Naczelny Sąd Administracyjny uzasadnił swój wyrok w sprawie obecności magistra farmacji z uprawnieniami kierownika w czasie pracy apteki (sygn. akt II GSK 5609/16). Komentarz do tego sformułował Kryst...
W polskim systemie prawnym brak jest przepisu, który zakazywałby farmaceucie jednoczesnej pracy w kilku aptekach. Przepisy zabraniają jedynie pełnienia funkcji kierownika w więcej niż jednej aptece. P...
Naczelna Izba Aptekarska wystąpiła do Ministra Zdrowia z propozycją zmian w przepisach dotyczących obowiązkowej obecności farmaceuty w aptece. NIA chce, by każdy farmaceuta - a nie tylko taki z odpowi...
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej zapowiedziała, że samorząd aptekarski zamierza uszanować wyrok NSA, mówiący iż w aptece zawsze musi być farmaceuta o uprawnieniach kierownika. Aptekarze nie będą jed...
Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi przypomina na swojej stronie internetowej o bezwzględnym obowiązku przestrzegania przepisu art 92 ustawy. Z komunikatu izby wynika, że w ostatnim czasie wzrosła liczba...
Pięciu wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych podczas kontroli w aptece wymaga obecności farmaceuty o kwalifikacjach kierownika apteki (pięć lat stażu pracy lub trzy lata stażu i specjalizacja). Dw...
Kilka tygodni temu redakcja MGR.FARM skierowała pisma do wszystkich 16 wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, z pytaniem o sposób interpretowania przez każdego z nich obowiązku obecności farmaceut...
Na to uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego czekał cały rynek apteczny, Naczelna Izba Aptekarska i Ministerstwo Zdrowia. NSA wyjaśnia w nim, że w aptece zawsze musi być obecny farmaceu...
Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział, że wkrótce do konsultacji publicznych zostanie oddana nowelizacja prawa farmaceutycznego, która doprecyzuje kiedy w aptece powinien być kierownik ap...
Na zlecenie ministerstwa zdrowia w ostatnim czasie zostało przeprowadzonych w całej Polsce ponad 150 kontroli obsady w aptekach. Zostały one wytypowane na podstawie algorytmu analizującego dokumenty r...