REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteka sprzedała 73 opakowania Ketonalu Forte bez recepty. Przyczyna była zaskakująca…

7 czerwca 2018 04:50

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny odkrył, że w jednej z aptek, dokonano sprzedaży 73 opakowań leku Ketonal Forte bez wymaganej recepty. W trakcie kontroli pracownik tłumaczył, że w aptece nie są wystawiane recepty farmaceutyczne, a większość sprzedanego leku była przeznaczona dla właściciela, cierpiącego na przewlekły ból po operacji kręgosłupa. W rzeczywistości było nieco inaczej…

Podejmując decyzję o wyroku Sąd Aptekarski uznał, że przypadku tym doszło do swoistego uwikłania kierownika apteki w układ "właścicielski" panujący w aptece. (fot. Shutterstock)

Podczas kontroli w jednej ze śląskich aptek, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie komputerowego zestawienia sprzedaży ustalił, że w aptece dokonano 73 sprzedaży produktu leczniczego Ketonal Forte, 30 tabl. powl. bez wymaganej recepty. W toku inspekcji pracownica apteki upoważniona przez zezwoleniobiorcę do jego reprezentowana w jej trakcie, wyjaśniła, że „odręczna sprzedaż wynika z tego, że nie są w aptece wykonywane recepty farmaceutyczne. Większość sprzedaży odręcznej wynika z powodu przewlekłego bólu po operacji kręgosłupa właściciela apteki”.

O wynikach tej kontroli został powiadomiony Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. W rezultacie zdecydował on o przedstawieniu zarzutów farmaceutce, która w aptece pełniła funkcję kierownika. OROZ trzykrotnie wzywał ją do siedziby Śląskiej Izby Aptekarskiej celem złożenia wyjaśnień. Dopiero za trzecim razem farmaceutka przesłała mailem prośbę o wyznaczenie odległego terminu spotkania, z powodu trudnej sytuacji rodzinnej. W rezultacie Rzecznik zamknął postępowanie wyjaśniające, a po zapoznaniu się z całokształtem sprawy stwierdził, że zgromadzony materiał dowodowy uzasadnia skierowanie wniosku o ukaranie farmaceutki do Okręgowego Sądu Aptekarskiego.

REKLAMA

Na rozprawie sądowej farmaceutka stawiła się osobiście wraz z obrońcą – również farmaceutą, będącym obecnym właścicielem kierowanej przez nią apteki.

Kobieta wyjaśniła okoliczności sprawy przyznając, że doszło do opisanej przez WIF sytuacji. Tłumaczyła jednak, że lek Ketonal Forte nie był wydawany przypadkowym pacjentom, ponieważ kupował go na własne potrzeby poprzedni właściciel apteki – a właściwie jego żona, będąca wtedy technikiem farmaceutycznym zatrudnionym w tej aptece. Z racji tej sytuacji rodzinnej miała ona możliwość dokonywania transakcji sprzedaży Ketonalu na potrzeby własne i reszty rodziny – co potwierdziła zresztą w trakcie kontroli Śląskiego WIF.

REKLAMA

Farmaceutka wyjaśniła, że jako kierownik apteki nie zauważyła zwiększonej ilości zamówień Ketonalu, zaznaczając że sprzedawało się go wtedy stosunkowo dużo. W 2017 roku apteka zmieniła właściciela, a wspomniana techniczka farmaceutyczna przestała być jej pracownikiem.

– Obwiniona podkreślała, że w całej karierze zawodowej nie dopuściła się żadnego uchybienia i to był jedyny przypadek stwierdzonych kiedykolwiek w kierowanej przez nią aptece niezgodność, dodając, że wynikało to właściwie z samowoli pracownicy będącej żoną Prezesa Zarządu Spółki, będącej zezwoleniobiorcą, która niejednokrotnie zapewniała, że dopełni wszelkie formalności w związku z wydawanie na własną rękę Ketonalu Forte – czytamy w treści orzeczenia sądu.

Podejmując decyzję o wyroku Sąd Aptekarski uznał, że przypadku tym doszło do swoistego uwikłania kierownika apteki w układ „właścicielski” panujący w aptece.

To ograniczało farmaceutce możliwości zapobiegania procederowi uprawianemu przez pracownicę poczuwającą się de facto do roli właścicielki apteki. Sąd zważył także na postawę kierowniczki na rozprawie, która nie zaprzeczyła całej sytuacji i przyznała, żę ubolewa nad nią. Pod uwagę wzięto też fakt, że Ketonal Forte rozchodowany w aptece bez recepty nie stanowił potencjalnego zagrożenia dla zdrowia pacjentów apteki, a jedynie mógł przynieść negatywne skutki zdrowotne osobie, która samowolnie podejmowała decyzje o jego wydawaniu z apteki na własne potrzeby.

Sąd uznając, że sam fakt przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego spełni funkcję prewencji szczególnej, uniewinnił farmaceutkę od zarzutu stawianego we wniosku o jej ukaranie.

REKLAMA

Do pobrania:

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

5 lat więzienia za podrobione recepty 5 lat więzienia za podrobione recepty

Trwa postępowanie w prokuraturze rejonowej w Dębicy przeciwko lekarzowi i pielęgniarce, którzy posłu...

Gorzów WLKP: Szpital znalazł miejsce na aptekę, ale będzie potrzebna zgoda Ministra Zdrowia Gorzów WLKP: Szpital znalazł miejsce na aptekę, ale będzie potrzebna zgoda Ministra Zdrowia

Zarząd gorzowskiego szpitala znalazł miejsce na nową aptekę. Miałaby się znaleźć w sąsiednim budynku...

Uwaga na listy z NFZ Uwaga na listy z NFZ

Jak podaje Radio ZET, przestępcy znaleźli nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy. Mieszkańcy województw...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz