REKLAMA
pt. 6 października 2023, 09:33

„Apteka dla Aptekarza 2.0” skierowana do Trybunału Konstytucyjnego

Zgodnie z zapowiedziami Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy, która wprowadziła „Aptekę dla Aptekarza 2.0”. Czego dotyczy wniosek?

"Apteka dla Aptekarza 2.0" wzbudziła wątpliwości Prezydenta, który skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego (fot. Shutterstock)
"Apteka dla Aptekarza 2.0" wzbudziła wątpliwości Prezydenta, który skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego (fot. Shutterstock)

8 września Prezydent podpisał nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw. W nowelizacji tej zawarto też kontrowersyjną „Aptekę dla Aptekarza 2.0”. Jej zapisy od samego początku budziły emocje, które dotarły też do Pałacu Prezydenckiego. Po szerokich konsultacjach z całym środowiskiem farmaceutów oraz przedsiębiorców Andrzej Duda podpisał ustawę. Jednocześnie zapowiedział, że zamierza skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Prezydent dotrzymał słowa i 4 października skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w tej sprawie. Całą jego treść (liczącą 33 strony) opublikowano na stronach Kancelarii Prezydenta. Wynika z niego, że główne wątpliwości Prezydenta budzi nie tylko tryb uchwalenia ustawy, a krótkie vacatio legis.

„Apteka dla Aptekarza 2.0” wprowadzona bez konsultacji

– Wątpliwości co do zgodności z zasadami zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, ochrony interesów w toku oraz odpowiedniej vacatio legis wywodzonymi z art. 2 Konstytucji budzą przepisy, na mocy których regulację prawną dotyczącą niedozwolonego przejęcia kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną stosuje się do przejęcia kontroli, które nastąpiło po dniu wejścia w życie zakwestionowanej ustawy – czytamy we wniosku.

Prezydent we wniosku zwraca uwagę na to, że „Aptekę dla Aptekarza 2.0” wprowadzono do ustawy jako poprawkę. Dodatkowo nie miała ona związku z pierwotnym projektem ustawy. Z kolei jej autor nie odniósł się do zagadnień dotyczących np. wydatków związanych z wejściem w życie zmian. Nie było też możliwe odniesienie się do skutków finansowych wejścia w życie nowelizacji. W procesie legislacyjnym pominięto też konsultacje publiczne.

– Poprawki zgłoszone do projektu ustawy podczas pierwszego czytania wykraczały poza zakres przedmiotowy poprawek, które mogą być wnoszone w czasie postępowania ustawodawczego w Sejmie. Zmiany w ustawie – Prawo farmaceutyczne oraz związany z nimi przepis przejściowy nie były objęte treścią projektu ustawy. Nie były również zwiążane z zakresem regulacji wskazanym przez projektodawcę w uzasadnieniu projektu ustaw i Ocenie Skutków Regulacji – czytamy we wniosku.

Za krótkie vacatio legis

Prezydent w swoim wniosku do Trybunału Konstytucyjnego zakwestionował także krótkie vacatio legis zmian na rynku aptecznym. Zwrócił uwagę, że stanowi to naruszenie zaufania przedsiębiorców do aparatu państwa.

Rozpoczynając określone długoterminowe i związane z nakładami finansowymi inwestycje przed lipcem 2023 r. Przedsiębiorcy nie mogli przewidzieć ryzyka zmiany stanu prawnego w takim zakresie. Pomiędzy dniem wniesienia poprawki […] a dniem wejścia ustawy w życie nie upłynęło dwa i pół miesiąca. Można zatem sformułować uzasadnioną wątpliwość czy okres ten, w tym 14-dniowe vacatio legis, był odpowiedni do przeprowadzenia przez farmaceutów kompleksowej analizy prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zawartych umów lub rozpoczętych, pod kątem jej zgodności z ustanowionm zakazem, a następnie podjęcia skutecznych działań zmierzających do wstrzymania lub zakończenia już rozpoczętych inwestycji, których skutki powstaną po dniu wejścia w życie ustawy i będą stanowić przejęcie kontroli w rozumieniu art. 99 ust. 3aa u.p.f. oraz będą sankcjonowane – czytamy we wniosku.

Prezydent ocenił, że krótki czas procedowania ustawy i 14-dniowe vacatio legis, są niewystarczające do podjęcia przez przedsiębiorcę – farmaceutę, skutecznych działań mających na celu dostosowanie się do wymogów nowego prawa.

Cała treść wniosku dostępna poniżej.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]