REKLAMA
Magazyn mgr.farm

„Wyślij do nas skan recepty to dostaniesz lek”

4 października 2017 07:07

Od pewnego czasu takie właśnie żądanie słyszę ze strony przedstawicieli niektórych producentów leków refundowanych. Za nic mają oni Prawo Farmaceutyczne i zakaz udostępniania informacji z recept innym instytucjom niż te uprawnione do ich kontroli – czyli NFZ oraz WIF. Ostatnio miałem wątpliwą przyjemność uczestniczyć procedurze zamówienia pewnego drogiego leku refundowanego. Zamówienie 1 opakowania zajęło mi prawie cały dzień roboczy!

Problem braku lekarstw w aptekach pojawił się w 2012 roku. (fot. Shutterstock

Wszystko zaczęło się rano, od recepty przyniesionej przez pacjenta z dodatkowym uprawnieniem S. Oczywiście okazało się, że lek jest niedostępny w normalnym hurcie, który obsługuje na co dzień aptekę. Nawet jedna z 3 największych w Polsce hurtowni nie ma go na stanie? Przypadek ? Jak to się ma do obowiązku zapewnienia przez aptekę dostępu do każdego leku refundowanego chyba nie muszę tłumaczyć…

Ponieważ było to moje pierwsze zamówienie na ten lek, musiałem spełnić szereg wymogów opisanych w dokumencie pod tytułem „Ogólne warunku sprzedaży produktów leczniczych XXX oferowanych przez spółkę XXX S.A.”

REKLAMA

Dostarczyłem więc w formie skanów cyfrowych wszystkie wymagane dokumenty apteki, które niezbędne są do rejestracji apteki w systemie pewnego hurtownika zaopatrującego w ten lek polskie apteki w tzw. kanale interwencyjnym. Pozostał jeden wymóg, opisany zresztą w regulaminie dostaw następująco:

REKLAMA
„4. W odniesieniu do Produktów wydawanych na receptę Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zapotrzebowania, w szczególności do żądania od Klienta oświadczenia o braku dostępności takich Produktów w hurtowniach i/lub przesłanie Spółce za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu recepty obejmującego te Produkty. W przypadku żądania dostarczenia skanu recepty Klient zobowiązany jest usunąć (zasłonić, zamazać) dane dotyczące lekarza wystawiającego receptę, dane pacjenta i placówki zdrowia, w sposób uniemożliwiający odczyt tych danych przez osoby trzecie. Skany recept zawierające jakiekolwiek dane osobowe będą natychmiast usuwane przez Spółkę, a tym samym nie będą podstawą do przyjęcia i realizacji zapotrzebowania przez Spółkę.”

Już sam fakt istnienia takich zapisów uważam za skandal! Przedstawiciel producenta leku/hurtownia uzurpuje sobie prawo do weryfikacji zapotrzebowań na leki składanych przez apteki?! Oczywiście brak skanu recepty oznacza odmowę zaopatrzenia! Co ma zatem zrobić apteka, która chce kupić lek a pacjent nie ma czasu na długie oczekiwanie? Oczywiście można powiedzieć, że żądanie skanu jest bezprawne, ale na Pani która przyjmuje zamówienia nie robi to większego wrażenia. Odeśle krewkiego farmaceutę do regulaminu dostaw, który znajduje się w internecie. Tak było i w tym przypadku…

Pierwszy telefon ok. godz. 9:40 rano spłynął po rozmawiającej ze mną osobie, jak „po kaczce”? Regulamin to, regulamin tamto… a jak nie chcesz spełnić jego wymogów to „spadaj” i nie dostaniesz leku!? Aby nie „kopać się z koniem”, co rzadko kiedy przynosi pozytywny, efekt wysłałem skan zasłaniając dosłownie wszystko oprócz nazwy leku i liczby zamawianych opakowań (1!). Niestety, ale to było za mało dla Pani przyjmującej zamówienie. Żądała odsłonięcia numeru recepty! Jak zapewne wiecie ten numer pozwala na identyfikację świadczeniodawcy i lekarza!

Oczywiście tego było już za wiele i nikt kto odpowiedzialnie prowadzi aptekę nie będzie ujawniał takich danych osobom bez uprawnień do ich przetwarzania! Zażądałem kontaktu z osobą, która nadzoruje pracę osób przyjmujących zamówienia na ten lek. Niestety, ale przez cały dzień nikt „odpowiedzialny” się ze mną nie skontaktował. Przypadek?

W końcu po kilku telefonach i „postraszeniu” osób, które odmawiały przyjęcia zamówienia poważniejszymi konsekwencjami, łaskawie przyjęto zamówienie. Pozostało jeszcze kliknięcie w link potwierdzający zamówienie (kolejny idiotyzm przedłużający procedurę) oraz konieczność przedpłaty pełnej wartości zamówienia na konto hurtowni wysyłającej lek! Czyżby to miała być jakaś forma „rekompensaty” za spowodowanie zdenerwowania u osób obsługujących moje zamówienie?

REKLAMA

W każdy razie po opłaceniu faktury i wysłaniu potwierdzenia dokonania płatność z konta bankowego apteki, mogłem spokojnie oczekiwać na lek, który dotarł 3 dni później do apteki. O całej sprawie poinformowałem oczywiście Naczelną Izbę Aptekarską, która już w kilku podobnych przypadkach podjęła się skutecznej interwencji i doprowadziła do zniesienia wymogu skanowania recept przez pewnych producentów leków…

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Oto 12 najczęstszych błędów w wycenie leków recepturowych Oto 12 najczęstszych błędów w wycenie leków recepturowych

Narodowy Fundusz Zdrowia coraz uważniej przygląda się sposobom wyceny leków recepturowych przez apte...

Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa

„Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa w okresie czwartego planu pięcioletniego (1971-1975)” to ci...

Kierownikiem jestem Kierownikiem jestem

Jestem kierownikiem w swojej aptece. Dla wielu farmaceutów to spełnienie marzeń. Własny interes, nie...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz