Firma Celon Pharma złożyła wniosek do Prezesa URPL o udzielenie zgody na rozpoczęcie badań klinicznych. Będą one prowadzone nad agonistą receptora GPR40 wykorzystywanego w terapii chorób metabolicznyc...
W Powiatowym Centrum Zdrowia 12 grudnia otwarto zmodernizowaną aptekę przyszpitalną. Inwestycja kosztowała około dwóch milionów złotych i została zrealizowana ze środków powiatu kartuskiego....
Jak donosi portal isbzdrowie.pl, Mochida Pharmaceutical – partner licencyjny Gedeon Richter – wprowadził na rynek japoński lek biopodobny do teryparatydu opracowany przez Richter-Helm BioTec. Zezwolen...
Brytyjska National Health Service ujawniła, że w okresie 2018/2019 ponad 18 tys. hospitalizacji wynikało z zatrucia lekarstwami. W tym połowa z nich była efektem niewłaściwego stosowania leków opioido...
Firma Ipsen Pharma we współpracy z EMA i URPL przekazała, że po wprowadzeniu do obrotu mekaserminy wśród dzieci i młodzieży leczonych tym lekiem zaobserwowano przypadki nowotworów łagodnych i złośliwy...
Polska może się poszczycić najgorszym dostępem do terapii biologicznych w Unii Europejskiej. Taki stan rzeczy utrzymuje się pomimo że ceny leków biologicznych spadły, a liczba leczonych w ten sposób p...
Grupa posłów złożyła 26 września interpelację do ministra zdrowia w sprawie analiz jakościowych produktów leczniczych przeprowadzanych przez Narodowy Instytut Leków. Okazuje się, że część leków nie od...
Studenci z Koła Naukowego Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przeanalizowali oferty sprzedaży leków jakie od 2017 roku pojawiały się na Facebooku. W sumie zebran...
Australijscy naukowcy w trakcie sześcioletnich badań doszli do wniosku, że nie ma związku między zażywaniem statyn a zaburzeniami pamięci. Obserwacji zostało poddanych ponad 1000 seniorów z Australii....
Profesor Piotr Stepnowski, chemik z Uniwersytetu Gdańskiego w rozmowie z PAP przyjrzał się zanieczyszczeniom środowiska wynikającym z obecności w nim lekarstw. Na razie najbardziej cierpią na tym zwie...