REKLAMA
Magazyn mgr.farm

ZSMOPL czyli z „armatą na muchę”?

22 września 2016 11:06

Ostatnimi czasy głośno w mediach o systemie ZSMOPL (Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi) pozwalającym na kontrolę on-line stanów wszystkich leków w polskich aptekach. Konieczność wprowadzenia tego rozwiązania informatycznego motywuje się troską o dobro pacjenta który nie może nabyć wielu produktów leczniczych z powodu ich masowego wywozu z Polski !

Obawiam się jednak , że nawet istnienie tego systemu w każdej z 14 tys. polskich aptek nie będzie miało żadnego wpływu na zjawisko reeksportu !

Na początku zadajmy sobie fundamentalne pytania :

REKLAMA

1. Co łatwiej kontrolować on-line 700 hurtowni farmaceutycznych czy 14 tys. aptek jednocześnie ?

REKLAMA

2. Kto faktycznie wywozi leki ?

3. Ile pozycji asortymentowych powinno być kontrolowanych ?

4. Jakie będą koszty wdrożenia tego systemu w polskich aptekach i kto jej pokryje ?

Ad. 1

REKLAMA

Oczywiście najłatwiej i najprościej skontrolować mniejszą liczbę podmiotów prowadzących obrót lekami czyli hurtownie farmaceutyczne niż sporo większą od nich liczbę aptek.

Ad. 2

Leki deficytowe wywożą faktycznie hurtownie farmaceutyczne ! Inna sprawa , że czasem są one „skupowane” przez hurt z aptek i NZOZ…(ZSMOPL nie dotyczy NZOZ ) ? Co powoduje powstanie luki z której już dziś wiadomo , że skorzystają nieuczciwi przedsiębiorcy prowadzący NZOZ tylko w celu reeksportu leków !

Ad.3

Kontrolowane powinny być stany wszystkich leków refundowanych jako potencjalnie zagrożonych wywozem ! Dodatkowo kontrola powinna objąć grupy leków który obrót znajduje się pod specjalnym nadzorem :

1. psychotropy i narkotyki

2. leki z pseudoefedryną , kodeiną i dekstrometorfanem

Kontrola stanów i rozchodów Rutinoscorbinu oraz pojemników na mocz zarówno w hurcie jak i w aptekach jest zbędna 😉

Objęcie kontrolą całego asortymentu hurtu i aptek powoduje niepotrzebne zwiększenie puli danych jaka powinna być poddawana ciągłej analizie.

Ad. 4

Na wdrożeniu tego systemu najwięcej zarobią firmy informatyczne oraz dostawcy dostępu do internetu !

W Polsce firm działających w branży farmaceutycznej nie ma zbyt wielu , żeby nie powiedzieć, że 2-3 z nich są monopolistami na tym rynku ?

Taka sama sytuacja występuje jeśli chodzi o dostawców internetu.

Koszty monitorowania on-line stanów wszystkich leków w polskich aptekach będą olbrzymie !

Wymagają one działającego non-stop dostępu do internetu ! Co w praktyce oznacza ciągłe utrzymywanie podstawowego i awaryjnego łącza internetowego w każdej aptece w Polsce !
Min. dwa abonamenty za internet w każdej aptece !

Co daje ciągła obecność i dostęp do komputerów w aptece i hurcie poprzez sieć internet ?

Wiąże się ona z potencjalną możliwością przejęcia kontroli nad całym systemem przez osoby nieuprawnione w wyniku ataku hakerskiego lub zaniedbań osób nadzorujących system.

Możliwe potencjalnie staje się także nielegalne sprzedawanie danych dotyczących konkretnych aptek lub leków…oraz zdalne i nielegalne przejęcie kontroli nad komputerami w konkretnych aptekach lub hurtowniach !

Oczywiście koszty wdrożenia systemu po stronie aptek będą musieli w 100 % pokryć ich właściciele!

Dopiero koszty ze strony inspekcji lub hurtu pewnie w jakimś stopniu zostaną pokryte ze źródeł zewnętrznych np. dotacji UE itd.

Nie liczmy jednak , że ktoś to zrobi z „dobrego serca” i za darmo ?! 😉

Podsumowując : włączenie polskich aptek do systemu ZSMOPL uważam , że jest właśnie takim „atakiem armatą na muchę”.

Apteki nie wywożą leków !

W 100 % za to odpowiada hurt i brak skutecznego nadzoru ze strony WIF/GIF nad hurtowniami farmaceutycznymi w Polsce. To w hurtowniach powinno się w pierwszej kolejności wprowadzić ten system !

ZSMOPL w aptekach niczego konkretnego nie przynosi , oprócz potencjalnych problemów i kosztów które poniosą wszyscy łącznie z pacjentami aptek którzy zapłacą więcej za leki i suplementy , tak żeby zrekompensować właścicielom aptek stałe koszty utrzymania tego systemu !

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Apteka sieciowa – parę słów dobrego Apteka sieciowa – parę słów dobrego

Nie chcę rozpętać burzy, ale obawiam się, że mogę nie wpisać się w trend panujący dość powszechnie w...

Farmaceuta też człowiek Farmaceuta też człowiek

Archetyp Pani Magister zakłada, że jest trzecia po Bogu (zaraz za Panem Doktorem), wita wszystkich u...

Stulecie trucicieli Stulecie trucicieli

Linda Stratmann to brytyjska pisarka, specjalizująca się w biografiach i kryminałach, opartych na fa...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz