Brytyjski portal C+D przeprowadził w okresie od 1 kwietnia do 10 maja badanie dotyczące przemocy, jakiej wskutek pandemii COVID-19 poddani zostali farmaceuci. Wynika z niego, żę wśród czynników, które...
Organizacja charytatywna Pharmacist Support rozpoczęła kampanię ACTNow, której celem jest zwrócenie uwagi na zdrowie psychiczne i samopoczucie wśród farmaceutów w związku z kryzysem COVID-19.
W swojej kampanii, magazyn chce zwrócić uwagę na zasługi i dokonania sąsiedzkich aptek i farmaceutów w czasie walki z nowym koronawirusem.