REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Brak farmaceuty w aptece i co dalej? To zależy…

18 września 2019 10:44

Co grozi kierownikowi apteki, w której kontrola inspekcji farmaceutycznej stwierdzi brak farmaceuty w godzinach jej funkcjonowania? Okazuje się, że… nic – przynajmniej w Wielkopolsce. Od 2018 roku każde postępowanie wszczynane w tego typu sprawach przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej było umarzane. Dlaczego?

Czy kierownik apteki powinien odpowiadać za brak farmaceuty w godzinach jej funkcjonowania? (fot. Shutterstock)
Czy kierownik apteki powinien odpowiadać za brak farmaceuty w godzinach jej funkcjonowania? (fot. Shutterstock)

Pod naszą wczorajszą publikacją na temat wyników kontroli Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w aptekach wywiązała się gorąca dyskusja. Przypomnijmy, że WIF w Poznaniu przeprowadził w ciągu 9 dni aż 30 kontroli w wielkopolskich aptekach. W połowie z nich stwierdzono brak farmaceuty. Jednym z najczęściej powtarzanych zarzutów, przez osoby komentujące tę publikację, był ten o braku realnych konsekwencji za funkcjonowanie apteki bez farmaceuty. Taka sytuacja stanowi niemal ciche przyzwolenie dla takich praktyk na rynku (czytaj więcej: W co drugiej aptece nie było farmaceuty. Wynik kontroli Inspekcji…).

Obecnie procedura wygląda następująco: jeśli podczas kontroli w aptece, inspektor farmaceutyczny stwierdzi brak farmaceuty, taka placówka jest natychmiast unieruchamiana. Dopiero gdy pojawi się w niej jej kierownik – lub zastępujący go farmaceuta – apteka może ponownie otworzyć się dla pacjentów. Dalszą konsekwencją tego typu naruszenia jest wszczęcie przez WIF postępowania, które najczęściej kończy się decyzją nakazującą przedsiębiorcy prowadzącemu aptekę zapewnić w godzinach jej czynności obecność farmaceuty. Jest to tzw. decyzja dostosowawcza. Taka apteka musi liczyć się też z ponowną kontrolą po niedługim czasie, w trakcie której WIF zweryfikuje czy jej właściciel dostosował się do decyzji. Jeśli tego nie zrobi, a ponowna kontrola stwierdzi znów brak farmaceuty, wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie na funkcjonowanie apteki (czytaj również: Wielkopolska: Apteka traci zezwolenie za brak farmaceuty…).

REKLAMA

Odpowiedzialność kierownika apteki

W środowisku farmaceutycznym od dawna toczy się spór o podział odpowiedzialności za funkcjonowanie apteki bez farmaceuty. Czy odpowiada za to jej kierownik czy właściciel? Część osób uważa, że za zapewnienie obsady kadrowej apteki, umożliwiającej jej funkcjonowanie zgodnie z przepisami, odpowiada właściciel placówki. Coraz częściej jednak można usłyszeć też opinię, że zgodnie z prawem farmaceutycznym za organizację pracy w aptece odpowiada jej kierownik (czytaj również: Rośnie liczba postępowań OROZ w związku z brakiem farmaceuty w aptece).

REKLAMA

Podobnego zdania jest m.in. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu. Każdy ze stwierdzonych przez niego przypadków funkcjonowania apteki pod nieobecność farmaceuty, jest zgłaszany do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. WIF zawiadamia OROZ o możliwości popełnienia wykroczenia zawodowego przez kierownika takiej placówki. Co dalej dzieje się z takimi zawiadomieniami?

Na początku lipca redakcja MGR.FARM złożyła wniosek do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej, o udostępnienie wszystkich postanowień i wniosków wydanych przez ten organ od początku 2018 roku. W sumie udostępniono na 28 różnych dokumentów. Część z nich dotyczyła przekazania konkretnych spraw do rozpatrzenia przez Okręgowy Sąd Aptekarskich. Z kolei pozostała część stanowiła o umorzeniu postępowań toczących się wobec farmaceutów. Wśród tych umorzonych od początku 2018 roku do końca czerwca 2019 roku znalazło się sześć spraw dotyczących kierowników aptek, które “przyłapano” na funkcjonowaniu bez obecności farmaceuty (czytaj więcej: W aptece musi zawsze być farmaceuta z uprawnieniami kierownika).

“Pani magister wyciągnęła wnioski z zaistniałej sytuacji”

Jak Wielkopolski OROZ uzasadniał umarzanie wspomnianych postępowań? W każdym z tych przypadków uznał, że zebrany w sprawie materiał dowodowy nie dawał podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie. Każdy z tych przypadków został dogłębnie zbadany przez OROZ, a kierownicy aptek zostali przesłuchani. W jednym z przypadków farmaceuta tłumaczył, że musiał opuścić aptekę po tym jak dostał pilny telefon od chorującej na nowotwór żony, która była w ciężkim stanie. Zgodę na to miał wyrazić właściciel apteki, a zastąpić miał go inny farmaceuta (czytaj więcej: Farmaceuci przed sądem aptekarskim. Prawdziwe historie…).

W innym przypadku kierowniczka apteki tłumaczyła, że opuściła aptekę na wyraźne polecenie jej właściciela. OROZ uznał, że farmaceutka wyciągnęła wnioski z zaistniałej sytuacji i umorzył postępowanie w jej sprawie. Jako uzasadnienie wskazał, że po kontroli WIF zmieniono organizację pracy w aptece, by już więcej nie doprowadzić do takiej sytuacji.

REKLAMA

W kolejnym z postępowań OROZ uznał, że na umorzenie postępowania wpłynęła wyjątkowa sytuacja życiowa farmaceutki i znikoma szkodliwość naruszenia prawa. W aptece miało jej nie być jedynie przez 15 minut. Taką samą argumentację OROZ zastosował w jeszcze innej sprawie. Otóż kierowniczka miała informować swojego pracodawcę o nieobecności i otrzymała od niego zgodę na późniejsze przyjście do pracy. Z postępowania Rzecznika wynikało, że po kontroli WIF zatrudniono w aptece farmaceutę na emeryturze, który w razie potrzeby przyjeżdża niezwłocznie do apteki (czytaj również: Miała oceniać wykroczenia farmaceutów, a sama stanęła przed sądem…).

Gdy apteka należy do farmaceuty…

Z treści dokumentów udostępnionych przez Wielkopolski OROZ wynika, że przynajmniej dwie tego typu sprawy dotyczyły aptek należących do farmaceutów. Nie pełnili jednak oni w nich funkcji kierownika aptek, a zatrudniali na niej innych farmaceutów. I to właśnie kierownicy aptek odpowiadali przez OROZ za brak obecności farmaceuty w trakcie kontroli WIF.

W pierwszej z tych spraw kierowniczka apteki zeznała, że w aptece była 4 razy w tygodniu po 10 godzin. W jeden dzień w tygodniu (piątek) zastępował ją właściciel apteki. I to właśnie on miał być w placówce, kiedy zjawiła się w nim kontrola WIF. Okazało się jednak, że tego dnia a aptece był tylko technik farmaceutyczny. Farmaceutka zeznając przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej oświadczyła też, że po zaistniałej sytuacji złożyła wypowiedzenie umowy o pracę. OROZ stwierdził, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie daje podstaw, by wnieść do Sądu wniosek o ukaranie farmaceutki.

REKLAMA

Z kolei w drugiej z tych spraw okazało się, że kierowniczka aptek przebywała przez 30 dni na zwolnieniu lekarskim po operacji zaćmy. Właściciel apteki został o tym przez nią poinformowany, w trakcie jej nieobecności miał pełnić za nią przez ten czas zastępstwo. OROZ uznał, że farmaceutka prawidłowo wyznaczyła zastępstwo na okres swojej nieobecności. W rezultacie nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność personelu fachowego w tym okresie. Sprawę więc umorzono (czytaj również: Kierownik na urlopie nie odpowiada za to co się dzieje w aptece).

Kierownicy aptek przed sądem aptekarskim

Od 2018 roku Wielkopolski OROZ nie skierował do Sądu Aptekarskiego ani jednej sprawy dotyczącej braku farmaceuty w aptece. W najbliższym czasie tego typu wniosków może jednak do tego organu trafić więcej. W ciągu zaledwie kilku ostatnich miesięcy Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał 12 “decyzji dostosowawczych”. Z nimi niewątpliwie poszły również zawiadomienia do OROZ. Tego typu postępowania toczą się w całej Polsce. Zdarzają się też wyroki sądów aptekarskich, nakładające kary na kierowników aptek, w których zabrakło farmaceuty (czytaj więcej: Kara dla kierownika za brak farmaceuty w aptece).

Niedawno opisywaliśmy wyrok Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Bydgoszczy, który ukarał upomnieniem kierownika apteki, który dopuścił do jej działania pod nieobecność farmaceuty. Ukarany twierdził, że wyszedł z apteki, bo „wypadła mu niespodziewana wizyta u adwokata w sprawach osobistych”. Taka sama kara spotkała też kierowniczkę apteki, która pełniła funkcję sędzi okręgowego sądu aptekarskiego. Podając przyczyny nieobecności farmaceuty w aptece, kobieta wskazała na to, iż musiała przywieźć leki dla pacjenta z innej apteki prowadzonej przez tego samego właściciela. Jej sprawę rozstrzygał Naczelny Sąd Aptekarski, który uznał, że musi ponieść za to przewinienie karę (czytaj więcej: Surowa kara dla kierownika za brak farmaceuty w aptece?).

Jednocześnie warto wspomnieć, że nałożenie takie kary na kierownika apteki, jest równoznaczne z utratą przez niego rękojmi. Po orzeczeniu takiej kary i wystąpieniu wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego z wnioskiem do okręgowej rady aptekarskiej o opinię, następuje stwierdzenie utraty rękojmi danego kierownika i utrata możliwości kierowania apteką na czas orzeczonej kary. W przypadku upomnienia, jest to 1 rok.

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

8 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Cóż za zróżnicowana linia orzecznicza. Brak magistra w sieci - nagana dla kierownika (ŚIA). Brak magistra u prywaciarza farmaceuty - umorzenie sprawy kierownikowi i nie postawiono zarzutów właścicielowi (!). Zatrzymajcie tą karuzelę śmiechu i zlikwidujcie izbę, powołamy normalny związek zawodowy (nie mam tu na myśli tej parodii u Merksa w mieszkaniu) i wyjdziemy na tym znacznie lepiej.
Jedyne co można w tej sytuacji zrobić. Inaczej - inteligentni i przedstawiający jakąś wartość uciekną. Zostaną oszołomy - ich liczba rośnie proporcjonalnie do wzrostu udziału sieci w rynku. Kumaci sobie poradzą, durni nie szkoda, to raz. Szkoda, że ludzie zostaną bez właściwej opieki, no trudno, nic na siłę.
Prywaciarz czy apteka sieciowa oszczędzają na personelu a za wszystko odpowiada kierownik xD Śmiech na sali. Jaki realny wpływ może mieć kierownik na to ile jest zatrudnionych w aptece osób? Tupnie nóżką a właściciel się przestraszy i zatrudni kolejnego magistra, żeby w grafiku wszystko grało? Póki po dupie nie bedą dostawać właściciele sklepu z tabletkami nic się nie zmieni.
To jest najgłupszy tekst, jaki w życiu czytałem. Karanie kierownika apteki za brak personelu to standardy północnokoreańskie. Może jeszcze karać współmałżonka i dzieci kierownika za przewinienia przedsiębiorcy?
chłopie obudź się to Polska właśnie! Tekst nie jest głupi tylko pisze prawdę. Głupia jest rzeczywistość.
No jak wg WIF w Poznaniu za decyzje właściciela apteki winę ponosi kierownik, to milion razy lepszą interpretację zawierał kodeks Hammurabiego sprzed kilku tysięcy lat. Wstydziłbym się pod tym podpisać.
Kierownik, który w aptekach bardzo często nie ma kompletnie nic do powiedzenia od siebie ma odpowiadać za aptekę na której funkcjonowanie nie a wpływu?
Przypominam - 30 września strajk - farmaceuci biorą urlop na żądanie. To jest początek w celu uświadomienia że coś takiego istnieje jak zawód farmaceuty. Następne kroki izby niech ładnie podejmą wypisując ładne mądre postulaty.
Logowanie

Aby w pełni korzystać z serwisów grupy farmacja.net musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś farmaceutą, zaloguj się za pomocą swojego konta farmacja.net

Rejestracja

Wypełnij wymagane pola zamieszczone poniżej. Pamiętaj by podać poprawny adres email - na niego zostanie wysłany link potwierdzający, który umożliwi zakończenie rejestracji w serwisie.

Masz już konto? Zaloguj się Nie pamiętasz hasła? Możesz je przypomnieć
Przypomnij hasło

Podaj adres email przypisany do konta, a my wyślemy do Ciebie link z przypomnieniem hasła.

Nie masz konta? Zarejestruj się Masz konto? Zaloguj się
Ustaw nowe hasło

Ustal swoje hasło ponownie.

Nie masz konta? Zarejestruj się Masz konto? Zaloguj się
Dane profilu

Uzupełnij dane, aby aktywować konto.

Link aktywacyjny

Rejestracja przebiegła pomyślnie. Na podany adres email został wysłany link weryfikacyjny, który umożliwi dokończenie rejestracji.

Niepoprawny hash weryfikacyjny

Wygląda na to, że hash weryfikacyjny jest niepoprawny. Proszę skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij “Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz