REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Aptek ubywa, ale pacjenci mają gdzie kupować leki

4 lipca 2019 09:32

W województwie lubelskim od początku roku zlikwidowano już 13 aptek. W tym czasie nie powstała żadna nowa. Urzędnicy zapewniają jednak, że taka sytuacja nie zagraża dostępowi pacjentów do leków. Na Lubelszczyźnie na jedną aptekę przypada średnio 2,5 tys. osób.

Spod ustawy „AdA” wyjęte są punkty apteczne, które się otwierają w dowolnych miejscach (fot. MGR.FARM).
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Lublinie zapewnia, że mimo takiego spadku w liczbie aptek na Lubelszczyźnie dostęp do leków dla pacjentów nie jest zagrożony (fot. MGR.FARM)

– W Dębowej Kłodzie nie mamy dostępu do apteki gdzieś od pół roku, bo po wielu latach właściciel zrezygnował z jej prowadzenia. Mieszkańcy jeżdżą teraz z receptami do Parczewa, czyli około 9 km, ale nie stanowi to większego problemu, bo i tak dużo osób robi tam zakupy – opowiada na łamach Kuriera Lubelskiego Jerzy Krępski, sekretarz gminy Dębowa Kłoda.

Od początku roku Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Lublinie wydał 13 decyzji o wygaszeniu zezwoleń na prowadzenie aptek. Jednocześnie nie było żadnych wniosków o zezwolenia na nowe placówki. Izabela Mahorowska-Kiciak, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wyjaśnia, że to efekt tzw. „apteki dla aptekarza” (czytaj więcej: „Apteka dla Aptekarza ma już 2 lata. Farmaceuci podsumowują…)

REKLAMA

– Chodzi o to, że aby powstała nowa apteka, musi ona spełniać dwa kryteria: geograficzne, bo najbliższe apteki muszą być oddalone od siebie nie mniej niż o 500 metrów oraz demograficzne – jedna apteka ma przypadać na co najmniej 3 tys. osób – tłumaczy Izabela Mahorowska-Kiciak (czytaj więcej: Coraz mniej farmaceutów w aptekach. Dane GUS powinny niepokoić…).

REKLAMA

Jednocześnie zwraca uwagę, że coraz częściej zamiast likwidacji aptek urzędnicy obserwują ich przejęcia. Apteki można odsprzedać nowemu właścicielowi, ale tylko pod warunkiem, że jest to farmaceuta, spółka jawna lub partnerska farmaceutów (czytaj więcej: Sieci rosną w siłę, coraz mniej aptek indywidualnych – raport FarmaProm).

Mahorowska-Kiciak zapewnia, że mimo takiego spadku w liczbie aptek na Lubelszczyźnie dostęp do leków dla pacjentów nie jest zagrożony.

– Tych aptek jest i tak naprawdę dużo. Szczególnie w miastach takich jak: Lublin, Kraśnik, Puławy, Janów Lubelski, Chełm – wylicza na łamach Kuriera Lubelskiego.

Źródło: ŁW/Kurier Lubelski

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

To się P-net zapłacze. Aptek ubywa, ale dostęp do leków jest niezagrożony.
To, że aptek w Polsce było(i jeszcze jest) za dużo to nie jest żadne wielkie odkrycie, a to że PNET zaklinał rzeczywistość i straszył media że jest inaczej to żadna nowość. To, że po AdA ubywa aptek których miało przybywać to jest inna sprawa. A o p-NET proponuję się nie martwić, to są obecnie wielomilionowe spółki które poradzą sobie w każdych warunkach jakie się na rynku pojawią. Jedynym rozwiązaniem mogącym odwrócić ten trend jest opcja estońska, na którą w Polandeszu nie ma szans.

Powiązane artykuły

Apteki i punkty apteczne mają obowiązek wypełnić sprawozdanie dla GUS Apteki i punkty apteczne mają obowiązek wypełnić sprawozdanie dla GUS

Główny Urząd Statystyczny udostępnił obowiązkowy dla aptek i punktów aptecznych elektroniczny formu...

Aptek ubywa, ale pacjenci mają gdzie kupować leki Aptek ubywa, ale pacjenci mają gdzie kupować leki

W województwie lubelskim od początku roku zlikwidowano już 13 aptek. W tym czasie nie powstała żadna...

GIF: należy ponownie rozpatrzeć, czy wydać zezwolenie na prowadzenie apteki bez lokalu GIF: należy ponownie rozpatrzeć, czy wydać zezwolenie na prowadzenie apteki bez lokalu

Śląska Izba Aptekarska przywołała decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie wydania zez...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz