Naczelna Izba Aptekarska chce jednoznacznego wskazania w ustawie o wyrobach medycznych, że farmaceuta nie może prowadzić lub uczestniczyć w reklamie tego typu produktów, kierowanej do publicznej wiado...
Obecnie w rejestrze farmaceutów ukaranych przez organy dyscyplinarne samorządu aptekarskiego figuruje 80 osób. Co czwarty z nich odbywa karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Naczelna I...
Duża liczba apelacji wniesionych do wyroków okręgowych sądów aptekarskich wskazuje na popełnianie przez nie poważnych błędów przy realizacji swoich obowiązków. Zdaniem przewodniczącej Naczelnego Sądu ...
Okręgowy Sąd Aptekarski Lubuskiej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze wydał orzeczenie w sprawie farmaceutki, która sprzedawała swoje uprawnienia kierownicze firmie prowadzącej apteki. W ogóle nie bywa...
Karę upomnienia i zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres 3 miesięcy dostała młoda farmaceutka za "sprzedaż swoich uprawnień firmie prowadzącej apteki". Kobieta pełniła funkcję kierowniczki apte...
Co grozi kierownikowi apteki, w której kontrola inspekcji farmaceutycznej stwierdzi brak farmaceuty w godzinach jej funkcjonowania? Okazuje się, że... nic - przynajmniej w Wielkopolsce. Od 2018 roku k...
W 2017 roku do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej trafiła skarga pacjenta na aptekę, w której odmówiono mu wydania z recepty pasków Accu-Check Performa. Jego z...
Okręgowy Sąd Aptekarski w Warszawie nałożył karę upomnienia na farmaceutkę, która po tym jak wydała pacjentowi złą dawkę leku, nie naprawiła swojego błędu. Pomyłkę wykrył podczas kontroli Mazowiecki W...
Okręgowy Sąd Aptekarski w Warszawie rozstrzygał niedawno sprawę farmaceuty, który pełnił jednocześnie funkcję kierownika apteki w dwóch różnych aptekach. Placówki były oddalone od siebie o ponad 100 k...
Zamiast kropli do oczu Allergodil farmaceuta wydał pacjentowi krople do nosa o tej samej nazwie. Sąd aptekarski uznał, że w tej sytuacji doszło do naruszenia zasad etyki zawodowej, gdyż magister farma...