Dokładnie od 1 października apteki muszą skanować dokumenty dotyczące realizacji recept dla obcokrajowców. Do tej pory farmaceuci je kserowali i załączali do zestawień refundacyjnych. Nowe rozwiązanie...
Redakcja mgr.farm
21 października 2019
Redakcja mgr.farm
Od dwóch dni farmaceuci sygnalizują w mediach społecznościowych problemy z wysyłką do NFZ zestawień refundacyjnych. Zaniepokojenie wywołał komunikat zwrotny o treści "Brak potwierdzenie w systemie NF...
Redakcja mgr.farm
18 października 2019
Redakcja mgr.farm
Na początku września wielkopolski farmaceuta zwrócił na Twitterze uwagę na absurdalne wymagania dotyczące realizacji e-recept wystawianych dla obcokrajowców. Na jego wpis odpowiedział wiceminister zdr...
W połowie lipca Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska wysłała do Narodowego Funduszu Zdrowia pismo, w którym aptekarze wyrażali swoje oburzenie problemami z Portalem Świadczeniodawcy i długim okresem...
Zdaniem Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia uprawniona jest interpretacja, zgodnie z którą pielęgniarka i położna może wystawić receptę na lek recepturowy zgodnie z zaleceniem l...
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosiła rekrutację na stanowiska Głównych Specjalistów w Wydziale Kontroli Aptek i Ordynacji w Departamencie Kontroli. Oferta skierowana jest do kandydatów z wyżs...
Trzykrotnie wzrosną kary umowne, jakie będzie mógł nakładać na apteki Narodowy Fundusz Zdrowia, w każdym ujawnionym i potwierdzonym przypadku niewypełnienia przez pracownika apteki jednego z kilku obo...
Właściciel kilku aptek w Krakowie wraz matką oraz byłą żoną dostali zarzuty wyłudzenia z Narodowego Funduszu Zdrowia 4 mln i 300 tys. zł. Farmaceuci otrzymali zakaz wykonywania zawodu oraz prowadzenia...
Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji publicznych projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Zmiany dotyc...
Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie w aptekach w I kwartale 2019 roku. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły najczęściej danych n...