Na Facebooku na grupie o tematyce farmaceutycznej jeden z jej członków – farmaceuta – opublikował post mówiący o jego osobistych poglądach na aborcję. Zdaniem przedstawicieli środowiska farmaceutyczne...
Brytyjska służba zdrowia chce szkolić farmaceutów, by brali czynny udział we wspólnym podejmowaniu decyzji w celu poprawy bezpieczeństwa przyjmowanych leków. Chodzi przede wszystkim o pacjentów domów ...
Minister Zdrowia Łukasz Szumowski wyraził oficjalną zgodę na objęcie honorowym patronatem kampanii promującej zawód farmaceuty „Po pierwsze farmaceuta”. Logo Ministerstwa Zdrowia będzie się pojawiać w...
Śląska Izba Apteczna przeprowadziła ankietę wśród farmaceutów na temat wyroku NSA, zgodnie z którym w godzinach czynności apteki musi być obecny magister farmacji posiadający uprawnienia kierownika ap...
W Irlandii przeprowadzono badanie opinii na temat roli farmaceutów. Okazuje się, że pacjenci ufają aptekarzom i chcieliby jeszcze większego ich udziału w systemie ochrony zdrowia. Ponad 94% respondent...
Jedną z najczęstszych przyczyn zgonów są choroby układu sercowo-naczyniowego. Szacuje się, że w Europie ok. 40% ogólnej liczby zgonów wśród osób poniżej 75. roku życia ma związek z tymi schorzeniami. ...
Od współczesnego farmaceuty bardzo wiele się wymaga. Już nie tylko musi odpowiednio zadbać o przychodzącego do apteki pacjenta, ale również sprostać celom biznesowym, które narzuca mu pracodawca. Rozw...
W najbliższą sobotę w Oratorium przy Bazylice Kawęczyńskiej będzie można wziąć udział w warsztatach na temat mentalności antykoncepcyjnej oraz sprzeciwu sumienia farmaceutów.
Farmaceuci szpitalni postanowili stworzyć swój związek zawodowy. Ogólnopolski Związek Zawodowy Farmaceutów Szpitalnych powstał we Wrocławiu w październiku 2018 roku. Jego głównym celem jest szeroko ro...
Brytyjskie National Health Service (NHS) zrekrutowało ekspertów do walki z nadmiernym podawaniem leków w domach opieki. 200 farmaceutów i techników farmaceutycznych będzie wspierać pacjentów i dążyć d...