REKLAMA
śr. 28 lutego 2024, 08:01

Apteka nie ma obowiązku dopisywać na fakturze informacji dla PFRON

Powszechną praktyką jest dopisywanie przez apteki na fakturach informacji na temat refundacji pieluch dla pacjentów ubiegających się o dofinansowanie z PFRON. Jeden z farmaceutów odmówił jednak umieszczenia takiej adnotacji na fakturze. Czy miał prawo to zrobić? Sprawę przeanalizował Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, bo pacjentka złożyła skargę na farmaceutę…

Farmaceuta podpisuje dokument w aptece dla starszej kobiety.
OROZ uznał, że farmaceuta nie był zobowiązany do umieszczania na fakturach adnotacji dla PFRON (fot. Shutterstock)

Do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wpłynęła skarga na kierownika apteki, w której pacjentowi odmówiono umieszczenia na fakturze adnotacji wymaganych do uzyskania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) refundacji kupowanych pieluch. Skargę złożyła córka niepełnosprawnego pacjenta. Kobieta zarzucała farmaceucie niewłaściwe zachowanie oraz brak pomocy w załatwieniu formalności wymaganych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Jak wynika z akt sprawy, kobieta od lutego 2022 r. realizowała w aptece zakupy na pieluchy dla swojego ojca. Każdorazowo za zakup pieluch otrzymywała faktury VAT. Na początku lutego 2023 zgłosiła się do apteki po wydruk wszystkich zrealizowanych 2022 r. wniosków i potwierdzenie ich zgodności z oryginałem. Prosiła też o dopisanie na fakturach szczegółowych informacji o wysokości refundacji, kwocie dopłaty pacjenta oraz wartości brutto zakupionych produktów. Dokumenty te miały być przedstawione w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w celu uzyskania refundacji z PFRON.

W kolejnych dniach farmaceuta poinformował pacjentkę, że przygotuje wydruki zrealizowanych wniosków. Zastrzegł jednak, że nie potwierdzi ich zgodność z oryginałem, ponieważ wydruk sam w sobie nim jest. Farmaceuta odmówił też wykonania dopisków na wystawiony wcześniej fakturach. Jego zdaniem prawo nie przewiduje możliwości umieszczania dopisków na już wystawionych dokumentach. Wyjaśniał też, że wysokość refundacji jest różnicą między wartością brutto faktury, a zapłatą pacjenta. Wskazywał, że dane te są wyszczególnione na wydruku zlecenia.

– Ostatecznie pacjentka otrzymała wydruki wniosków na zaopatrzenie w wyroby medyczne eZWM opatrzony pieczęcią apteki i dopiskiem „Wydruk zgodny z oryginałem”. Zwrócono jej też pozostałe w aptece faktury – ocenił OROZ.

Wulgarne zachowanie pacjentki

Farmaceuta, na którego wpłynęła skarga, złożył wyjaśnienia przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Z przekazanych przez niego informacji wynikało, że pacjentka zachowywała się wobec niego i personelu apteki w sposób obraźliwy i wulgarny.

OROZ zwrócił się także do farmaceuty i pacjentki o wskazanie osób będących świadkami sytuacji opisywanej przez kobietę. Farmaceuta wskazał pracowników apteki – w sumie pięć osób, które były uczestnikami sytuacji związanej z wizytami pacjentki w aptece. Pacjentka nie wskazała nikogo, kto mogłyby potwierdzić jej wersję wydarzeń.

– Wskazane przez farmaceutę osoby złożyły pisemne wyjaśnienia które potwierdziły wersję zdarzeń przedstawionych przez farmaceutę. Osoby te wskazały również że pacjentka odnosiła się wulgarnie do personelu, podważała jego kompetencje i używała gróźb słownych wobec farmaceuty w obecności jego podwładnych i innych pacjentów apteki – wskazał OROZ.

Co mówią przepisy o PFRON?

W ramach postępowania wyjaśniającego, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przeanalizował tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określania rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON. Z dokumentu tego wynika, że do wniosku o refundację dołącza się „fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacona w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę rażącego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”.

W ocenie OROZ z przepisów wynika więc, że:

  • faktura wystawiona przez aptekę określa wszystkie wymagane kwoty,
  • wartość udziału własnego pacjenta stanowi kwota pozostała do zapłaty przez pacjenta, natomiast kwotę refundacji stanowi różnica między kwotą brutto, a kwota udziału własnego pacjenta
  • apteka nie ma obowiązku dokonywać dodatkowych adnotacji na fakturze.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej uznał, że farmaceuta nie był zobowiązany do wydawania poświadczeń czy dokonywania obliczeń żądanych przez pacjentkę. Mimo ostatecznego braku porozumienia między stronami OROZ nie dostrzegł w zachowaniu farmaceuty naruszenia zasad etyki zawodowej oraz przepisów prawnych.

– Stronom sporu zaleca powściągliwość. Farmaceucie – w kwestii reakcji na różnorodne zachowania pacjentów. Pacjentce – w wyrażaniu opinii na temat kwalifikacji personelu fachowego aptek, w szczególności w zakresie używania słów obraźliwych – czytamy w postanowieniu OROZ, który podjął decyzję o umorzeniu wszczętego postępowania.

©MGR.FARM

Ciężkie, opuchnięte i bolące nogi – jak sobie z nimi poradzić?

22 kwietnia 202417:48

Wstaję rano i moje nogi są szczupłe i ładne, a po całym dniu siedzenia w pracy są jakieś inne, ciężkie i opuchnięte. Skarpetki pozostawiają ślady nad kostką, a jak położę się i chcę zasnąć, to moje nogi nie chcą się uspokoić. Czy to coś poważnego, czym mam się martwić? I jak sobie z tym poradzić? Takie pytania zadają sobie setki osób na świecie.

Przewlekła niewydolność żylna - jak sobie z nią poradzić? (Fot. shutterstock.com)

Przewlekła choroba żylna – to schorzenie ściśle związane z naszym sposobem funkcjonowania w ciągu dnia. Może ona objawiać się w powyżej opisany sposób – poprzez ciężkie, opuchnięte i  bolące nogi. Badania przeprowadzone w Polsce w 2003 roku wskazują, że z tym problem zmaga się w naszym kraju prawie połowa kobiet (47%) i spora grupa mężczyzn (37% dorosłej populacji).

Przewlekła choroba żylna – jakie są jej najczęstsze objawy?

Obrzęki kończyn niekoniecznie są najczęściej obserwowanym objawem choroby żył. W 2014 roku Polskie Towarzystwo Flebologiczne zleciło badania ankietowe. Obrzęki kończyn zadeklarowało 33% badanych, 37% zgłaszało bóle kończyn dolnych, a 27% obecność żylaków . Największa ilość ankietowanych, bo aż 62% mówiła o uczuciu ciężkości i zmęczenia swoich nóg.  Wcale nie trzeba być chorym na przewlekłą chorobę żylną, żeby takie objawy u siebie obserwować. Wystarczy praca, która zmusza do pozostawania przez dłuższy czas w pozycji siedzącej lub stojącej. Nie powinniśmy jednak lekceważyć objawów i całą winę zrzucać na wykonywaną pracę. Jeśli występuje problem zdrowotny najlepiej skonsultować go z lekarzem, a do tego czasu można zastosować się do kilku wskazówek, które zmniejszą nasilenie dolegliwości.

Ciężkie, opuchnięte i bolące nogi – skąd bierze się ten problem?

Przewlekła choroba żylna jest procesem rozwijającym się przez wiele lat. Początkowo nawet niekoniecznie musimy zauważać problemu, bo cóż znaczą drobne pajączki niebieskofioletowego koloru na skórze nóg albo nawet niewielkie żylaki, które niekoniecznie muszą boleć. W świetle żył znajdują się zastawki, które utrzymują prawidłowy przepływ krwi w kierunku do serca. Ich uszkodzenie powoduje nieprawidłowy przepływ krwi w odwrotnym kierunku, co nasila postęp choroby i powoduje obecność objawów, które zostały opisane powyżej. Proces ten trwa wiele lat, rozwija się zwykle powoli i niestety współczesna medycyna nie jest w stanie go zatrzymać, ale potrafi łagodzić jego objawy.

Przewlekła choroba żylna – niefarmakologiczne metody leczenia

Nie istnieją żadne tabletki, które potrafią zatrzymać postęp choroby i usunąć żylaki, które są widoczne pod skórą. Zanim jednak sięgniemy po medykamenty dobrze jest przyjrzeć się bliżej sobie i swojemu życiu. Należy zadać sobie pytanie o to, co możemy w nim zmienić, żeby poczuć się lepiej. Czy nie spędzamy swojego życia poświęcając się pracy? Co nie byłoby w sumie takie złe, pod warunkiem, że będzie też czas na zadbanie o swoje zdrowie. W tym konkretnym przypadku o swoje nogi.

Należy postawić więc pytanie. Co nasze nogi, dotknięte objawami niewydolności żył „lubią” a czego „nie lubią”? Można kolokwialnie powiedzieć, że nogi i żyły „lubią” ruch. Długotrwały bezruch – siedzenie lub stanie powoduje, ze wzrasta ciśnienie wewnątrz żył i elementy składowe krwi oraz woda przenikają poza delikatne ścianki najdrobniejszych naczyń, tzw. naczyń włosowatych.  Skutkuje to obrzękami, przebarwieniami i stanem zapalnym skóry. Często ten bezruch dotyka osoby starsze. Nie jest wtedy związany z wykonywaną pracą, ale z osłabieniem wynikającym z wieku i innymi dotykającymi ich chorobami. Te choroby również mogą nasilać objawy i być przyczyną obrzęków i/lub bólów kończyn.

Żyły lubią ruch!

Należy dlatego pamiętać, aby wstać od czasu do czasu, przespacerować się, pogimnastykować, a kiedy siedzimy – unieść nogi do góry, aby siła ciążenia zrobiła swoje wymuszając przepływ krwi od stóp do serca. Wiele osób widząc odciśnięte gumki skarpetek na swoich nogach decyduje się w tym czasie na noszenie skarpetek tzw „bezuciskowych” lub przecina „ściągacze” skarpetek. Na pewno ma to swoje uzasadnienie i powoduje pewnego rodzaju uspokojenie tej osoby. Nie widać wówczas śladu po uciskających skarpetkach.

Flebolodzy mają w tej kwestii trochę odmienne podejście i właśnie ucisk jest tym, co zalecają swoim pacjentom. Nie jest to jednak taki zwykły ucisk i nie każdy może go stosować. Wyroby kompresyjne zalecane pacjentom z obrzękami kończyn mają za zadanie przeciwdziałać powstawaniu obrzęków. Doborem tych wyrobów zajmuje się wykwalifikowany personel medyczny, potrafiący dopasować właściwy stopień ucisku dla konkretnego pacjenta. Stosowanie wyrobów uciskowych przeciwskazane jest jednak  u osób cierpiących dodatkowo  na niedokrwienie kończyn, deformacje powodujące nieprawidłowy rozkład ucisku lub ze znacznymi zaburzeniami czucia w obrębie kończyn dolnych.

Przewlekła choroba żylna – farmakologiczne metody leczenia

W aptekach dostępnych jest wiele leków i preparatów o tzw. działaniu flebotropowym. Ich zróżnicowane mechanizmy działania wpływają na łagodzenie objawów. Pytanie zatem, co wybrać? Diosminę, diosminę zmikronizowaną z heperydyną, dobesylan wapnia, escynę, czy może jeszcze coś innego?  Z pomocą może przyjść preparat zawierający  6 różnych składników wzajemnie uzupełniających się w działaniu na „zmęczone żyły”. Zmikronizowana diosmina z hesperydyną, rutyna, wyciąg z nostrzyka żółtego, wyciąg z kasztanowca, oraz L-karnityna.

Zadaniem tej ostatniej jest usprawnienie pracy mięśni łydki a tym samym wsparcie powrotu krwi żylnej. Złożony skład preparatu stanowi dobre uzupełnianie codziennej diety w składniki wspierające krążenie żylne i układ limfatyczny. Zastosowanie preparatu powoduje szybkie odczucie ulgi pod postacią wrażenia lekkości, „chudej nogi” bądź stosowania niewidzialnej pończochy uciskowej. Redukuje również dolegliwości bólowe.

Forma stosowania preparatu w postaci rozpuszczalnego w wodzie proszku ma swoje uzasadnienie. Po pierwsze osoba stosująca go, a często z takimi problemami borykają się osoby starsze, nie ma wrażenia dokładania kolejnej tabletki do całego arsenału już stosowanych  leków.  Może też być to pomocne u osób mających problem z połykaniem. Po drugie i może ważniejsze, przyjmowanie roztworu zmusza  do wypicia dodatkowej a czasami wymaganej w ciągu dnia ilości wody, potrzebnej do rozpuszczenia preparatu. Dziennie zapotrzebowanie zdrowej dorosłej osoby na płyny w ciągu dnia wynosi od 25 do 35 ml/kg masy ciała, a właściwe nawodnienie wspomaga również prawidłowy przepływ krwi bo nie robi się zbyt „gęsta”.

Bez względu jak dobry preparat będziemy stosować to regularność jego stosowania i dbanie o higienę codziennego życia ma podstawowe znaczenie.

Autor: dr n.med. Marcin Kucharzewski

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]