REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Trudne złego początki

10 stycznia 2019 11:24

Wiem, że od początku roku światek farmaceutyczny w naszym kraju pasjonuje się wejściem w życie przepisów dotyczących e-recepty i Dokumentu Realizacji Recepty, jednak mam złe informacje – rok 2019 szykuje dla nas jeszcze wiele złego w kwestii leków. Moim zdaniem nie doceniamy negocjacji związanych z Brexitem.

Brytyjscy hurtownicy wstrzymują sprzedaż leku, w momencie, gdy jest go mało na rynku (fot. Shutterstock)
Bardzo możliwe, że efektem Bexitu mogą być braki leków z Wielkiej Brytanii w poskich aptekach (fot. Shutterstock)

W czerwcu 2016 roku Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem ich kraju z Unii Europejskiej. 24 stycznia 2017 Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa wydał w tej sprawie wyrok. Stwierdził w nim, że proces wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może być rozpoczęty po uprzedniej zgodzie parlamentu brytyjskiego. Minęły niecałe dwa lata od tej daty, ale koszmar nie mija – i powiem więcej, przybiera na sile. Na koniec 2018 statystyki pokazują, że z około 10 000 zarejestrowanych w Polsce leków, dla 800 podmiotem odpowiedzialnym jest firma ze Zjednoczonego Królestwa. Do tego musimy dodać 1200 produktów wytwarzanych w Wielkiej Brytanii, a zwalnianych na polski rynek…

Zgodnie z wymaganiami Europejskiej Agencji Leków, od 30 marca 2019 roku, gdy Wielka Brytania wyjdzie z UE, produkty lecznicze wytwarzane w Zjednoczonym Królestwie będą traktowane jako pochodzące z państw trzecich i sprowadzane na teren Unii Europejskiej jako produkty importowane (czytaj więcej: Brexit będzie miał wpływ na polski sektor farmaceutyczny). Niezbędne jest więc przeprowadzenie zmian dotyczących rejestracji leku. Trzeba zmienić miejsce jego wytwarzania i kontroli oraz zwalniania serii. Jeśli do tej pory lek badano na terenie Zjednoczonego Królestwa, koncerny muszą znaleźć laboratoria i magazyny na terenie krajów UE. Tylko wtedy będą mogły nadal sprzedawać lek w krajach unijnych.

REKLAMA

Czekają nas braki leków z Wielkiej Brytanii?

Co to oznacza w kontekście ustawy Prawo farmaceutyczne oraz unijnych dyrektyw? Dla wspomnianych 800 produktów podmiot odpowiedzialny musi, do czasu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, posiadać siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dla drugiej części, czyli tych wywarzanych na terenie Zjednoczonego Królestwa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego musi odbywać się kontrola serii i zwolnienie serii. Podobnie też swoją siedzibę musi posiadać osoba wykwalifikowana do spraw monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych. W przypadku braku dostosowania dokumentacji i zmian porejestracyjnych do wymagań prawnych, możemy spodziewać się ewentualnych braków leków pochodzących z Wielkiej Brytanii.

REKLAMA

Na tym jednak nie koniec. Wielka Brytania, a raczej jej wyjście ze struktur unijnych, stanowi poważny problem także w kontekście procedur rejestracyjnych leków. Zjednoczone Królestwo prowadzi obecnie 3500 procedur. Pełni w nich rolę jako kraju referencyjnego dla nowych produktów leczniczych. Formalnie jako jeden z krajów UE ma prawo prowadzić postępowanie w sprawie dopuszczenia do obrotu nowego leku. Prowadzi zatem procedury dotyczące nowych leków stosowanych u ludzi. Dodatkowo prawie 700 procedur dotyczących produktów leczniczych stosowanych w weterynarii i drugie tyle procedur dotyczących produktów biobójczych. Po 30 marca 2019 roku Wielka Brytania nie będzie mogła występować jako referencyjne państwo członkowskie. Nawet jeśli zostanie wprowadzony okres przejściowy.

E-recepta czy dyrektywa fałszywkowa w aptekach z pewnością stanowi gorący temat. Jednak de facto jest tematem związanym z dodatkowymi obowiązkami, koniecznością poniesienia kosztów sprzętu czy szkoleń. Tak naprawdę dopiero w przypadku Brexitu mówić możemy o realnym problemie (czytaj więcej: Brexit oznacza ograniczenia w dostępie do leków?). Problemie, który wpłynie na dostępność leków, zachowanie ciągłości farmakoterapii czy bezpośrednim zagrożeniu zdrowia i życia pacjentów w przypadku braku leków. A zatem, drodzy farmaceuci, przygotujmy się na trudny rok!

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Biodostępność substancji przeciwbólowej stosowanej zewnętrznie – kiedy jest wadą, a kiedy zaletą? Biodostępność substancji przeciwbólowej stosowanej zewnętrznie – kiedy jest wadą, a kiedy zaletą?

Efektywność przeciwbólowej terapii leczniczej uzależniona jest od wielu czynników. Dotyczy to zarówn...

Firma Servier otwiera nową siedzibę Firma Servier otwiera nową siedzibę

Servier Pharmaceuticals, amerykańska filia globalnej grupy farmaceutycznej Servier, otworzyła nową s...

Najbogatsi w polskiej farmacji Najbogatsi w polskiej farmacji

Tygodnik Forbes opublikował listę najbogatszych Polaków. Kto z branży farmaceutycznej znalazł się wś...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz