W ramach kampanii „Po pierwsze farmaceuta” został opracowany raport „Farmaceuta w Polsce. Ogólnopolskie badanie wizerunkowe 2019”. Wynika z niego, że Polacy ufają farmaceutom i są przekonani o ich wie...
Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU) obchodzi dziś 60. rocznicę. Z tej okazji 10 września br. w Parlamencie Europejskim odbywa się wydarzenie specjalne, które ma na celu ukazanie wkładu społe...
28-letni farmaceuta Emmett McCann został okrzyknięty przez lokalne media bohaterem. Do jego apteki zgłosiła się kobieta trakcie wstrząsu anafilaktycznego. Przed przyjazdem karetki Emmett podał jej dwa...
Oficjalne 15. obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza odbędą się 26 września br., w dniu święta patronów aptekarzy i farmaceutów Kosmy i Damiana. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Zdrowi...
Kolejki pacjentów do lekarzy zamiast się zmniejszać stale rosną. Rozwiązaniem, które przysłuży się całemu systemowi ochrony zdrowia, jest wprowadzenie opieki farmaceutycznej. Dzięki temu farmaceuta bę...
Stereotyp “sprzedawcy w białym kitlu”, niestety przywarł do naszego zawodu na stałe. Nasza rola jako eksperta od farmakoterapii i propagatora ochrony zdrowia poszła w zapomnienie, a pacjenci przychodz...
Od dzisiaj rozpoczyna się rekrutacja na studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Opolskim. Uczelnia w piątek otrzymała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie tego kierunku. Star...
Od 22 lipca kampania wizerunkowa zawodu farmaceuty przenosi się z Internetu na ekrany telewizyjne. Spoty będzie wyświetlała TVN.
Z zapowiedzi wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego wynika, że jeszcze w tym tygodniu do konsultacji publicznych ma trafić projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Podczas wczorajszego posiedzenia se...
"W imieniu 34 tys. farmaceutów, zwracam się do Państwa z gorącym apelem o pomoc w przyspieszeniu prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty" - pisze mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelne...