REKLAMA
czw. 13 lipca 2023, 08:01

Apteka dla Aptekarza po nowemu. Komisje sejmowe już po I czytaniu…

Kwestie związane z tzw. Apteką dla Aptekarza budzą spore emocje już od czasu wprowadzenia tych konkretnych regulacji w 2017 roku. W ostatnim czasie sprawy nabierają jednak wyraźnie szybszego tempa. Wszystko za sprawą chęci uszczelnienia przepisów, gdyż te, jak się okazuje – nie są wystarczająco szczelne. To właśnie w tym zamiarze w ostatnich dniach pojawił się nowy pomysł skorygowania obowiązujących przepisów…

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej zawiera złagodzenie konsekwencji naruszenia przez aptekę art. 86a Prawa farmaceutycznego (fot. Shutterstock)
Nowe prawo pozwoli na skuteczne respektowanie przepisów Apteki dla Aptekarza? (fot. Shutterstock)

3 lipca do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw. Można by zapytać co wspólnego ma Apteka dla Aptekarza z tą dziedziną? Niby nic, ale podczas obrad Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju pojawiła się poprawka do wspomnianego już projektu ustawy. Obejmuje ona właśnie kwestie związane bezpośrednio z AdA. Autorem poprawki jest minister Rozwoju i Technologii, Waldemar Buda. Podkreśla on konieczność takich zmian.

My chcemy tak naprawdę uszczelnić rozwiązanie, które już obowiązuje, ale przez niektóre sieci jest obchodzone – zaznaczył minister.

Wspólne posiedzenie obu Komisji w dni 11 lipca uznało, że projekt, wraz z poprawkami obejmującymi zmiany w Prawie farmaceutycznym należy przyjąć. Ma to potwierdzenie w sprawozdaniu z posiedzenia (druk nr 3485). Komisje proszą Wysoki Sejm o uchwalenie omawianego projektu. Co zmieni się w stosunku do przepisów, jakie teraz nakłada Apteka dla Aptekarza?

Apteka dla Aptekarza – przepisy będą od teraz bardziej przestrzegane?

Wniesiona przez ministra Budę poprawka odnosi się bezpośrednio do ustawy z dnia 6 września 2001 roku, tj. Prawo farmaceutyczne. Chodzi o przepisy nazwane roboczo „Apteka dla Aptekarza”. W art. 99 po ust. 3a dodaje ona kolejno ust. 3Aa i 3ab. Odnosi się on do sytuacjach, w których niemożliwe będzie przejęcie kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną. Jakie to sytuacje?

Niedozwolone jest przejęcie kontroli (…), jeżeli podmiot przejmujący kontrolę, wspólnik lub partner spółki będącej podmiotem przejmującym kontrolę jest wspólnikiem lub partnerem w spółce lub spółkach, które prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne – brzmi treść nowego przepisu.

Czytaj również: Rząd uszczelnia „Aptekę dla aptekarza” i budzi kontrowersje…

Co to oznacza w praktyce? Dokładnie tyle, że przejęcia apteki dokonać będzie mógł farmaceuta lub spółka z udziałem farmaceuty/ów – jednak tylko wtedy, gdy nie figuruje jako wspólnik w więcej niż 4 aptekach ogólnodostępnych. Co więcej – nie może również prowadzić więcej jak 4 aptek. Dotyczy to także podmiotu lub podmiotów przez niego kontrolowanych. Wspomina o tym ust. 3Aa w punkcie 2b. Do przejęcia apteki nie dojdzie też w innych sytuacjach. Jakich?

Jeżeli podmiot przejmujący kontrolę, wspólnik lub partner spółki będącej podmiotem przejmującym kontrolę jest członkiem grupy kapitałowej (…), której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne – czytamy w dalszej części wprowadzonej 11 lipca poprawki.

Apteki nie przejmie także osoba/podmiot, której spółka posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Proponowane zmiany odnoszą się m.in. do przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, co może mieć wpływ na popularne ostatnimi latu umowy franczyzowe. Wynika to z faktu, że tego typu umowy nie są uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego. Dlatego też reguluje je właśnie m.in. ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.

Inspekcja Farmaceutyczna będzie mogła cofnąć zezwolenie?

Zgłoszona do procedowanej ustawy poprawka Prawa Farmaceutycznego określa też zasady postępowania Inspekcji Farmaceutycznej w tym zakresie. Okazuje się bowiem, że zgodnie z proponowanymi zmianami WIF będzie mógł cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Komu?

Podmiotowi, nad którym nastąpiło przejęcie kontroli wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 99 ust. 3aa – brzmi treść art. 103ust. 1b.

Cofnięcie zezwolenia obejmie ilość aptek niezbędną do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Które zezwolenia WIF będzie wycofywał w pierwszej kolejności? Zgodnie z proponowanymi zmianami cofnięcie obejmie najpierw zezwolenia wydane najpóźniej. Wyjątkiem może być jedynie sytuacja, w której dana apteka będzie stanowiła ważny element dla lokalnej społeczności pacjentów. Mowa o przypadkach, kiedy apteka będzie niezbędna do zapewnienia wystarczającego dostępu do produktów leczniczych.

Zgłoszona poprawka określa też wysokość kar pieniężnych, które może nałożyć właściwy dla sprawy WIF. Podmiotowi, który wbrew zakazowi ujętemu w art. 99 ust. 3Aa przejmie kontrolę na podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną grozi kara pieniężna od 50 tys. do nawet 5 mln zł.

– Kary pieniężne (…) nakłada właściwy wojewódzki inspektor farmaceutyczny w drodze decyzji – czytamy w treści projektu.

Naczelna Rada Aptekarska pozytywnie o proponowanych zmianach

12 lipca na stronach NIA ukazał się komunikat w sprawie poprawki antykoncentracyjnej. NRA chwali w nim sam zamiar i sens zgłoszonych korekt obowiązującego prawa.

Naczelna Rada Aptekarska oświadcza, że proponowana zmiana zmierza do realizacji postulatów samorządu zawodu farmaceuty, które były wielokrotnie zgłaszane do właściwych ministrów, Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz przedstawicieli władzy ustawodawczej, w tym w formie oficjalnych stanowisk NRA – brzmi treść komunikatu.

NRA podkreśla w swoim przekazie, że poprawka do AdA przewiduje zakaz przejmowania kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną przez podmioty nieuprawnione. Szczegóły dotyczące tego, kogo ten zakaz obejmuje wyjaśniliśmy wyżej.

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany

Zaburzenia nastroju – co można polecić pacjentowi?

7 lutego 202412:31

Zaburzenia psychiczne stanowią coraz poważniejszy problem wśród większości społeczeństw w Europie i na świecie [1,2,3]. W szczególności mowa tu o zaburzeniach depresyjnych.

Zaburzenia depresyjne to z roku na rok rosnący problem wśród społeczeństwa. (fot. Shutterstock)

U osób zmagających się z problemami łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych pojawiają się zaburzenia nastroju, podczas których nierzadko utrzymuje się smutek i poczucie rezygnacji [2]. Pacjenci ci odczuwają pustkę i bardzo często dochodzi do zmniejszenia lub utraty zainteresowań. Charakterystycznym symptomem zgłaszanym przez nich jest także brak motywacji i chęci do działania [2]. Z tego typu problemami zgłosiła się do apteki Pani Kinga…

Zaburzenia nastroju u pacjentki

Pacjentką jest Pani Kinga – kobieta w wieku 35 lat. Pani Kinga jest osobą pracowitą i ambitną, realizującą się na polu zawodowym. W życiu prywatnym natomiast jest mamą dwójki dzieci. Lubi, kiedy wszystko ma dobrze poukładane i stara się nad wszystkim panować. Mimo to, od czasu do czasu zmaga się z zaburzeniami nastroju, jest przygnębiona i przytłoczona. Wśród objawów opisuje złe samopoczucie i stan rezygnacji. Skarży się również na brak motywacji do pracy, a nawet do wykonywania codziennych czynności, który nasila się w tych trudnych okresach. Chcąc nadal realizować swoje obowiązki zawodowe i te wynikające z posiadania rodziny, Pani Kinga prosi o rekomendację preparatu bez recepty, który pomógłby jej uporać się z doskwierającym jej problemem. W odpowiedzi sugerujesz jej lek zawierający w swoim składzie wyciąg z dziurawca. Pacjentka słyszała jednak o efektach ubocznych w postaci plam na skórze po ekspozycji na słońce. Jak uargumentujesz swoją rekomendację?

Zaburzenia depresyjne – choroba naszych czasów

Zaburzenia depresyjne to z roku na rok rosnący problem wśród społeczeństwa. Jak pokazują statystyki, w większości przypadków dotykają one częściej kobiet niż mężczyzn [1,2]. Osoby zmagające się z tego typu dolegliwościami odczuwają spadek nastroju, doświadczają zaburzeń funkcji poznawczych, problemów ze snem, poczucia rezygnacji i spadku energii do działania [2]. Z punktu widzenia fizjologii, przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać należy w kilku mechanizmach.

Jednym z powodów może być niedobór monoamin będących neuroprzekaźnikami w ośrodkowym układzie nerwowym [2,3]. Dotyczy to m.in. serotoniny, noradrenaliny i dopaminy. Inna z teorii mówi o wpływie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza na homeostazę organizmu. Okazuje się bowiem, że długotrwałe narażenie na tzw. hormon stresu (kortyzol), wytwarzany przez nadnercza, źle wpływa na organizm, powodując chociażby wycofanie i wzrost lęku [2,3,4].

Biorąc pod uwagę nasilenie dolegliwości, wyróżnia się 3 stopnie zaburzeń depresyjnych: łagodne, umiarkowane i ciężkie. W kontekście ciężkich zaburzeń nieodzownym elementem terapii są syntetyczne leki przeciwdepresyjne. Jednakże w odniesieniu do zaburzeń łagodnych wsparciem w  takich sytuacjach może być dziurawiec [1,2,3,6].

Zaburzenia nastroju – dziurawiec zwyczajny skuteczny w ich leczeniu 

Dziurawiec to znana od wieków roślina, wykorzystywana w ziołolecznictwie [1,5]. Pomimo swoich licznych właściwości obecnie wykorzystywany jest przede wszystkim w terapii łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych (zgodnie z rekomendacjami EMA) [1]. Badania i metaanalizy potwierdzają, że stanowi on akceptowalną i jedną z nielicznych alternatyw dla syntetycznych leków przeciwdepresyjnych [1,2,3,5].

Za aktywność przeciwdepresyjną dziurawca odpowiadają składniki aktywne ziela dziurawca, przede wszystkim hyperforyna, hyperycyna, pseudohyperycyna i flawonoidy [6]. Jak udowodniono, związki aktywne rośliny hamują wychwyt zwrotny monoamin w układzie nerwowym (w odróżnieniu od poszczególnych grup leków przeciwdepresyjnych hamują jednocześnie wychwyt kilku monoamin) [3]. Co więcej – dziurawiec redukuje niekorzystne zmiany w OUN indukowane za sprawą aktywności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza [3,6]. Hyperycyna hamuje uwalnianie z monocytów interleukin IL-6 i IL-1β, które przyczyniają się do wzrostu wydzielania kortyzolu przez nadnercza [6]. Finalnie, po zastosowaniu dziurawca obserwuje się efekty podobne jak po zastosowaniu syntetycznych leków przeciwdepresyjnych. Potwierdzają to liczne badania i metaanalizy, według których skuteczność wyciągu z dziurawca jest porównywalna do selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) [1,2,3].

Dziurawiec zwyczajny – co z działaniami niepożądanymi?

Pani Kinga martwi się, że stosowanie dziurawca może przyczynić się do wystąpienia niepożądanych efektów ubocznych. W praktyce jednak działania niepożądane występują u 1-3% osób stosujących dziurawiec [2]. Na podstawie przeprowadzonych badań i wieloletnich obserwacji, działania niepożądane, które mogą wystąpić uznawane są za łagodne i przemijające. W licznych badaniach porównujących terapię z użyciem dziurawca i syntetycznych leków przeciwdepresyjnych, obserwowano, że pacjenci zdecydowanie częściej przerywali leczenie lekami syntetycznymi niż wyciągiem z dziurawca. Powód? Znacznie poważniejsze i bardziej uciążliwe działania niepożądane po zastosowaniu leków na receptę [2,5,6]. Przy standardowej terapii lekami syntetycznymi nawet 10-20% pacjentów rezygnuje z leczenia. Dziurawiec cechuje się znacznie lepszą tolerancją [5,6].

Wystąpienie fotouczulenia po stosowaniu dziurawca jest co prawda potencjalnie możliwe a działanie to zostało opisane w literaturze, ale przy zachowaniu zalecanego dawkowania i nie przekraczaniu dawki maksymalnej oraz przy zastosowaniu się do pozostałych zaleceń (tzn. unikanie częstej i długiej ekspozycji na promieniowanie słoneczne, czy też stosowanie filtrów przeciwsłonecznych w okresie dużego nasłonecznienia) problem ten zostaje ograniczony do minimum [1].

Herbatka to nie to samo, co wyciąg alkoholowy

Wielu pacjentów decyduje się na wybór herbatek z dziurawca w kontekście niwelowania zaburzeń depresyjnych. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że tego typu preparaty niestety nie wykazują takiego działania. Wszystko za sprawą tego, że składniki odpowiedzialne za ten efekt terapeutyczny (tj. hyperycyna i hyperforyna) są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie. Dopiero ekstrakcja przy pomocy rozpuszczalnika alkoholowego pozwala na otrzymanie wyciągu, który wykazuje aktywność farmakologiczną pod kątem leczenia zaburzeń depresyjnych [1,6].

Depremin to lek na bazie wyciągu z ziela dziurawca

Rekomendacją dla Pani Kingi może być produkt leczniczy Depremin [7]. Depremin to lek zawierający w jednej tabletce 612 mg wyciągu z ziela dziurawca. Wskazaniem do jego stosowania jest krótkotrwałe leczenie objawów łagodnych zaburzeń depresyjnych [7]. Zalecane stosowanie to 1 tabletka dziennie przez 6 tygodni leczenia. Efekt terapeutyczny obserwuje się zwykle po 4 tygodniach stosowania produktu [7]. Depremin jest jedynym w Polsce lekiem ziołowym dostępnym bez recepty, wskazanym do krótkotrwałego leczenia zaburzeń depresyjnych. Uspokajając Panią Kingę należy wspomnieć, że stosowanie go w zalecanych dawkach i przy zastosowaniu filtrów UV ryzyko fototoksyczności jest znikome [1,7].

Literatura:

  1. Dziurawiec w terapii łagodnych i umiarkowanych zaburzeń depresyjnych, Agnieszka Zielińska, Lek w Polsce, 2022’9, Vol.32(376)
  2. Depression and its phytopharmacotherapy – a narrative review, Łukasz Dobrek, Krystyna Głowacka, International Journal of Molecular Sciences 2023,24,4772
  3. Preclinical data supporting/refuting the use of Hypericum perforatum in the treatment of depression, Rosalia Crupi, Yousef Abdel Kareem Abusamra, Edoardo Spina, Gioacchino Calapi, CNS & Neurological Disorders – Drug Targets, 2013,12,4
  4. Rola stresu psychologicznego w neuroendokrynnej regulacji pobierania pokarmu i powstawaniu otyłości, Patrycja Kłósek, Forum Zaburzeń Metabolicznych 2016, tom 7, nr 3, 111-118
  5. Role in depression of a multi-fractionated versus a conventional Hypericum perforatum extract, Francesco di Pierro, Paolo Risso, Roberto Settembre, Panminerva Med. 2018;60:156-60
  6. Rola dziurawca w leczeniu depresji, Maria Gałuszko, Wiesław Jerzy Cubała, Psychiatria 2005, tom 2, nr 2, 93-96
  7. Charakterystyka Produktu Leczniczego Depremin

Depremin 612 mg; 1 tabletka powlekana zawiera 612 mg wyciągu (w postaci wyciągu suchego, kwantyfikowanego) z Hypericum perforatum L., herba (ziele dziurawca) (DERpierwotny3-6:1), co odpowiada: 0,6 mg – 1,8 mg sumy hiperycyn w przeliczeniu na hiperycynę, 36,72 mg – 91,80 mg sumy flawonoidów w przeliczeniu na rutynę, nie więcej niż 36,72 mg hyperforyny; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 60% (V/V). Wskazania: Produkt leczniczy roślinny przeznaczony do krótkotrwałego leczenia objawów łagodnych zaburzeń depresyjnych. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: jedna tabletka (612 mg), raz na dobę. Dzieci i młodzież: stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane. Sposób podawania: podanie doustne. Czas stosowania: 6 tygodni. Wystąpienia działania terapeutycznego można oczekiwać w ciągu 4 tygodni leczenia. Jeśli objawy utrzymują się w trakcie stosowania leku, należy poradzić się lekarza.  Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie z cyklosporyną, takrolimusem do użytku ogólnoustrojowego, amprenawirem, indynawirem i innymi inhibitorami proteazy, irinotekanem i warfaryną. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Podczas leczenia należy unikać ekspozycji na intensywne promieniowanie UV (ultrafioletowe). Dzieci i młodzież: Ponieważ brak dostępnych wystarczających danych, stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane. Działania niepożądane: Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, alergiczne reakcje skórne, zmęczenie i niepokój. Częstotliwość ich nie jest znana. W trakcie intensywnego nasłonecznienia, u osób o jasnej karnacji mogą wystąpić nasilone objawy, w tym takie jak dla oparzenia słonecznego. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, nie wymienionych powyżej, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Zakłady Farmaceutyczne Colfarm S.A., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec. Pozwolenie Prezesa URPLWMiPB na dopuszczenie do obrotu nr: 25909. (ChPL Depremin 07/2020)

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]