REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuci przed sądem aptekarskim. Prawdziwe historie…

22 maja 2019 12:22

Odpowiedzialność dyscyplinarna za sposób wykonywania czynności fachowych jest nieodłącznym elementem wszystkich zawodów zaufania publicznego. Nie inaczej jest w przypadku farmaceutów, którzy muszą stosować się do Kodeksu Etyki Aptekarza RP. Ci, którzy sprzeniewierzają się jego zapisom, trafiają przed oblicze sądów aptekarskich…

Dopuszczenie do niezgodnej z prawem funkcjonowania apteki, tj. bez obecności w niej w godzinach czynności uprawnionego farmaceuty, obciąża jej kierownika (fot. Shutterstock)
Za co można trafić przed oblicze sądów aptekarskich? Jak karane są konkretne przewinienia? To bez wątpienia ciekawi wszystkich farmaceutów (fot. Shutterstock)

Każdy farmaceuta jest świadomy odpowiedzialności, jaka na nim ciąży w związku z wykonywanym zawodem. Nieprawidłowo wydany produkt leczniczy, czy błędnie wykonany lek recepturowy, mogą przynieść tragiczne skutki dla zdrowia lub życia pacjenta. Niestety tego typu błędy zdarzają się – częściej lub rzadziej. Czasami wynikają one ze złej organizacji pracy w aptece, a w innych przypadkach ze zmęczenia lub niefrasobliwości. Mylić się jest rzeczą ludzką. O odpowiedzialności farmaceuty świadczy jednak przede wszystkim to, jak postępuje w tego typu sytuacjach. W jaki sposób naprawia swoje błędy, zapobiega ich konsekwencjom i czy wprowadza działania profilaktyczne – aby w przyszłości zapobiec podobnym zdarzeniom. O odpowiedzialności farmaceuty świadczy również sumienność, z jaką wypełnia obowiązki nałożone na niego przez prawo i Kodeks Etyki Aptekarza RP.

Kto pilnuje farmaceutów?

Farmaceuci – będąc zawodem zaufania publicznego – posiadają własny samorząd, którego jednym z zadań jest sprawowanie pieczy i nadzoru nad jego wykonywaniem. W obrębie izb aptekarskich powoływane są do tego odpowiednie organy: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ) i Okręgowy Sąd Aptekarski (OSA). Ten pierwszy jest adresatem wszelkich skarg i wniosków o ukaranie farmaceutów, za ich przewinienia zawodowe. Składać je mogą pacjenci, inni farmaceuci, ale również Inspekcja Farmaceutyczna. Zadaniem Rzecznika jest przeprowadzenie za każdym razem postępowania wyjaśniającego. W oparciu o zgromadzone zeznania i dowody decyduje o tym, czy do przewinienia rzeczywiście doszło i czy należy sprawę skierować do Okręgowego Sądu Aptekarskiego. To właśnie Sąd Aptekarski, na ogół w trzyosobowym składzie, decyduje o uniewinnieniu lub ukaraniu farmaceuty.

REKLAMA

Celem działania organów odpowiedzialności zawodowej, jest przede wszystkim dyscyplinowanie farmaceutów. Nic nie działa bardziej dyscyplinująco niż świadomość, że za przewinienie zawodowe można…. stracić prawo wykonywania zawodu. W przypadku aptekarzy taki wyrok jest w końcu równoznaczny z utratą podstawowego źródła utrzymania. W rzeczywistości tak surowe kary są spotykane niezmiernie rzadko. Zdecydowanie częściej farmaceuci bywają karani przez sądy aptekarskie upomnieniami lub naganami. W wielu przypadkach sam proces (konieczność stawiania się na przesłuchania, rozprawy i oraz ponoszenia ich kosztów) jest już wystarczającą karą dyscyplinującą – a więc skutecznie odwodzącą farmaceutę do dalszego popełniania wykroczenia.

REKLAMA

A za co można trafić przed oblicze sądów aptekarskich? Jak karane są konkretne przewinienia? To bez wątpienia ciekawi wszystkich farmaceutów. Paradoksalnie dotarcie do tej wiedzy nie jest trudne.

Orzeczenia sądów aptekarskich stanowią informację publiczną i każdy może wnioskować o jej udzielenie. Oczywiście w takich sytuacjach dane osobowe i wszelkie inne umożliwiające identyfikację skazanych, ulegają anonimizacji. Cała reszta pozwala jednak wejrzeć głębiej w przewinienia farmaceutów, ich wyjaśnienia i wyroki sądów…

Zakaz reklamy aptek

Od 2012 roku w Polsce obowiązuje zakaz reklamy aptek oraz ich działalności. Mimo to właściciele aptek nie ustają w poszukiwaniach sposobów na wyróżnienie swoich placówek na tle konkurencji. W rezultacie sporo pracy mają wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne, których zadaniem jest m.in. pilnowanie czy zakaz reklamy aptek jest przestrzegany. Przez ostatnie 6 lat toczyły się więc w całej Polsce setki postępowań administracyjnych w tego typu sprawach. Co ciekawe, bardzo często ich konsekwencją były również postępowania wszczynane przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Sporo takich spraw trafiło też do sądów aptekarskich, a obwinionymi w takich przypadkach byli kierownicy aptek, w których stwierdzano naruszanie zakazu reklamy. Jakie zapadały w nich wyroki?

Okazuje się, że w zdecydowanej większości tego typu spraw, farmaceuta pełniący funkcję kierownika apteki był uniewinniany. Niekiedy do umorzenia sprawy dochodziło już na etapie postępowania przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej. Taka sytuacja miała miejsce m.in. w województwie lubuskim. Tamtejszy Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wniósł do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o ustosunkowanie się do postępowania farmaceutki, która pełniła obowiązki kierownika apteki prowadzącej program lojalnościowy. Zdaniem WIF kobieta utrudniała prowadzenie postępowania wyjaśniającego i odmawiała udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące programu, podczas kontroli Inspektora w aptece. Twierdziła, że odpowiedzi na zadawane pytania powinien udzielić zarząd spółki, do której należała apteka.

REKLAMA

Farmaceutka musiała złożyć w tej sprawie wyjaśnienia przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Przyznała wtedy, że jako kierownik apteki miała wątpliwości, co do zgodności z prawem prowadzonego w aptece programu i przekazała je do zarządu spółki prowadzącej aptekę. Wtedy pracodawca zapewnił ją pisemnie, powołując się na opinię wystawioną w tej sprawie przez kancelarię prawniczą, że program lojalnościowy jest zgodny z prawem. Umowa o pracę obligowała ją do wykonywania zadań zleconych przez pracodawcę, więc wyraziła obawę, co do dalszego zatrudnienia w przypadku odmowy realizacji wydanych jej poleceń. W trakcie rozmowy z OROZ przyznała, że na pytania WIF podczas kontroli odpowiadała oględnie, nie posiadając pisemnego pełnomocnictwa od pracodawcy do reprezentowania spółki.

OROZ przesłuchał w tej sprawie również koordynatora sieci aptecznej, odpowiedzialnego za kontakty z kierownikami. Przyznał on, że spółka prowadzi w swoich aptekach programy dla pacjentów i realizują je wszyscy zatrudnieni w aptekach pracownicy fachowi. Potwierdził też, że kierowniczka zgłosiła pisemnie swoje wątpliwości co do zgodności z prawem prowadzonego programu i otrzymała od zarządu spółki pisemne zapewnienie co do jego legalności. Przyznał, że wątpliwości w sprawie programów zgłaszali także inni kierownicy aptek prowadzonych przez spółkę i wszyscy otrzymali jednakowe zapewnienie.

Koordynator sieci zeznał, że kierownicy aptek nie mają wpływu na prowadzone przez Spółkę działania marketingowe.

Ostatecznie Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej uznał, że zebrany materiał dowodowy nie daje podstaw do uznania, że farmaceutka była osobą decyzyjną w sprawie działań reklamowych apteki, a to oznacza, że nie popełniła przewinienia zawodowego i nie naruszyła zasad Kodeksu Etyki Aptekarza RP. Będąc zatrudnioną, wykonywała zlecone jej prace w dobrej wierze, mając przekonanie ich zgodności z prawem, a pracodawca zapewniał ją, że prowadzone w aptece programy lojalnościowe są legalne. OROZ uznał też, że farmaceutka miała prawo odmówić składania wyjaśnień podczas kontroli WIF w aptece, bez obecności przedstawiciela właściciela apteki. Zwłaszcza, że nie była upoważniona do składania szczegółowych wyjaśnień i odpowiedzi na zarzuty WIF, dotyczące programu lojalnościowego, który w momencie kontroli już nie funkcjonował.

Unikanie konfrontacji nie pozwoli uniknąć odpowiedzialności

Podobny przebieg miała sprawa farmaceutki z województwa śląskiego, która w związku z reklamą prowadzoną przez sieć aptek, trafiła przed oblicze sądu aptekarskiego. Do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach wpłynęła skarga na kierowniczkę apteki, w sprawie prowadzenia jej reklamy. W sąsiedztwie okolicznego szpitala i bezpośrednim sąsiedztwie apteki konkurencyjnej miał być zaparkowany samochód, oklejony informacjami o wydźwięku reklamowym. Rzecznik wszczął postępowanie wyjaśniające na okoliczność prowadzenia sprzecznej z prawem reklamy apteki i wezwał jej kierowniczkę do stawienia się w siedzibie Śląskiej Izby Aptekarskiej, aby przedstawić jej zarzuty i umożliwić złożenie wyjaśnień. „Farmaceutka przez około rok unikała konfrontacji z organem, podejmując każdorazowo polemikę z treścią otrzymywanych wezwań” – czytamy w opisie sprawy, który znalazł się w uzasadnieniu wyroku Okręgowego Sądu Aptekarskiego.

Ostatecznie, gdy Rzecznik przesłał farmaceutce zarzuty pocztą wraz z postanowieniem o zamknięciu postępowania wyjaśniającego, ona złożyła wniosek o umorzenie postępowania. Następnie wyraziła chęć złożenia wyjaśnień osobiście przed Rzecznikiem. W trakcie spotkania nie przyznała się do stawianych jej zarzutów, a ponadto stwierdziła, że dopiero po otrzymaniu pierwszego wezwania do stawiennictwa w Izbie, dowiedziała się o istnieniu wspomnianego samochodu. Miała zwrócić się wtedy do pracodawcy z zastrzeżeniami co do usytuowania i oklejenia pojazdu i poprosiła o jego usunięcie. Wtedy pracodawca nie zgodził się na to, wyjaśniając jej, że to jego sposób na informowanie o lokalizacji apteki i nie stanowi to reklamy apteki.

Farmaceutka stwierdziła, że przedłożyła pracodawcy do podpisu oświadczenie, z którego wynikało, że ona jako kierownik nie ponosi odpowiedzialności za działania zezwoleniobiorcy. Po skonsultowaniu tego z drugim wspólnikiem, pracodawca miał podpisać oświadczenie, jednak do tego nie doszło. Farmaceutka stwierdziła, że jedyny egzemplarz oświadczenia oddała pracodawcy i nie dysponuje jego pisemną wersją. Wyjaśniła, że przy każdej nadarzającej się okazji zwracała się do zwierzchnika ustnie z zastrzeżeniami co do istnienia samochodu, twierdząc, że w jej ocenie jest to nielegalne i że nie akceptuje koncepcji zamieszczonych tam informacji. W odpowiedzi usłyszała, że nie ma na to wpływu i powinna wykonywać polecenia służbowe.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

@lek z mocznikiem i kwasem salicylowym. Ciekawe co dokładnie tam się stało że uznali za nieprawidłowe. To że mocznik nie rozpuścili w wodzie?, czy brak opisania tego na etykiecie i Rp? Trochę ciężko z takim składem zrobić prawidłowo ;] uwzględnić wodę w hascobazie, rozpuszczalność mocznika 1:1-1,5 ciekawe...
lek recepturowy, to chyba dość trudne pole do kontroli i sprawdzenia, czy wszystko było zrobione lege artis. Np ilość uzytych substancji czynnych jak sprawdzić bez laboratorium chemicznego, przy załozenia, ze ze stanami w recepturze, to tez równiez bywa

Powiązane artykuły

Farmaceutka traci na 3 miesiące Prawo Wykonywania Zawodu… Farmaceutka traci na 3 miesiące Prawo Wykonywania Zawodu…

Pod koniec maja Sąd Aptekarski przy Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej we Wrocławiu rozpatrywał sprawę...

Brak farmaceuty w aptece i co dalej? To zależy… Brak farmaceuty w aptece i co dalej? To zależy…

Co grozi kierownikowi apteki, w której kontrola inspekcji farmaceutycznej stwierdzi brak farmaceuty ...

Farmaceuta ukarany za „odwrócony łańcuch dystrybucji” Farmaceuta ukarany za „odwrócony łańcuch dystrybucji”

Okręgowy Sąd Aptekarski wymierzył karę nagany doktorowi nauk farmaceutycznych, który był kierownikie...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz