Naczelny Sąd Aptekarski uznał, że nie można ukarać dyscyplinarnie kierowniczki apteki za brak farmaceuty w aptece w trakcie jej urlopu. "Aby uznać kierownika apteki za winnego nieobecności farmaceuty ...
Co grozi kierownikowi apteki za dopuszczenie do jej funkcjonowania bez obecności farmaceuty? Jeśli sprawą zajmą się organy odpowiedzialności zawodowej, konsekwencje mogą być całkiem dotkliwe. Szczegól...
Ten wyrok podciął skrzydła młodym farmaceutom. Nie wiem, czy gdybym była na miejscu studentów farmacji chciałabym stawiać swoje pierwsze kroki w zawodzie, w którym przez kilka lat nie ma szansy na sam...
Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty zawiera zapisy, które mogą zmienić rynek apteczny. Na ich mocy kierownik apteki, będzie mógł skrócić godziny pracy apteki, jeśli jej właściciel nie zapewni odpowie...
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące aptek i punktów aptecznych z końca 2018 roku. Wynika z nich, że spada nie tylko liczba funkcjonujących w Polsce aptek, ale i zatrudnionych w nich f...
Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim poinformowała, że przedstawiono zarzuty techniczce farmaceutycznej, która 10 listopada ubiegłego roku wydała w jarocińskiej aptece niewłaściwą dawkę morfi...
Naczelny Sąd Administracyjny uzasadnił swój wyrok w sprawie obecności magistra farmacji z uprawnieniami kierownika w czasie pracy apteki (sygn. akt II GSK 5609/16). Komentarz do tego sformułował Kryst...
W polskim systemie prawnym brak jest przepisu, który zakazywałby farmaceucie jednoczesnej pracy w kilku aptekach. Przepisy zabraniają jedynie pełnienia funkcji kierownika w więcej niż jednej aptece. P...
Naczelna Izba Aptekarska wystąpiła do Ministra Zdrowia z propozycją zmian w przepisach dotyczących obowiązkowej obecności farmaceuty w aptece. NIA chce, by każdy farmaceuta - a nie tylko taki z odpowi...
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej zapowiedziała, że samorząd aptekarski zamierza uszanować wyrok NSA, mówiący iż w aptece zawsze musi być farmaceuta o uprawnieniach kierownika. Aptekarze nie będą jed...