REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Adamed: Pacjenci mogą oddawać do aptek wycofany lek

11 lutego 2019 09:00

Firma Adamed zwraca się do farmaceutów z prośbą o wsparcie przy wycofaniu z obrotu wadliwego leku. Oto dwa scenariusze postępowania w przypadku pacjentów, którzy będą chcieli oddać w aptece wycofany BudixonNeb…

Pacjent, który zjawia się w aptece z receptą, w ostatnim dniu jej ważności, powinien liczyć się z możliwością problemów z wykupieniem leków (fot. Shutterstock)
Adamed prosi apteki o przyjmowanie wycofanych serii leku, nawet jeśli pacjent nabył je w innej placówce i nie posiada paragonu (fot. Shutterstock)

Pod koniec minionego tygodnia Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał kilka decyzji wycofujących z obrotu leki wziewne zawierające budesonid. Wśród nich znalazły się również preparaty BudixonNeb produkowane przez firmę Adamed (czytaj więcej: GIF wycofał zawiesiny do nebulizacji).

 • Budixon Neb (Budesconidum), zawiesina do nebulizacji 0,125 mg/ml – seria: 1031517
 • Budixon Neb (Budesconidum), zawiesina do nebulizacji 0,25 mg/ml – serie: 058217, 050118, 053618

W związku z powyższym Adamed wystosował pismo do Naczelnej Izby Aptekarskiej. Prosi w nim o wsparcie w celu najefektywniejszego wykonania procedury zwrotów wspomnianych produktów leczniczych.

REKLAMA

– Mając na uwadze zasadę pro aktywności oraz umiejętności szybkiego wdrażania rozwiązań, poniżej przedstawiamy proponowane postępowania w zakresie wycofania Produktu z rynku. Wskazujemy, że w obu przypadkach zwrotu Produktu, farmaceuta powinien sprawdzić serię Produktu i przyjąć Produkt – czytamy w piśmie firmy Adamed.

REKLAMA

Gdy pacjent zjawi się w aptece z wycofaną serią leki, może postępować według dwóch scenariuszy przygotowanych przez Adamed:

Zwrot leku w aptece z dowodem zakupu

Pierwszy scenariusz dotyczy sytuacji, gdy pacjent zwracając lek (kompletny lub niekompletny) zażąda zwrotu pieniędzy okazując dowód zakupu.

– W takim przypadku zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa odnoszące się do reklamacji. W konsekwencji dokonanie zwrotu Produktu i żądanie zwrotu jego ceny w 100%, możliwym będzie za okazaniem dowodu zakupu, wyłącznie w aptece, która dokonała sprzedaży danego opakowania Produktu – pisze Adamed.

Następnie w myśl przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych z dnia 12 marca 2018, apteka przekaże leki właściwej hurtowni, od której go nabyła. Następnie hurtownia dokona stosownych korekt księgowych w celu rozliczenia z apteką.

REKLAMA

Zwrot leku w aptece bez dowodu zakupu

Drugi scenariusz dotyczy sytuacji, gdy pacjent zawracając lek zażąda zwrotu ceny jego zakupu, ale nie będzie posiadał dowodu jego zakupu. Adamed instruuje, aby apteka w takiej sytuacji przyjmowała lek od pacjenta i również oddawała mu pieniądze (100% wysokości). Następnie apteka ma wystawić „Notę obciążeniową” na Adamed Pharma.

– Noty obciążeniowe powinny zostać wstawione w połowie oraz na koniec dwumiesięcznego – ustawowego okresu na wycofanie Produktów z rynku. Zatem pierwsza z Not obciążeniowych wystawiona zostanie w dniu 7 marca 2019 r., druga natomiast w dniu 7 kwietnia 2019 r. – czytamy w piśmie firmy Adamed.

Jednocześnie producent prosi apteki o kontakt z Działem Obsługi Klienta Adamedu Pharma. Celem jest przekazanie dokładnego adresu apteki, na który firma skieruje na swój koszt kuriera. Po potwierdzeniu zgodności między liczbą przesłanych opakowań wycofanego leku, z liczbą zadeklarowaną w Nocie, firma Adamed dokona zapłaty. Przelew nastąpi w terminie do 60 dni od otrzymania produktu.

pismo-Adamed-dot-wycofania-Budixon-Neb

Źródło: ŁW/OIA w Warszawie

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Tabletki antykoncepcyjne wycofywane z obrotu. Przyczyną błąd w treści ulotki… Tabletki antykoncepcyjne wycofywane z obrotu. Przyczyną błąd w treści ulotki…

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu trzech serii produktu leczniczeg...

Popularny probiotyk wycofany z obrotu po badaniach PZH Popularny probiotyk wycofany z obrotu po badaniach PZH

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzje wycofujące z obrotu konkretne serie leków Lakcid Forte...

Nieswoista szczepionka bakteryjna wycofana przez GIF Nieswoista szczepionka bakteryjna wycofana przez GIF

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu serii nieswoistej szczepionki bak...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz