Od kwietnia farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu uzyskali uprawnienie do wystawiania refundowanych recept pro auctore i pro familiae. Znowelizowane przepisy mogą budzić wątpliwości, co do z...
Funkcjonariusze pomorskiej Służby Celno-Skarbowej od początku 2020 roku w trakcie kontroli w firmach kurierskich i pocztowych przechwycili łącznie ponad 350 przesyłek. Zawierały one leki oraz substan...
W połowie kwietnia Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wstrzymaniu przeprowadzania inspekcji planowych, w związku ze stanem epidemii. Teraz decyzję tę GIF unieważnia. Wszystkie kontrole d...
Piotr Kaczmarczyk, Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, poinformował, że pojawiły się doniesienia o kontrolach NIK, które prowadzono w ostatnim czasie w szpitalach, w kilku województwach. ...
Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował, że w czasie trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego nie będzie przeprowadzać inspekcji planowych. Zostaną wznowione po ustaniu zagrożenia. ...