REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteka ogólnodostępna szpitala w Łomży może jednak przetrwa…

22 lipca 2019 09:05

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży odetchnęła z ulgą. W przetargu ogłoszonym kilka dni temu na wydzierżawienie apteki ogólnodostępnej należącej do szpitala, wpłynęła… jedna oferta. To wystarczy by apteka nadal działała. Gdyby chętnych nie było, apteka mogłaby od 1 sierpnia stracić zezwolenie…

W centrum Włocławka miał miejsce napad na aptekę (fot. MGR.FARM).
Kamień z serca dyrekcji szpitala spadnie dopiero wtedy, kiedy zakończy się procedura przetargu, czyli gdy dojdzie do podpisania umowy (fot. MGR.FARM)

Szpital w Łomży ogłosił przetarg na wydzierżawienie prowadzonej przez siebie apteki, w konsekwencji nowelizacji Prawa farmaceutycznego z ubiegłego roku. Wprowadziła ona bowiem zakaz łączenia przez jednego przedsiębiorcę prowadzenia jednocześnie działalności lecznicze i obrotu produktami leczniczymi. Dla tych, którzy łączyli obie działalności w momencie wejścia w życie ustawy, przewidziano okres przejściowy – 12 miesięcy – by dostosować się do nowego prawa (czytaj więcej: Szpitale stracą źródło przychodu po zmianach w prawie farmaceutycznym. „To cios w plecy”…).

Redakcja MGR.FARM w kwietniu zajęła się tematem, analizując m.in. ilu aptek w Polsce dotyczy ryzyko likwidacji 1 sierpnia 2019 r. Z danych przesłanych przez wszystkie wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne wynikało, że w całym kraju działa przynajmniej 200 aptek, należących do przedsiębiorców prowadzących jednocześnie działalność leczniczą (czytaj więcej: Czy 1 sierpnia zniknie ponad 200 aptek w całej Polsce?). Właścicielami części z tych aptek okazały się także szpitale. Nowe przepisy oznaczały dla nich, że będą musiały zrezygnować z prowadzenia aptek ogólnodostępnych.

REKLAMA

– To był dla nas cios w plecy, podobnie jak dla innych szpitali w kraju. Kontaktowaliśmy się z posłami łomżyńskimi i podlaskimi, aby wywierali naciski, by nie zabrano nam tej możliwości pomagania pacjentom i ich rodzinom i żeby szpitale w taki sposób podreperowały budżet. Inne placówki także apelowały o pomoc do parlamentarzystów. Bez skutku – mówiła dr Hanna Majewska-Dąbrowska, wicedyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, w rozmowie z serwisem 4lomza.pl.

REKLAMA

Sprzedaż w ostatniej chwili

Szpital w Łomży ogłosił przetarg na wydzierżawienie prowadzonej przez siebie apteki. Oferty można składać do 19 lipca. Z informacji jakie przekazał portal 4lomza.pl, do przetargu przystąpił jeden oferent – właściciel innej apteki w Łomży.

– Kamień z serca dyrekcji szpitala spadnie dopiero wtedy, kiedy zakończy się procedura przetargu, czyli gdy dojdzie do podpisania umowy – podsumowuje wicedyrektor szpitala.

Apteka została oddana do użytku w czerwcu ubiegłego roku. Szpital szukał dodatkowych źródeł finansowania i otwarcie własnej apteki, było jednym ze sposobów na zwiększenie przychodu. W budowę i wyposażenie apteki zainwestowano około 800 000 zł. Pierwsze miesiące po jej uruchomieniu pokazały, że była to dobra inwestycja. Radość władz szpitala nie trwała jednak długo.

Nieco mniej szczęścia miał Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, który również od kilku tygodni próbuje sprzedać swoją aptekę. Pierwszy przetarg ogłoszony w tej spawie zakończył się niepowodzeniem. Problem może stanowić cena. Dyrekcja szpitala zażyczyła sobie za placówkę 600 000 zł, a do tego miesięczny czynsz stanowiący 8% obrotu, ale nie niższy niż 70 000 zł. Aktualnie trwa drugie postępowanie przetargowe. Tym razem obniżono minimalny czynsz do 50 000 zł. Jeśli do końca miesiąca szpital nie sprzeda apteki, będzie musiał ją zamknąć a pracę jej pracownicy (czytaj więcej: Nie było chętnych na zakup apteki. Nowa oferta z niższym czynszem…).

REKLAMA

Z różnych źródeł dochodzą informacje, że w podobnej sytuacji jest około 20 szpitali w całej Polsce. Część z nich do ostatniej chwili liczyła, że Ministerstwo Zdrowia zmieni krzywdzący je przepis lub przynajmniej wyda korzystną interpretację. Nic takiego nie nastąpiło, dlatego część z nich próbuje teraz pozbyć się swoich aptek, nie ponosząc przy tym dotkliwych strat. Czasu zostało niewiele…

Źródło: ŁW/4lomza.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Minął rok działania PLMVS. Na sukcesy przyjdzie jeszcze poczekać… Minął rok działania PLMVS. Na sukcesy przyjdzie jeszcze poczekać…

Dokładnie 9 lutego 2019 roku uruchomiony został Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków (...

Włochy: w aptekach pojawią się psychologowie Włochy: w aptekach pojawią się psychologowie

W związku z trudną sytuacją wywołaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa we Włoszech, w niektórych ...

PILNE: Jest ważny projekt zmian w prawie farmaceutycznym! PILNE: Jest ważny projekt zmian w prawie farmaceutycznym!

Premier Mateusz Morawiecki przekazał do Sejmu przyjęty przez Rząd projekt zmian w ar.t 86a Prawa far...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz