmaceutyczną decyzji budzą zdumienie i powinny skutkować stanowczą reakcją przedsiębiorców, samorządu aptekarskiego oraz organów inspekcji farmaceutycznej, ponieważ urągają nie tylko logice ale również elementarnej przyzwoitości która powinna cechować uczestników systemu ochrony zdrowia jakimi niewątpliwie są koncerny farmaceutyczne” – zauważa Michał Byliniak.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Powakacyjny problem Powakacyjny problem

Koniec wakacji i początek szkoły to czas, gry pomocy w aptekach szukają rodzice dzieci z wszawicą. W...

Farmaceuci za mało wiedzą o leczeniu bólu Farmaceuci za mało wiedzą o leczeniu bólu

O dr n. med. Jadwidze Pyszkowskiej zrobiło się głośno w środowisku farmaceutów, po tym jak wystosowa...

Divide et impera! Divide et impera!

„Divide et impera!” – Dziel i rządź! Ta znana już od starożytności zasada wydaje się być z powodzeni...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz