REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuci przed sądem aptekarskim. Prawdziwe historie…

22 maja 2019 12:22

Odpowiedzialność dyscyplinarna za sposób wykonywania czynności fachowych jest nieodłącznym elementem wszystkich zawodów zaufania publicznego. Nie inaczej jest w przypadku farmaceutów, którzy muszą stosować się do Kodeksu Etyki Aptekarza RP. Ci, którzy sprzeniewierzają się jego zapisom, trafiają przed oblicze sądów aptekarskich…

Od momentu pojawienia się pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce na bieżąco piszemy także o tym, jak obecnie wygląda praca farmaceutów (fot. Shutterstock).
Za co można trafić przed oblicze sądów aptekarskich? Jak karane są konkretne przewinienia? To bez wątpienia ciekawi wszystkich farmaceutów (fot. Shutterstock)

Każdy farmaceuta jest świadomy odpowiedzialności, jaka na nim ciąży w związku z wykonywanym zawodem. Nieprawidłowo wydany produkt leczniczy, czy błędnie wykonany lek recepturowy, mogą przynieść tragiczne skutki dla zdrowia lub życia pacjenta. Niestety tego typu błędy zdarzają się – częściej lub rzadziej. Czasami wynikają one ze złej organizacji pracy w aptece, a w innych przypadkach ze zmęczenia lub niefrasobliwości. Mylić się jest rzeczą ludzką. O odpowiedzialności farmaceuty świadczy jednak przede wszystkim to, jak postępuje w tego typu sytuacjach. W jaki sposób naprawia swoje błędy, zapobiega ich konsekwencjom i czy wprowadza działania profilaktyczne – aby w przyszłości zapobiec podobnym zdarzeniom. O odpowiedzialności farmaceuty świadczy również sumienność, z jaką wypełnia obowiązki nałożone na niego przez prawo i Kodeks Etyki Aptekarza RP.

Kto pilnuje farmaceutów?

Farmaceuci – będąc zawodem zaufania publicznego – posiadają własny samorząd, którego jednym z zadań jest sprawowanie pieczy i nadzoru nad jego wykonywaniem. W obrębie izb aptekarskich powoływane są do tego odpowiednie organy: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ) i Okręgowy Sąd Aptekarski (OSA). Ten pierwszy jest adresatem wszelkich skarg i wniosków o ukaranie farmaceutów, za ich przewinienia zawodowe. Składać je mogą pacjenci, inni farmaceuci, ale również Inspekcja Farmaceutyczna. Zadaniem Rzecznika jest przeprowadzenie za każdym razem postępowania wyjaśniającego. W oparciu o zgromadzone zeznania i dowody decyduje o tym, czy do przewinienia rzeczywiście doszło i czy należy sprawę skierować do Okręgowego Sądu Aptekarskiego. To właśnie Sąd Aptekarski, na ogół w trzyosobowym składzie, decyduje o uniewinnieniu lub ukaraniu farmaceuty.

REKLAMA

Celem działania organów odpowiedzialności zawodowej, jest przede wszystkim dyscyplinowanie farmaceutów. Nic nie działa bardziej dyscyplinująco niż świadomość, że za przewinienie zawodowe można…. stracić prawo wykonywania zawodu. W przypadku aptekarzy taki wyrok jest w końcu równoznaczny z utratą podstawowego źródła utrzymania. W rzeczywistości tak surowe kary są spotykane niezmiernie rzadko. Zdecydowanie częściej farmaceuci bywają karani przez sądy aptekarskie upomnieniami lub naganami. W wielu przypadkach sam proces (konieczność stawiania się na przesłuchania, rozprawy i oraz ponoszenia ich kosztów) jest już wystarczającą karą dyscyplinującą – a więc skutecznie odwodzącą farmaceutę do dalszego popełniania wykroczenia.

REKLAMA

A za co można trafić przed oblicze sądów aptekarskich? Jak karane są konkretne przewinienia? To bez wątpienia ciekawi wszystkich farmaceutów. Paradoksalnie dotarcie do tej wiedzy nie jest trudne.

Orzeczenia sądów aptekarskich stanowią informację publiczną i każdy może wnioskować o jej udzielenie. Oczywiście w takich sytuacjach dane osobowe i wszelkie inne umożliwiające identyfikację skazanych, ulegają anonimizacji. Cała reszta pozwala jednak wejrzeć głębiej w przewinienia farmaceutów, ich wyjaśnienia i wyroki sądów…

Zakaz reklamy aptek

Od 2012 roku w Polsce obowiązuje zakaz reklamy aptek oraz ich działalności. Mimo to właściciele aptek nie ustają w poszukiwaniach sposobów na wyróżnienie swoich placówek na tle konkurencji. W rezultacie sporo pracy mają wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne, których zadaniem jest m.in. pilnowanie czy zakaz reklamy aptek jest przestrzegany. Przez ostatnie 6 lat toczyły się więc w całej Polsce setki postępowań administracyjnych w tego typu sprawach. Co ciekawe, bardzo często ich konsekwencją były również postępowania wszczynane przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Sporo takich spraw trafiło też do sądów aptekarskich, a obwinionymi w takich przypadkach byli kierownicy aptek, w których stwierdzano naruszanie zakazu reklamy. Jakie zapadały w nich wyroki?

Okazuje się, że w zdecydowanej większości tego typu spraw, farmaceuta pełniący funkcję kierownika apteki był uniewinniany. Niekiedy do umorzenia sprawy dochodziło już na etapie postępowania przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej. Taka sytuacja miała miejsce m.in. w województwie lubuskim. Tamtejszy Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wniósł do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o ustosunkowanie się do postępowania farmaceutki, która pełniła obowiązki kierownika apteki prowadzącej program lojalnościowy. Zdaniem WIF kobieta utrudniała prowadzenie postępowania wyjaśniającego i odmawiała udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące programu, podczas kontroli Inspektora w aptece. Twierdziła, że odpowiedzi na zadawane pytania powinien udzielić zarząd spółki, do której należała apteka.

REKLAMA

Farmaceutka musiała złożyć w tej sprawie wyjaśnienia przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Przyznała wtedy, że jako kierownik apteki miała wątpliwości, co do zgodności z prawem prowadzonego w aptece programu i przekazała je do zarządu spółki prowadzącej aptekę. Wtedy pracodawca zapewnił ją pisemnie, powołując się na opinię wystawioną w tej sprawie przez kancelarię prawniczą, że program lojalnościowy jest zgodny z prawem. Umowa o pracę obligowała ją do wykonywania zadań zleconych przez pracodawcę, więc wyraziła obawę, co do dalszego zatrudnienia w przypadku odmowy realizacji wydanych jej poleceń. W trakcie rozmowy z OROZ przyznała, że na pytania WIF podczas kontroli odpowiadała oględnie, nie posiadając pisemnego pełnomocnictwa od pracodawcy do reprezentowania spółki.

OROZ przesłuchał w tej sprawie również koordynatora sieci aptecznej, odpowiedzialnego za kontakty z kierownikami. Przyznał on, że spółka prowadzi w swoich aptekach programy dla pacjentów i realizują je wszyscy zatrudnieni w aptekach pracownicy fachowi. Potwierdził też, że kierowniczka zgłosiła pisemnie swoje wątpliwości co do zgodności z prawem prowadzonego programu i otrzymała od zarządu spółki pisemne zapewnienie co do jego legalności. Przyznał, że wątpliwości w sprawie programów zgłaszali także inni kierownicy aptek prowadzonych przez spółkę i wszyscy otrzymali jednakowe zapewnienie.

Koordynator sieci zeznał, że kierownicy aptek nie mają wpływu na prowadzone przez Spółkę działania marketingowe.

Ostatecznie Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej uznał, że zebrany materiał dowodowy nie daje podstaw do uznania, że farmaceutka była osobą decyzyjną w sprawie działań reklamowych apteki, a to oznacza, że nie popełniła przewinienia zawodowego i nie naruszyła zasad Kodeksu Etyki Aptekarza RP. Będąc zatrudnioną, wykonywała zlecone jej prace w dobrej wierze, mając przekonanie ich zgodności z prawem, a pracodawca zapewniał ją, że prowadzone w aptece programy lojalnościowe są legalne. OROZ uznał też, że farmaceutka miała prawo odmówić składania wyjaśnień podczas kontroli WIF w aptece, bez obecności przedstawiciela właściciela apteki. Zwłaszcza, że nie była upoważniona do składania szczegółowych wyjaśnień i odpowiedzi na zarzuty WIF, dotyczące programu lojalnościowego, który w momencie kontroli już nie funkcjonował.

Unikanie konfrontacji nie pozwoli uniknąć odpowiedzialności

Podobny przebieg miała sprawa farmaceutki z województwa śląskiego, która w związku z reklamą prowadzoną przez sieć aptek, trafiła przed oblicze sądu aptekarskiego. Do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach wpłynęła skarga na kierowniczkę apteki, w sprawie prowadzenia jej reklamy. W sąsiedztwie okolicznego szpitala i bezpośrednim sąsiedztwie apteki konkurencyjnej miał być zaparkowany samochód, oklejony informacjami o wydźwięku reklamowym. Rzecznik wszczął postępowanie wyjaśniające na okoliczność prowadzenia sprzecznej z prawem reklamy apteki i wezwał jej kierowniczkę do stawienia się w siedzibie Śląskiej Izby Aptekarskiej, aby przedstawić jej zarzuty i umożliwić złożenie wyjaśnień. “Farmaceutka przez około rok unikała konfrontacji z organem, podejmując każdorazowo polemikę z treścią otrzymywanych wezwań” – czytamy w opisie sprawy, który znalazł się w uzasadnieniu wyroku Okręgowego Sądu Aptekarskiego.

Ostatecznie, gdy Rzecznik przesłał farmaceutce zarzuty pocztą wraz z postanowieniem o zamknięciu postępowania wyjaśniającego, ona złożyła wniosek o umorzenie postępowania. Następnie wyraziła chęć złożenia wyjaśnień osobiście przed Rzecznikiem. W trakcie spotkania nie przyznała się do stawianych jej zarzutów, a ponadto stwierdziła, że dopiero po otrzymaniu pierwszego wezwania do stawiennictwa w Izbie, dowiedziała się o istnieniu wspomnianego samochodu. Miała zwrócić się wtedy do pracodawcy z zastrzeżeniami co do usytuowania i oklejenia pojazdu i poprosiła o jego usunięcie. Wtedy pracodawca nie zgodził się na to, wyjaśniając jej, że to jego sposób na informowanie o lokalizacji apteki i nie stanowi to reklamy apteki.

Farmaceutka stwierdziła, że przedłożyła pracodawcy do podpisu oświadczenie, z którego wynikało, że ona jako kierownik nie ponosi odpowiedzialności za działania zezwoleniobiorcy. Po skonsultowaniu tego z drugim wspólnikiem, pracodawca miał podpisać oświadczenie, jednak do tego nie doszło. Farmaceutka stwierdziła, że jedyny egzemplarz oświadczenia oddała pracodawcy i nie dysponuje jego pisemną wersją. Wyjaśniła, że przy każdej nadarzającej się okazji zwracała się do zwierzchnika ustnie z zastrzeżeniami co do istnienia samochodu, twierdząc, że w jej ocenie jest to nielegalne i że nie akceptuje koncepcji zamieszczonych tam informacji. W odpowiedzi usłyszała, że nie ma na to wpływu i powinna wykonywać polecenia służbowe.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

@lek z mocznikiem i kwasem salicylowym. Ciekawe co dokładnie tam się stało że uznali za nieprawidłowe. To że mocznik nie rozpuścili w wodzie?, czy brak opisania tego na etykiecie i Rp? Trochę ciężko z takim składem zrobić prawidłowo ;] uwzględnić wodę w hascobazie, rozpuszczalność mocznika 1:1-1,5 ciekawe...
lek recepturowy, to chyba dość trudne pole do kontroli i sprawdzenia, czy wszystko było zrobione lege artis. Np ilość uzytych substancji czynnych jak sprawdzić bez laboratorium chemicznego, przy załozenia, ze ze stanami w recepturze, to tez równiez bywa
Logowanie

Aby w pełni korzystać z serwisów grupy farmacja.net musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś farmaceutą, zaloguj się za pomocą swojego konta farmacja.net

Rejestracja

Wypełnij wymagane pola zamieszczone poniżej. Pamiętaj by podać poprawny adres email - na niego zostanie wysłany link potwierdzający, który umożliwi zakończenie rejestracji w serwisie.

Masz już konto? Zaloguj się Nie pamiętasz hasła? Możesz je przypomnieć
Przypomnij hasło

Podaj adres email przypisany do konta, a my wyślemy do Ciebie link z przypomnieniem hasła.

Nie masz konta? Zarejestruj się Masz konto? Zaloguj się
Ustaw nowe hasło

Ustal swoje hasło ponownie.

Nie masz konta? Zarejestruj się Masz konto? Zaloguj się
Dane profilu

Uzupełnij dane, aby aktywować konto.

Link aktywacyjny

Rejestracja przebiegła pomyślnie. Na podany adres email został wysłany link weryfikacyjny, który umożliwi dokończenie rejestracji.

Niepoprawny hash weryfikacyjny

Wygląda na to, że hash weryfikacyjny jest niepoprawny. Proszę skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij “Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz