REKLAMA
pt. 9 lutego 2024, 12:33

Afrykańska Agencja Leków otrzyma wsparcie z Europy

W ostatnich dniach pojawiła się informacja o wsparciu, jakie Komisja Europejska przekazała na ręce Europejskiej Agencji Leków. W ramach otrzymanych funduszy EMA ma za zadanie wesprzeć działanie w Afryce tamtejszego odpowiednika naszej, europejskiej agencji ds. leków. Zadanie to koordynowane ma być przez EMA wraz z Unią Afrykańską. Proces ten to część szerszego projektu o nazwie „Team Europe”. Obejmuje on kwestie dotyczące produkcji i dostępu do leków i technologii medycznych w Afryce…

Z raportu UOKiK-u wynika, że w niektórych państwach, które wprowadziły ograniczenia, stopniowo odstępuje się od silnego ingerowania w mechanizmy rynkowe w obrocie lekami.
Afrykańska Agencja Leków będzie jednostką działającą na wzór europejskiej i zapewni nadzór nad polityką lekową kontynentu afrykańskiego (fot. Shutterstock)

Europejska Agencja Leków otrzymała niedawno od Komisji Europejskiej solidną dotację. Chodzi o 10 milionów euro, które mają posłużyć jako wsparcie dla utworzenia na kontynencie afrykańskim tamtejszego odpowiednika Europejskiej Agencji Leków. Tzw. Afrykańska Agencja Leków (AMA) będzie częścią szeroko pojętej Unii Afrykańskiej. Czym jest ta organizacja?

Unia Afrykańska (UA) to organ kontynentalny składający się z 55 państw członkowskich tworzących kraje kontynentu afrykańskiego – czytamy na stronie internetowej wspomnianej organizacji.

Unia ma na celu zwiększenie solidarności i współpracy pomiędzy państwami afrykańskimi. W ramach swoich zadań wspiera rozwój kontynentu w różnych obszarach życia codziennego. Jednym z takich obszarów jest chociażby zdrowie i polityka zdrowotna oraz lekowa. To właśnie na tym polu UA chce wykorzystać Afrykańską Agencję Leków. Czym miałaby się zajmować?

Afrykańska Agencja Leków szansą na równy dostęp do produktów leczniczych

Jak wynika z informacji umieszczonych na stronach EMA Afrykańska Agencja Leków powstaje przede wszystkim w celu poprawy i zapewnienia lepszego i równego dostępu do wysokiej jakości, bezpiecznych i skutecznych produktów medycznych. Okazuje się bowiem, że w krajach afrykańskich nadal jest z tym duży problem. Na obecną chwilę traktat o powstaniu AMA ratyfikowało 27 krajów z 55, które wchodzą w skład Unii Afrykańskiej. Oczekuje się, że w najbliższych miesiącach dołączą do nich kolejne kraje. AMA to duża szansa na polepszenie w Afryce dostępności leków.

Ekscytujące będzie obserwowanie, jak AMA tworzy własny model regulacyjny w celu zwiększenia dostępności bezpiecznych i niedrogich leków w Afryce. EMA będzie wspierać tę podróż – brzmi oświadczenie dyrektora wykonawczego EMA, Emer Cooke.

Czytaj również: Sfałszowane leki, suplementy diety i wyroby medyczne. Z jak wielkim problemem mamy do czynienia?

Działania zmierzające ku utworzenia AMA składają się na bardziej złożony projekt, jakim jest „Team Europe”. Inicjatywa ta wspierana jest nie tylko przez EMA, ale też przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Ma to na celu zagwarantowanie kompleksowego wsparcia państw afrykańskich wobec stających przed nimi wyzwań. Zarówno na poziomie regionalnym, krajowym jak i kontynentalnym.

Afrykańska Agencja Leków na wzór europejskiej?

Europejska Agencja Leków zobowiązała się do udzielenia wszechstronnej pomocy dla utworzenia AMA na kontynencie afrykańskim. Pomoc ta będzie obejmowała różne kwestie. Chodzi zarówno o tematy czysto techniczne, jak i naukowe i szkoleniowe. Wsparcie EMA skupi się przede wszystkim na zbudowaniu potencjału i odpowiedniego zaplecza technicznego. Poza tym EMA zajmie się harmonizacją przepisów i wspólnych wytycznych, a także będzie prowadzić specjalistyczne szkolenia dla tamtejszego personelu AMA. Nieodzowną częścią pomocy będzie także wsparcie finansowe.

EMA zobowiązała się do zmobilizowania ekspertów do wspierania AMA. (…) EMA zaoferuje również szkolenia mające na celu wzmocnienie wiedzy naukowej i regulacyjnej w zakresie oceny i nadzoru nad lekami – czytamy na stronie Europejskiej Agencji Leków.

Porozumienie stanowiące podwaliny pod przyszłą współpracę podpisali w grudniu 2023 roku EMA i Dyrekcja Generalna ds. Partnerstw Międzynarodowych Komisji Europejskiej. To dzięki niemu EMA otrzymała grant w wysokości 10 milionów euro na rozwój i utworzenie AMA w Afryce. Poza działaniami na terenie Afryki EMA ma koordynować także działania na terenie Europy.

Prace EMA skupią się na (…) wzmocnieniu współpracy między partnerami europejskimi, afrykańskimi i międzynarodowymi – czytamy w założeniach do wspomnianego projektu.

Wychodzi więc na to, że EMA będzie miała duży udział w pierwszych działaniach podejmowanych przez Afrykańską Agencję Leków. Wsparcie, jakie przekaże ona Unii Afrykańskiej wydaje się jednak niezbędne do tego, aby na kontynencie afrykańskim mogło dojść do poprawy warunków w szeroko pojętym systemie opieki zdrowotnej i lekowej.

W Afryce występuje poważny problem leków sfałszowanych…

Utworzenie AMA ma także na celu walkę z szeroko rozwiniętym problemem obecności na rynku afrykańskim sfałszowanych produktów leczniczych. Tego typu podróbki obecne są oczywiście także i w Europie. Niemniej jednak w krajach Afryki w niektórych obszarach farmakoterapii podróbki stanowią nawet 40% wszystkich leków. Co gorsza – są one bardzo często przyczyną licznych zgonów. Dlatego też współpraca pomiędzy EMA a AMA to duży krok ku normalizacji sytuacji w Afryce.

©MGR.FARM

Cystone jako naturalne wsparcie nerek i układu moczowego według koncepcji Ajurweda

23 lipca 202415:09

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2]. […]

Cystone jako naturalne wsparcie nerek u układu moczowego według koncepcji Ajurweda (fot. shutterstock.com)

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2].

Cystone to preparat oparty o ideologię Ajurweda

Cystone to suplement diety, którego skład oparty jest o zioła w myśl ideologii Ajurwedy – Achyranthes aspera, Cyperus scariosus, Didymocarpus pedicellata, Rubia cordifolia, Saxifraga ligulata, Onosma bracteatum i Vemonia cinerea. Zastosowanie ziół w Ajurwedze jest poparte kilkusetletnimi doświadczeniami oraz badaniami naukowymi. Preparat Cystone dzięki wykorzystanym surowcom roślinnym charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • hamuje litogenezę, ograniczając tworzenie się kamieni moczowych,
 • wykazuje działanie ściągające, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne,
 • ma silne właściwości antyoksydacyjne,
 • jest skuteczny w utrzymaniu prawidłowej funkcji dróg moczowych – działa moczopędnie,
 • zmniejsza podatność na problemy z układem moczowym, zachowując integralność błon śluzowych [3,5,6].

Kamica moczowa jako powszechne schorzenie układu moczowego

Kamica moczowa to problem zdrowotny znany od początków cywilizacji. Zapisy dotyczące objawów, oznak i strategii leczenia kamieni moczowych można znaleźć w kilku starożytnych tekstach medycyny tradycyjnej, do których należy m.in. Ajurweda. W Ajurwedzie kamica układu moczowego uznawana jest za jedną z ośmiu najbardziej uciążliwych chorób. Natomiast jej leczenie w myśl tej ideologii obejmuje formuły ziołowe, płyny alkaliczne i zabiegi chirurgiczne [4].

Według autorów przeglądu literatury naukowej z 2017 roku, większość roślin przeciwdziałających kamicy moczowej rozpuszcza kamienie lub hamuje proces ich powstawania. Formuła Cystone uznawana jest jako obiecujący preparat przeciwkamicowy, co zostało potwierdzone w różnych fazach badań klinicznych [4]. Również autorzy metaanalizy z 2008 roku obejmującej 50 badań ocenili Cystone jako preparat skuteczny w łagodzeniu dolegliwości związanych z kamicą moczową [5].

Przegląd badań wskazuje na skuteczność preparatu Cystone

W podwójnie zaślepionym badaniu z randomizacją wykazano, że preparat Cystone wydaje się być bezpieczny i poprzez zwiększenie szybkości wydalania kamieni nerkowych wpływać korzystnie na stan zdrowia pacjentów z mniejszymi kamieniami nerkowymi [7]. Do podobnych wniosków doszli autorzy trwającego 3 miesiące otwartego badania klinicznego z 2017 roku. U 20 z 35 pacjentów zaobserwowano wydalenie kamieni nerkowych o wielkości od 5 do 6,9 mm. Natomiast wydalenie kamieni nerkowych o średnicy od 7 do 12 mm zaobserwowano u 16 z 30 pacjentów. Po leczeniu nastąpiła znacząca poprawa również w zakresie innych objawów klinicznych. Dodatkowo nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych. Autorzy kolejnej pracy ocenili zatem Cystone jako bezpieczny i skuteczny w leczeniu kamicy moczowej [6].

Bardzo ciekawe są również wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy z 2020 roku na temat skuteczności klinicznie testowanych środków przeciwdziałających nefrotoksyczności cisplatyny. Autorzy wskazali na Cystone (obok siarczanu magnezu), jako obiecujący preparat wykazujący działanie ochronne przed nefrotoksycznością spowodowaną cisplatyną u pacjentów onkologicznych [8].

Skuteczność preparatu Cystone

Skuteczność Cystone została także zbadana w warunkach in vitro – zaobserwowano mniejszy wzrost kryształów struwitu (fosforanu magnezowo-amonowego, jednego z budulców kamieni moczowych) w obecności Cystone w porównaniu z próbą kontrolną. Efekt ten był zależny od zastosowanego stężenia Cystone – im było ono wyższe, tym bardziej został zahamowany wzrost kryształów [9].

Podsumowując, biorąc pod uwagę dostępne dowody naukowe, preparat Cystone można rekomendować w celu łagodzenia dolegliwości związanych z kamicą układu moczowego i ZUM a także jako naturalne wsparcie pracy układu moczowego z jednoczesnym zachowaniem wysokiego profilu bezpieczeństwa.

Kiedy warto zarekomendować Cystone?

Do apteki przychodzi pacjentka, która prosi o skuteczny preparat na kamicę dróg moczowych. Zaznacza, że chciałaby preparat na bazie ziół, ponieważ z uwagi na swoją kiepską kondycję zdrowotną od kilku miesięcy interesuje się medycyną stylu życia, zaczęła dbać o siebie i zależy jej na naturalnym, ale jednocześnie skutecznym preparacie.

Metryczka pacjenta
Płeć, wiekkobieta, 38 lat
Główny problemkamienie układu moczowego
Inne dolegliwościprzewlekłe zmęczenie, ciągły stres, gorsze samopoczucie, częste bóle głowy
Dodatkowe informacjezwolenniczka medycyny stylu życia

Pacjentka przy okazji wizyty w aptece podzieliła się swoją historią i opowiedziała, jak wiele w jej życiu zmieniło wyeliminowanie niezdrowych nawyków. Czuje się o wiele lepiej odkąd z pomocą dietetyka i trenera personalnego zaczęła regularnie uprawiać sport, a jej dieta stała się różnorodna i dobrze zbilansowana. Nie przyjmuje aktualnie żadnych leków, a wszelkie dolegliwości stara się łagodzić naturalnymi metodami.

Rekomendacja

Pacjentce zarekomendowano suplement diety Cystone, jako preparat naturalny zgodny z medycyną ajurwedyjską. Zalecono stosowanie 1 do 2 tabletek dziennie, w czasie posiłku.

Pacjentkę poinformowano, że koncepcja ajurwedyjska jest znana od kilku tysięcy lat i opiera się na  utrzymaniu harmonii ciała i ducha z zachowaniem naturalnych metod takich jak stosowanie ziół, medytacja, czy zabiegi na ciało. Jednocześnie Ajuwerda została uznana przez WHO jako metodę terapii, której skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych.

Literatura

 1. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/365543/9789240064935-eng.pdf?sequence=1
 2. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/351475/9789240042674-eng.pdf?sequence=1
 3. Ibáñez, B., Melero, A., Montoro, A., Merino-Torres, J. F., Soriano, J. M., & San Onofre, N. (2023). A Narrative Review of the Herbal Preparation of Ayurvedic, Traditional Chinese, and Kampō Medicines Applied as Radioprotectors. Antioxidants (Basel, Switzerland), 12(7), 1437. https://doi.org/10.3390/antiox12071437
 4. Kasote, D. M., Jagtap, S. D., Thapa, D., Khyade, M. S., & Russell, W. R. (2017). Herbal remedies for urinary stones used in India and China: A review. Journal of ethnopharmacology, 203, 55–68. https://doi.org/10.1016/j.jep.2017.03.038
 5. D Karamakar, P Patki. (2008). Evaluation of efficacy and safety of a herbal formulation Cystone in the management of urolithiasis: Meta-analysis of 50 clinical studies. The Internet Journal of Alternative Medicine. 8(1). https://print.ispub.com/api/0/ispub-article/8636
 6. Palaniyamma D, Jeyaraman R (2017) Evaluation of Efficacy and Safety of a Herbal Formulation Cystone Forte in the Management of Urolithiasis. J Urol Res 4(4): 1093
 7. Kumaran, M. G. i in. (2011). Evaluation of an Ayurvedic formulation (Cystone), in urolithiasis: A double blind, placebo-controlled study, European Journal of Integrative Medicine. 3(1), 23-28
 8. Casanova, A. G., Hernández-Sánchez, M. T., López-Hernández, F. J., Martínez-Salgado, C., Prieto, M., Vicente-Vicente, L., & Morales, A. I. (2020). Systematic review and meta-analysis of the efficacy of clinically tested protectants of cisplatin nephrotoxicity. European journal of clinical pharmacology, 76(1), 23–33. https://doi.org/10.1007/s00228-019-02771-5
 9. Patki P. i in. (2013). Cystone, a well-known herbal formulation, inhibits struvite crystal growth formation insingle diffusion gel growth technique. Journal of Experimental and Integrative Medicine, 3(1), 51-55 https://www.researchgate.net/publication/307846859_Cystone_a_well-known_herbal_formulation_inhibits_struvite_crystal_growth_formation_in_single_diffusion_gel_growth_technique

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]