REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Sądy aptekarskie popełniają błędy. Brakuje wsparcia prawników…

16 stycznia 2020 11:13

Duża liczba apelacji wniesionych do wyroków okręgowych sądów aptekarskich wskazuje na popełnianie przez nie poważnych błędów przy realizacji swoich obowiązków. Zdaniem przewodniczącej Naczelnego Sądu Aptekarskiego zarówno rzecznicy, jak i sądy potrzebują wsparcia prawników, by funkcjonować sprawniej.

Naczelny Sąd Administracyjny jednego dnia zakończył 5 spraw dotyczących 1 procenta. Czy zakończył też wieloletni spór? (fot. Shutterstock)
NROZ i NSA apelują o większe wsparcie prawników podczas postępowań organów dyscyplinarnych izb aptekarskich (fot. Shutterstock)

W opublikowanym niedawno „Sprawozdaniu z działalności Naczelnej Izby Aptekarskiej siódmej kadencji” znalazły się sprawozdania Naczelnego Sądu Aptekarskiego i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Przewodniczący obu tych organów wskazują na problemy, z jakimi w ostatnich latach coraz częściej borykają się sądy i rzecznicy przy izbach aptekarskich. Obwinieni farmaceuci coraz częściej korzystają z profesjonalnych obrońców (czytaj również: Odpowiedzialność zawodowa farmaceuty).

Zarówno Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, jak i Naczelny Sąd Aptekarski stanową organy drugiej instancji, dla spraw prowadzonych przez organy okręgowe. Do NROZ oraz NSA trafiają więc wszystkie odwołania od decyzji i wyroków wydanych przez organy pierwszej instancji. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wskazuje, że liczba takich odwołań rośnie. O ile w poprzedniej kadencji było ich 96, o tyle w ciągu ostatnich 4 lat było ich już 129.

REKLAMA

– Należy zwrócić uwagę, że w przeważającym zakresie autorami odwołań są adwokaci, którzy co do zasady występują również w imieniu swoich mocodawców na rozprawach przed NSA. Wobec powyższych uwarunkowań NROZ stawał przed wyzwaniem nie tylko wnikliwej weryfikacji zarzutów podnoszonych w skargach apelacyjnych, ale również prowadzenia merytorycznej polemiki z obrońcami na rozprawach. Do części odwołań w których postawiono liczne zarzuty, NROZ formułował pisemne odpowiedzi na te zarzuty, które często sprowadzały się niestety do podnoszenia przez skarżących, naruszenia zasad postępowania przez sądy okręgowe – czytamy w sprawozdaniu NROZ.

REKLAMA

Pełniący funkcję NROZ mgr farm. Kazimierz Jura wskazuje, że w tym zakresie pozostaje jeszcze sporo do zrobienia i ewidentnie należy podnieść jakość orzekania na etapie pierwszej instancji (czytaj również: Farmaceutka przyłapana na „słupowaniu”. „Dopuściła się największego grzechu…”).

– To że nie jesteśmy profesjonalistami nie zwalnia nas od przestrzegania fundamentalnych reguł postępowania procesowego – wskazuje NROZ.

Potrzeba profesjonalnego wsparcia

Problem ten podkreśla też w swoim sprawozdaniu mgr farm. Anna Włodarczyk, przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego. Jej zdaniem istnieje konieczność zapewnienia wszystkim organom zajmującym się odpowiedzialnością zawodową farmaceutów, autentycznego, a nie tylko teoretycznego dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej. Nawet wieloletnie zaangażowanie się w problematykę odpowiedzialności zawodowej przez farmaceutę, nie czyni bowiem z niego jeszcze „zawodowca”. A niemała liczba wniesionych apelacji wskazuje na poważne błędy popełnione przez sądy okręgowe i rzeczników przy realizacji swoich obowiązków. Wymienia takie zarzuty jak obraza prawa procesowego czy błędy w ustaleniach faktycznych (czytaj również: WYWIAD: Kara ma dyscyplinować. Tu nie chodzi o odwet!).

– Doprecyzowując ten problem postulować należy, że chodzi o zapewnienie pomocy rzecznikom i sądom ze strony takiego prawnika, który pozostaje na bieżąco z przepisami kodeksu postępowania karnego. Uwaga powyższa, nie stanowi tezy oderwanej od rzeczywistości, lecz wynika z doświadczeń całej czteroletniej kadencji Sądu Naczelnego – wskazuje.

REKLAMA

Kazimierz Jura opisuje też kwestię skarg na działalność okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

– Były to co prawda incydentalne przypadki, ale nie ma uzasadnienia dla ich przemilczania. Autorami tych nielicznych interwencji byli pokrzywdzeni, obwinieni, jak również obrońcy i pełnomocnicy procesowi stron. Pośród skarg uznanych za uzasadnione, wymienić należy te wskazujące na przewlekłość prowadzonego przez OROZ postępowania wyjaśniającego, nieuzasadnioną odmowę przeprowadzenia dowodu czy bezpodstawną odmowę dostępu do akt sprawy. NROZ we wskazanych przypadkach często, nieformalnie interweniował u rzeczników okręgowych, a w odpowiedziach udzielanych autorom powyższych skarg, starał się neutralizować w miarę możliwości kontrowersyjne sytuacje – relacjonuje Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Obecność prawników na posiedzeniach OROZ i OSA

W „Sprawozdaniu z działalności Naczelnej Izby Aptekarskiej siódmej kadencji” opublikowano także projekty uchwał Krajowego Zjazdu Aptekarzy, zaproponowane przez kilka izb aptekarskich. Jedna z nich zdaje się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom NROZ i NSA. Zachodniopomorska Izba Aptekarska w Szczecinie zaproponowała m.in. uchwałę obligującą Naczelną Izbę Aptekarską do podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w ustawie o izbach aptekarskich. Zmiana ta miałaby umożliwiać obecność prawników izb aptekarskich na posiedzeniach okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz okręgowych sądów aptekarskich w charakterze doradców w zakresie przepisów proceduralnych (czytaj również: Był kierownikiem dwóch aptek jednocześnie. Sprawa trafiła do sądu…).

O ile ta propozycja nie budzi większych kontrowersji, to z pewnością wywoła ją treść innego projektu uchwały autorstwa ZPOIA. A dotyczy ona ograniczenia farmaceucie, którego dotyczy postępowanie odpowiedzialności zawodowej oraz obwinionego, w możliwości ustanowienia obrońców wyłącznie spośród członków izby aptekarskiej (czytaj również: Surowa kara dla kierownika za brak farmaceuty w aptece?).

– Krajowy Zjazd Aptekarzy postanawia podjąć inicjatywę ustawodawczą zmierzającą do zmiany art.58 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich w ten sposób aby obrońcami farmaceuty, którego dotyczy postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej oraz obwinionego mogli być wyłącznie inni farmaceuci należący do izby aptekarskiej, do której przynależy farmaceuta, którego dotyczy postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej oraz obwiniony, z wyłączeniem możliwości ustanawiania w charakterze obrońcy adwokatów lub radców prawnych – brzmi treść projektu uchwały KZA.

Propozycja ta już spotkała się z krytyką farmaceutów, wyrażają m.in. w portalach branżowych i mediach społecznościowych.

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

6 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Izba chce aby farmaceuta nie miał prawa do fachowego obrońcy. A czemu nie wprowadzic lepszego prawa. Niech farmaceuta w ogóle nie ma prawa do obrony. Mozna skopiować istniejący kiedys przepis.``Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.``
To jest właśnie logika typowych izbowców. Żeby za moje pieniądze zatrudnić przeciwko mnie adwokata, a mi samemu zabrać prawo do obrony przez adwokata. WTF? To kolejny dowód na to że trzeba gruntownie zmienić ustawę o izbach aptekarskich, lub całkowicie zlikwidować izbę, powołując w to miejsce związki zawodowe w kształcie takim jak w europie zachodniej, (zamiana izbowego chama, na solidarucha to żadna zamiana).
Artykuł pokazuje, jak nikłe pojęcie o prawie mają nie tylko funkcyjni izbowcy ale nawet sąd aptekarski. Potem oni wysyłają swoich przedstawicieli do MZ w celu pracy nad ustawami dotyczącymi wykonywania zawodu. Efekt widoczny. Ta inicjatywa naruszyła nie tylko granice dobrego smaku i zwykłej przyzwoitosci, popadając w zwykłą śmieszność i błazenadę ale co gorsza złamała konstytucję. `Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.`
To pokazuje przede wszystkim mentalność pomysłodawców. Mnie byłoby wstyd coś takiego zaproponować. Jeszcze niech zaproponują, że farmaceuta jest domyślnie winny, póki sam (bez pomocy adwokata oczywiście) udowodni wszem i wobec swoją niewinność. To już nawet nie jest śmieszne, to jest straszne. Serio ktoś tych ludzi wybrał? Genezę tego gniota jestem sobie w stanie wyobrazić - pewnie skończyło się mielenie pracowników sieci pod byle powodem bo mecenas wszystko utrącał. To żeby się łatwiej mieliło to chcą mecenasa zabronić. Oj, chyba by się w tych Izbach porządny audyt przydał...
To samo pomyślałem. Sieciowcy mają lepszych prawników. I w jakiejś chorej łepetynie narodził się pomysł rodem z Orwella `Rok 1984'. Nawet w stalinowskiej Polsce ludzie mieli prawo do adwokata.
Kiedyś z kolegą dałem do przeczytania prawnikowi decyzję rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Skopiował aby pokazywać kolegom. Chodziło o język. Nie ma podobno nic zabawniejszego, gdy nie prawnik próbuje posługiwać się językiem prawnym aby mądrze brzmiało.

Powiązane artykuły

Farmaceuta pomylił lek. Sąd ukarał go za opieszałość w naprawie błędu… Farmaceuta pomylił lek. Sąd ukarał go za opieszałość w naprawie błędu…

Zamiast kropli do oczu Allergodil farmaceuta wydał pacjentowi krople do nosa o tej samej nazwie. Sąd...

„Nikt nie chciałby żyć w kraju, w którym za publikację parodii idzie się do sądu” – Abstrachuje odpowiada NIA „Nikt nie chciałby żyć w kraju, w którym za publikację parodii idzie się do sądu” – Abstrachuje odpowiada NIA

Serwis Plotek opublikował komentarz Rafała Masnego, współzałożyciela Abstrachuje.tv. Odniósł się on ...

Magnez: po co w ogóle go potrzebujemy i jak go suplementować? Magnez: po co w ogóle go potrzebujemy i jak go suplementować?

Liczba preparatów zawierających magnez, jakie znajdują się w sprzedaży aptecznej w Polsce, jest cora...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz