Odpowiedzialność dyscyplinarna za sposób wykonywania czynności fachowych jest nieodłącznym elementem wszystkich zawodów zaufania publicznego. Nie inaczej jest w przypadku farmaceutów, którzy muszą sto...
Jakie przewinienia najczęściej popełniają farmaceuci? Czy kary, jakie nakładane są w trakcie postępowań dyscyplinarnych, spełniają swoją rolę? O funkcjonowaniu sądów aptekarskich w Polsce rozmawiamy z...
Śląska Izba Aptekarska przypomina, że niedopuszczalne i sprzeczne z prawem jest dobrowolne użyczanie przez magistrów farmacji swoich haseł do systemów komputerowych w aptece do pracy technikom farmace...
Częstą praktyką w aptekach, w przypadku popełnienia błędu i wydania złego leku, jest czekanie aż naprawi go osoba, która się pomyliła. W rezultacie nawet jeśli błąd został szybko wykryty, nie jest on ...
Odpowiedzialność zawodowa służy samoregulacji profesji i wewnątrzkorporacyjnej kontroli jakości pracy farmaceuty. Od momentu, kiedy tylko farmaceuta może ubiegać się o zezwolenie na prowadzenie apteki...
Okręgowy Sąd Aptekarski przy Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej umorzył postępowanie w sprawie farmaceutki, która miała dopuścić się naruszenia obowiązujących przepisów. Apteka, której była k...
"Pacjenci" przynoszący recepty kazali zamawiać aptekarce leki i grozili, że jeśli tego nie zrobi "będzie źle". Znali jej trudną sytuację finansową i byli doskonale przygotowani jeśli chodzi o fałszywe...
Redakcja mgr.farm
19 października 2018
Redakcja mgr.farm
Kilka lat temu w środowisku farmaceutycznym szerokim echem odbił się udział farmaceutki w reklamie telewizyjnej popularnego suplementu diety. W spocie przekonywała ona, że swoim pacjentom poleca właśn...
Okręgowy Sąd Aptekarski Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu wymierzył farmaceucie karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres trzech lat. Jako członek zarządu spółki posiadają...
Okręgowy Sąd Aptekarski Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu rozstrzygał sprawę farmaceutki, która wydała pacjentowi lek Lorista w miejsce leku Hyzaar. Zięć pacjenta, który otrzymał ...