Brak obsady fachowej w godzinach otwarcia aptek, zmuszanie do prowadzenia reklamy, wpływanie na decyzje farmaceutów, nielegalne nagrywanie, mobbing, dyskryminacja, wywóz leków, fałszowanie recept... O...
W dzisiejszym wydaniu programu "Magazyn Śledczy Anity Gargas" będzie można obejrzeć reportaż dotyczący nierównej walki aptek rodzinnych z dużymi sieciami. Pojawią się w nim wypowiedzi między innymi wi...
W ostatnich dniach pojawiają się poważna braki kadrowe w niektórych aptekach. Część placówek jest z tego powodu czasowo zamykana. Kto w takiej sytuacji ma decydujący głos w sprawie dalszego funkcjonow...
Radca Prawny Adam Szurpicki opisuje na swoim blogu przypadek klienta, któremu cofnięto zezwolenie na prowadzenie apteki, po tym jak stwierdzono w niej brak farmaceuty. Zdaniem prawnika, inspektorom "b...
Znana już na całą Polskę apteka "Pod Solankami" została zamknięta na czas nieokreślony. W ubiegłym tygodniu Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny unieruchomił ją na niemal cały dzień, po tym jak okazało...
O aptece "Pod Solankami" należącej do Grudziądzkiego szpitala jest głośno już od lipca 2019 r. Pół roku temu groziła jej likwidacja, w związku ze zmianami w prawie farmaceutycznym. Mimo to apteka nada...
W minionym roku Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Szczecinie cofnął zezwolenia aż trzem aptekom za brak obecności farmaceuty podczas kolejnej kontroli. W dwóch przypadkach kontro...
Okręgowy Sąd Aptekarski Lubuskiej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze wydał orzeczenie w sprawie farmaceutki, która sprzedawała swoje uprawnienia kierownicze firmie prowadzącej apteki. W ogóle nie bywa...
Nie da się zaakceptować nieracjonalnych opinii, jakoby technik farmaceutyczny, zwłaszcza z wieloletnim stażem, był tak samo dobry jak magister, a nawet lepszy. Pomijając absurdalność takich stwierdzeń...
W sobotę 14 grudnia pracownicy urzędów administracji rządowej będę musieli przyjść do pracy. To efekt zarządzenia szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzięki temu urzędnicy otrzymają dzień wolny 2...