REKLAMA
Magazyn mgr.farm
wt. 17 września 2019, 08:02

W co drugiej aptece nie było farmaceuty. Wynik kontroli Inspekcji…

W ciągu niespełna dwóch tygodni Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przeprowadził 30 kontroli doraźnych w aptekach ogólnodostępnych. W połowie z nich nie było farmaceuty – choć jego obecność jest obowiązkowa w godzinach funkcjonowania apteki. Właściciele na razie otrzymali ostrzeżenia…

Kiedy jednak do niej podjechał, okazało się, że ze względu na epidemię, dyżur został odwołany, a najbliższa czynna apteka znajduje się w Opolu(fot. Shutterstock).
W połowie z kontrolowanych aptek nie było wymaganej prawem obsady kadrowej (fot. Shutterstock)

Aż 30 kontroli doraźnych w niespełna 9 dni roboczych przeprowadzili w aptekach pracownicy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu. Miały one miejsce w marcu tego roku i były pokłosiem reportażu „Apteka na słupa” w Radio TOK FM. Po nagłośnieniu przez dziennikarzy patologii na rynku aptecznym, ministerstwo zdrowia zapowiedziało intensywne kontrole w aptekach. Ich celem było sprawdzenie m.in. czy w godzinach ich funkcjonowania, są w nich obecni farmaceuci – zgodnie z art. 92 Prawa farmaceutycznego (czytaj również: Ministerstwo zdrowia zapowiada kontrole w aptekach. Efekt reportażu…).

Wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni przeprowadzali w tym czasie liczne i niezapowiedziane kontrole w aptekach. Wielkopolski WIF w niespełna 9 dni roboczych przeprowadził ich 30. Okazało się, że brak farmaceuty na zmianie stwierdzono w trakcie 15 z nich. To z kolei oznacza, że w połowie z kontrolowanych aptek nie było wymaganej prawem obsady kadrowej. Czynności fachowe wykonywali w nich technicy farmaceutyczni. Redakcja MGR.FARM zawnioskowała do Wielkopolskiego WIF o wykaz przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych w ich trakcie braków farmaceuty na zmianie:

REKLAMA
©MGR.FARM
©MGR.FARM

W ostatnich tygodniach Wielkopolski WIF opublikował na swojej stronie internetowej już 12 decyzji administracyjnych, będących efektem tych kontroli. Wszystkie nakazują właścicielom aptek dostosowanie prowadzonej działalności do wymogów prawa i zapewnienie w godzinach pracy apteki farmaceuty, o którym mowa w art. 88 ust. 1 Prawa farmaceutycznego. Z treści decyzji nie wynika jak przedsiębiorcy tłumaczyli brak magistra farmacji na zmianie. Wiadomo jednak z nich, że kontrole WIF przeprowadzane były o różnych porach (głównie przed południem).

REKLAMA

Farmaceuta obowiązkowy w aptece

Przypomnijmy, że artykuł 92 Prawa farmaceutycznego wymaga, aby w czasie godzin pracy apteki był w niej obecny farmaceuta, który musi spełniać odpowiednie wymogi. Jednocześnie w kwietniu Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził wykładnię przepisów zastosowaną przez jednego z wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Stwierdził on, że w godzinach czynności apteki, musi być w niej zawsze obecny farmaceuta spełniający wymogi niezbędne do objęcia stanowiska kierownika. Oznacza to, że musi posiadać 5 lat stażu pracy lub 3 lata stażu pracy oraz specjalizację z farmacji aptecznej (czytaj więcej: W aptece musi zawsze być farmaceuta z uprawnieniami kierownika).

Ministerstwo Zdrowia zna wyniki kontroli

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński już na początku kwietnia przyznał, że resort zdrowia zna wyniki kontroli przeprowadzonych w aptekach. W sumie w całym kraju przeprowadzono ich ponad 150. Jednocześnie zdradził też, że apteki do kontroli były typowane na podstawie danych z analizy DRR. W rezultacie odbywały się one w tych placówkach, gdzie w ciągu dnia ani jednej Dokument Realizacji Recepty nie został wysłany przez farmaceutę.

– W ponad połowie kontrolowanych podmiotów stwierdzono, że w momencie wejścia kontrolera, na miejscu nie było magistra farmacji – mówił wiceminister zdrowia (czytaj również: „Szokujące” wyniki kontroli. Ponad połowa aptek bez wymaganej obsady).

REKLAMA

REKLAMA

Wyniki kontroli WIF nie zaskoczyły jednak osób związanych z rynkiem aptecznym. O tym, że sytuacja kadrowa w polskich aptekach jest fatalna wiadomo już bowiem od dawna. Wielokrotnie pisały już o tym media branżowe oraz ogólnopolskie.  Jak wynika z raportu „Apteki w Polsce” Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek na statystyczną polską aptekę przypada 1,8 farmaceuty. To zdecydowanie mniej niż w krajach unijnych – tam jest to 2,4 farmaceutów (czytaj więcej: Jakość polskich aptek jest słaba – tak wynika z raportu ZAPPA).

Farmaceuta „na godziny”

Jednym ze sposobów na braki kadrowe w polskich aptekach może być ich zatrudnianie „na godziny”. Wielu właścicieli apteki decyduje się na taką formę zatrudnienia magistrów farmacji – szczególnie w okresie urlopowym. Farmaceuci z kolei chętnie korzystają z takiej możliwości na dodatkowy zarobek.  Chęć podjęcia pracy „na godziny” mogą zgłaszać między innymi na takich portalach ogłoszeniowych jak PRACA.FARMACJA.PL.

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Aktualne wytyczne leczenia ostrego bólu gardła – flurbiprofen jako rekomendowany NLPZ

26 stycznia 202314:41

Ból gardła to główny objaw stanów zapalnych gardła, który znacząco pogarsza jakość życia pacjentów i stanowi częstą przyczynę wizyt lekarskich i porad aptecznych [1,2,3]. Sam stan zapalny wynika najczęściej z rozwijającej się infekcji, która w ponad 90% przypadków ma etiologię wirusową [1,4]. Redukcja stanu zapalnego (zwłaszcza zbyt silnego i długotrwałego) może zapewnić ulgę w dolegliwościach […]

Ból gardła to główny objaw stanów zapalnych gardła, który znacząco pogarsza jakość życia pacjentów i stanowi częstą przyczynę wizyt lekarskich i porad aptecznych [1,2,3]. Sam stan zapalny wynika najczęściej z rozwijającej się infekcji, która w ponad 90% przypadków ma etiologię wirusową [1,4]. Redukcja stanu zapalnego (zwłaszcza zbyt silnego i długotrwałego) może zapewnić ulgę w dolegliwościach bólowych [1,3].

 

REKLAMA

Czy wiesz, że według badań społecznych przeprowadzonych przez IPSOS na zlecenie Reckitt, czerwiec 2022*:

REKLAMA
*IPSOS, na zlecenie Reckitt, Metoda zbierania danych: Badanie online na panelu Ipsos; reprezentatywna próba Polaków; wielkość próby: N=600, w tym n=310:rodzice dzieci 0-18 lat; średnia długość wywiadu: 16 minut; termin realizacji: czerwiec 2022

FLURBIPROFEN, CZYLI MIEJSCOWY NLPZ

Flurbiprofen to przedstawiciel grupy NLPZ, o udokumentowanym działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym [5]. Jako inhibitor cyklooksygenazy (COX-1 i COX-2) hamuje syntezę mediatorów zapalenia, przyczyniając się do zmniejszenia stanu zapalnego gardła, a tym samym złagodzenia bólu gardła [6]. Flurbiprofen poprzez redukowanie objawów doskonale wpisuje się w rekomendacje leczenia infekcji wirusowych gardła, zgodnie z którymi farmakoterapia powinna mieć charakter objawowy [1,4]. Związek ten zwalcza stan zapalny, który bezpośrednio leży u podstaw przyczyn bólu gardła [4].

ZALETY FLURBIPROFENU

Flurbiprofen znacząco redukuje nie tylko ból gardła, ale też zmniejsza jego obrzęk i ogranicza trudności w połykaniu [5,7]. Liczne badania pokazują, że:
● flurbiprofen jest skuteczny także u pacjentów z bólem gardła i znacząco go redukuje
● flurbiprofen zaczyna działać już po 1 minucie (w przypadku produktu w postaci sprayu) i po 2 minutach (dla tabletek do ssania) (ponad 50% badanych osób zgłosiło co najmniej umiarkowaną ulgę w bólu po upływie 1 minuty)
● flurbiprofen działa nawet do 4 godzin po zażyciu (w przypadku pastylek do ssania) i do 6 godzin (w przypadku sprayu) [3,4,8].

Aktualne wytyczne dla lekarzy POZ dotyczące diagnostyki i leczenia infekcji oraz stanów zapalnych dróg oddechowych rekomendują NLPZ-y w celu łagodzenia dolegliwości bólowych gardła [1]. Przykładem miejscowego NLPZ-u, działającego bezpośrednio w miejscu ogarniętym stanem zapalnym jest flurbiprofen [1,6].

STREPSILS INTENSIVE JAKO PRZYKŁAD LEKU NA BAZIE FLURBIPROFENU

Produkt leczniczy Strepsils Intensive zawiera w każdej pastylce 8,75 mg flurbiprofenu [8]. Strepsils Intensive przynosi szybką i długotrwałąˆ ulgę w ostrym bólu gardła. ^ Działanie przeciwbólowe obserwowano do 4 godzin.

REKLAMA

 

Literatura:
1. Diagnostyka i leczenie wybranych infekcji oraz stanów zapalnych dróg oddechowych. Wytyczne dla lekarzy POZ, Andrzej M. Fal i inni, Lekarz POZ 5/2021
2. Improvements in throat function and qualities of sore throat from locally applied flurbiprofen 8,75 mg in spray or lozenge format: findings from a randomized trial of patients with upper respiratory tract infection in the Russian Federation, Natalia Burova, et.al., Journal of Pain Research 2018:11 1045-1055
3. Locally delivered flurbiprofen 8,75 mg for treatment and prevention of sore throat: a narrative review of clinical studies, Ferdinandus de Looze, Journal of Pain Research 2019:12 3477-3509
4. Meaningful relief with flurbiprofen 8,75 mg spray in patients with sore throat due to upper respiratory tract infection, Ferdinandus de Looze, Pain Manag. 2018 Mar;8(2): 79-83
5. Efficacy and tolerability of the anti-inflammatory throat lozenge flurbiprofen 8,75mg in the treatment of sore throat, S.I. Benrimoj et.al., Clin Drug Invest 2001; 21(3): 183-193
6. Leczenie ostrych stanow zapalnych gardła, Ernest Kuchar, Monika Karlikowska-Skwarnik, Zakażenia XXI wieku 2018;1(4)
7. Randomised, double-blinf, placebo-controlled studies on flurbiprofen 8,75 mg lozenges in patients with/without group A or C streptococcal throat infection, with an assessment of clinicians prediction of strep throat, A. Shephard, et.al., Int J Clin Pract doi:10.1111/ijcp.12536
8. Charakterystyka Produktu Leczniczego Strepsils Intensive

Strepsils Intensive, 8,75 mg, tabletki do ssania. Skład jakościowy i ilościowy: 1 tabletka zawiera 8,75 mgflurbiprofenu (Flurbiprofenum). Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz ChPL. Postać farmaceutyczna: Tabletki do ssania. Wskazania do stosowania: krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła. Dawkowanie isposób podawania: Działania niepożądane można ograniczyć stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Leczenie za pomocą Strepsils Intensive nie powinno trwaćdużej niż 3 dni. Dorośli:Jedna tabletka do ssania co 3 do 6 godzin w razie potrzeby. Maksymalna dawka wynosi 5 tabletek w ciągu doby. Dzieci i młodzież: Dzieci w wieku powyżej 12 lat: tak jaku dorosłych. Dzieci w wiekuponiżej12lat: Ten produkt leczniczy nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.Osobywpodeszłym wieku: Nie ma ogólnych zaleceń odnośnie dawki, ponieważ do chwili obecnej doświadczeniaklinicznesąograniczone.Osobywpodeszłymwiekumajązwiększoneryzykowystąpieniapoważnychnastępstw działań niepożądanych. Zaburzenie czynności wątroby: Brak wystarczających danych dotyczącychstosowania flurbiprofenu u osób z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów zciężką niewydolnością wątroby stosowanie flurbiprofenu jest przeciwwskazane. Zaburzenia czynności nerek:Brak wystarczających danych dotyczących stosowania flurbiprofenu u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymizaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek flurbiprofen jest przeciwwskazany.Sposób podawania: Do podawania na śluzówkę jamy ustnej. Tabletkę należy ssać powoli w ustach, w celuzapewnienia optymalnego efektu terapeutycznego. Podobnie jak w przypadku wszystkich tabletek do ssania,należyzmieniaćpołożenietabletkiStrepsilsIntensivewustach,abyuniknąćmiejscowegopodrażnienia. Jeśli wystąpi miejscowe podrażnienie, należy przerwać stosowanie produktu. Przeciwwskazania:nadwrażliwość na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lubktórąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; choroba wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicyczynna lub w wywiadzie, perforacja lub krawienie (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonegoowrzodzenia lub krwawienia), również te występujące po zastosowaniu innych NLPZ; krwawienie lubperforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lubdotyczące wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ; ciężka niewydolnośćserca, wątroby lub nerek; ostatni trymestr ciąży; wiek poniżej 12 lat; przyjmowanie innych niesteroidowychleków przeciwzapalnych, w tym COX-2; objawy alergii w przeszłości ( pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęknaczynioruchowy, nieżyt błony śluzowej nosa lub skurcz oskrzeli) po przyjęciu ibuprofenu, kwasuacetylosalicylowegolubinnychNLPZ. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. Osoby w podeszłym wieku:U osób w podeszłym wieku częściej występują działania niepożądane po podaniuNLPZ, w szczególnościkrwawieniezprzewodu pokarmowegolubjegoperforacja,co możeprowadzićdozgonu. Należy zachować ostrożność podczas stosowania u osób chorujących na astmę albo z chorobą alergicznąw wywiadzie ponieważ może dojść u nich do skurczu oskrzeli. Inne NLPZ:Należy unikać jednoczesnegostosowania tego leku z innymi NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2. Toczeńrumieniowaty układowy i mieszana choroba tkanki łącznej:U pacjentów z toczniem rumieniowatym układowymoraz mieszaną chorobą tkanki łącznej może występować zwiększone ryzyko rozwoju aseptycznego zapaleniaopon mózgowych, jednak działanie to zazwyczaj nie występuje podczas krótkotrwałego, ograniczonego użyciaproduktów takich jak flurbiprofen. Zaburzenia nerk i wątroby:Istnieją doniesienia, że NLPZ mają toksycznywpływnanerki,powodującśródmiąższowezapalenienerek,zespółnerczycowyiniewydolnośćnerek.Stosowanie NLPZ może powodować zależne od dawki zmniejszenie wytwarzania prostaglandyn i przyspieszyćrozwój niewydolności nerek. Pacjenci o najwyższym ryzyku wystąpienia takich powikłań to osoby zzaburzeniami czynności nerek, serca, wątroby, pacjenci stosujący leki moczopędne oraz osoby w podeszłymwieku, jednak działania te zazwyczaj nie występuje podczas krótkotrwałego, ograniczonego użycia produktówtakich jak flurbiprofen.Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe:Wymagane jest zachowanie ostrożnościprzed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) niewydolnością serca,zatrzymywaniem płynów, nadciśnieniem i obrzękiem w związku z leczeniem NLPZ w przeszłości. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach(2400 mg na dobę), oraz w leczeniu długotrwałym może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzykazatorów tętnic (na przykład zawału serca lub udaru). Nie ma wystarczających danych dotyczących flurbiprofenu,które mogłyby wykluczyć takie ryzyko. Należy zachować ostrożność w przypadku długotrwałego leczenia upacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobąniedokrwienną serca, chorobą wieńcową i/lub chorobą naczyń mózgowych oraz u pacjentów z czynnikamiryzykachorobyniedokrwiennejserca(znadciśnieniemtętniczym,hiperlipidemią,cukrzycą,palącychtytoń). Wpływ na układ nerwowy: Poanalgetyczny ból głowy: W przypadku długotrwałego lub niezgodnego zzaleceniami stosowania leków przeciwbólowych mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyćzwiększonymi dawkami produktu leczniczego. Przewód pokarmowy:NLPZ należy podawać ostrożnie osobom zchorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), gdyż schorzenia te mogą ulec zaostrzeniu. Krwawienie, owrzodzenie lub perforację przewodu pokarmowego mogącezakończyć się zgonem, opisywano po zastosowaniu wszystkich NLPZ, w każdym momencie leczenia, ztowarzyszącymi objawami ostrzegawczymi lub poważnymi zdarzeniami dotyczącymi przewodu pokarmowego. w wywiadzie lub bez nich. Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego wzrastawraz z większymi dawkami NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, szczególnie, jeśli było onopowikłane krwotokiem lub perforacją oraz u osób w podeszłym wieku. Ryzyko to zazwyczaj nie występujepodczas krótkotrwałego, ograniczonego użycia produktówtakich jak flurbiprofen tabletki dossania.Pacjentom,u których występowało działanie toksyczne dotyczące przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnieosobom w podeszłym wieku, zaleca się zgłaszanie lekarzowi wszelkich niepokojących objawów brzusznych(zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego). Należy zachować ostrożność u pacjentów jednocześnieprzyjmujących leki, które mogą zwiększać ryzyko powstawania owrzodzeń przewodu pokarmowego lubkrwawień z przewodu pokarmowego, np. doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna),selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz leki przeciwpłytkowe, np. kwas acetylosalicylowy.W razie wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia, należy przerwać stosowanieflurbiprofenu. Reakcje skórne:Bardzo rzadko po zastosowaniu NLPZ opisywano poważne, niekiedy zakończonezgonem, reakcje skórne, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa i Johnsona oraz toksycznąnekrolizę naskórka. Należy zaprzestać stosowania flurbiprofenu po wystąpieniu pierwszych objawów, takich jakwysypka skórna, uszkodzenia błony śluzowej lub inne objawy nadwrażliwości. Infekcje: W związku zogólnoustrojowymstosowaniemproduktówleczniczychzgrupyNLPZopisywanorzadkieprzypadkizaostrzenia chorób zapalnych wywoływanych przez zakażenie (np. martwicze zapalenie powięzi). Jeśli wystąpiąobjawy infekcji bakteryjnej lub jeśli objawy nasilą się, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, ponieważkonieczne może być zastosowanie innego leczenia. Płodność:Istnieją dowody, że leki, które hamującyklooksygenazy/syntezę prostaglandyn mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet poprzez wpływ naowulację. Działanie to jest odwracalne po przerwaniu leczenia. Jeśli objawy nasilają się, lub jeśli pojawiają sięnowe objawy, należy dokonać ponownej oceny leczenia. W przypadku wystąpienia podrażnienia jamy ustnej,leczenienależyprzerwać.Flurbiprofenmożeprzedłużyćczaskrwawieniainależyzachowaćostrożność u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi. Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej dawceskutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.W przypadku wystąpienia bakteryjnego zapalenia gardła i (lub) zapalenia migdałków, Strepsils Intensive należyzastosować z antybiotykoterapią. Ze względu na zawartość sacharozy w produkcie leczniczym pacjenci zrzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłanianiaglukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.Każda tabletka zawiera 2,5 g sacharozy i glukozy (co odpowiada około 0,25 jednostkom chlebowym). Działania niepożądane: Zgłaszano występowanie reakcji nadwrażliwości na NLPZ, które mogą obejmować: a) Nieswoistereakcje alergiczne i anafilaksję. b)Reaktywność dróg oddechowych, np. astma, zaostrzenie astmy, skurczoskrzeli, duszność. c) Różne reakcje skórne, np. świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy oraz rzadziej,dermatozy przebiegające ze złuszczaniem naskórka i powstawaniem pęcherzy (w tym nekroliza naskórka irumień wielopostaciowy). Poniższy wykaz działań niepożądanych dotyczy flurbiprofenu w dawkach dostępnychbez recepty, stosowanych przez krótki czas. W leczeniu chorób przewlekłych, w długotrwałym leczeniu, mogąwystąpić inne działania niepożądane. Działania niepożądane, które były związane ze stosowaniem flurbiprofenuzostały podane w tabeli poniżej, uszeregowane według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości ichwystępowania. Częstość występowania zdefiniowano jako: Bardzo często (≥1/10); Często (≥1/100 do <1/10);Niezbyt często (≥1/1000 do <1/100); Rzadko (≥1/10 000 do <1/1000); Bardzo rzadko (<1/10 000); Częstośćnieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia krwi i układu chłonnego:Rzadko: Zaburzenia krwi 1; Bardzo rzadko: Trombocytopenia, neutropenia, agranulocytozaa, anemiaaplastyczna, anemia hemolityczna; Częstość nieznana: Anemia. Zaburzenia układu nerwowego:Często: Zawrotygłowy, ból głowy, parestazja; Niezbyt często: Bezsenność. Zaburzenia układu immunologicznego:Rzadko: Nadwrażliwość 2, wstrząs anafilaktyczny. Zaburzenia serca:Rzadko: Niewydolność serca3, obrzęk. Zaburzenianaczyniowe:Częstość nieznana: Nadciśnienie. Zaburzenia układu oddechowego klatki piersiowej i śródpiersia:Często: Podrażnienie gardła; Niezbyt często: Zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli, duszność, świszczący oddech,pęcherze w jamie ustnej, niedoczulica gardła. Zaburzenia żołądka i jelit: Bardzo często: Zaburzenia w jamieustnej 4, zaburzenia smaku; Często:Biegunka, owrzodzenia jamy ustnej, nudności, ból jamy ustnej, parestezje wjamie ustnej, ból gardła, ból brzucha, kserostomia; Niezbyt często: Wzdęcie, zaparcie, niestrawność, wzdęcie zoddawaniem wiatrów, bolesność języka, zaburzenia czucia w jamie ustnej, wymioty; Częstość nieznana: Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie przewodu pokarmowego, perforacja przewodu pokarmowego. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Niezbyt często: Wysypka, świąd1. Bardzo rzadko: Zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka; Częstość nieznana: Rumień wielopostaciowy. Zaburzenianerek i dróg moczowych:Rzadko: Niewydolność nerek5. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Częstośćnieznana: Gorączka, ból. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:Rzadko: Niewydolność wątroby6; Częstośćnieznana: Zapalenie wątroby. Zaburzenia Psychiczne:Częstość nieznana: Bezsenność. Opis wybranych działań niepożądanych: 1W tym niedokrwistość z wydłużeniem czasu krwawienia. 2 Reakcje nadwrażliwości mogą obejmować skurcz oskrzeli, duszność, gorączkę i obrzęk naczynioruchowy. 3 Uszkodzenia mięśnia zaobserwowano w związku ze stosowaniem NLPZ. Z badańklinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że stosowanie niektórych NLPZ (szczególnie w wysokich dawkach w leczeniu długotrwałym) może wiązać sięze zwiększonym ryzykiem tętniczych powikłań zakrzepowych (na przykład zawału serca lub udaru). 4 Uczucie ciepła lub pieczenia lub mrowienia w ustach. 5W tym śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy iuszkodzenie nerek. 6W tym zapalenie wątroby i żółtaczka. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanychdziałań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowaniaproduktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkiepodejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych DziałańProduktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, fax: +48 22 49 21 309, e-mail:ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Podmiotodpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanegoprzez Prezesa URPL:8304.OTC–Lek wydawany bez recepty
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

62 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Kary walić na maksa! Nie mają na pensje, to niech na mandaty zaczną zbierać. A pozostałe wify co robią skoro problem istnieje od lat i to przy cichej jego akceptacji ?
Rozumiem, że kolega ma na myśli kary finansowe. To kolegę zaskoczę: żaden przepis nie pozwala WIF na finansowe ukaranie właściciela apteki za brak mgr.
Tak te przepisy,a właściwie ich brak plus sposób przeprowadzania tych kontroli i ich konsekwencje raczej zachęcają właścicieli do braku obsady,niż odwrotnie do zatrudnienia farmaceuty. WIF nie unieruchomił apteki do czasu zatrudnienia mgr.Do tego wszystkie decyzje zostały wystawione jakieś 3-4 mies. po kontroli.Chyba po to,aby właściciel miał czas na poszukanie obsady. To przypomina "walkę" z mafią lekową. Chyba musi dopiero nakształcić się odpowiednia ilość tanich mgr,aby ktoś poważnie zajął się obsadą aptek.Po to pewnie te nowe wydziały. A nasi koledzy tymczasem nie tylko są słupami,ale jeżeli już pracują to często za płacę pod stołem-typu 600 na zlecenie-2500 do kieszeni,i.t.p. Właściciel wtedy nie szuka kogoś na etat,bo tak taniej. Obcja godzinowa też to ryzykowny pomysł.Potem często taka osoba rezygnuje,a jej dane w aptece w Ksiązkach pozostają i są/mogą być dalej wykorzystywane.Podobno "papaier wszystko przyjmie".
W szoku jestem.. no to teraz rozumiem dlaczego jedni nie zatrudniają, a drudzy nie kontrolują.. gorsza patola to aptekarstwo niż myślałem ..
Jeśli chcesz znajdziesz sposób, jeśli nie chcesz znajdziesz powód. Tak to obecnie wygląda. Gdyby właściciele tych aptek zaproponowali dobre warunki pracy chętni sami by się znaleźli. Ale lepiej napisać, ze nas jest za mało. Wcale tak nie jest! Co za propaganda. Więcej tych wydziałów trzeba chyba otworzyć, najlepiej w każdym mieście, ale pamiętajcie ze młodzi nie są głupi. Nikt nie będzie studiował na tak ciężkim kierunku 5lat żeby robic pozniej za najniższa krajowa, uzerajac się z roszczeniowymi klientami, milionem targetów od regoonalnego i wizją nie wiadomo ilu kar nad głową. A jak już jesteśmy w temacie- zamiast karania aptek za brak skanowania kodów proponuje za kazdy brak magistra kilka tysi do budżetu inspekcji. Takim ostrzeżeniem mozna sobie podetrzeć tyłek, a jak taki właściciel zapłaci za niezgodny z obowiązującymi przepisami "model biznesowy" to moze się dwa razy zastanowi zanim zostawi aptekę bez nadzoru Farmaceuty.
Może wtedy pajace oddaliby zawód we właściwe ręce. Nie ogarniają, to zabierać im koncesje, walczyć z tą patologią która niszczy farmacje w PL. No i z izbowym rozdawaniem kart w sprawie powoływania nowych wydziałów też walczyć !!!!!
@Justyna. Jak sądzisz, do której apteki trafi rekontrola i jaki będzie skutek powtórnego braku magistra? I druga sprawa. Obstawiam, że w każdej z tych aptek na papierze wszystko się zgadzało z obsadą. Pytanie brzmi, kto i za jakie grosze zgodził się być słupem = zaniżył oczekiwania płacowe?
Co zatem stoi na przeszkodzie żeby go przykładnie ukarać ?
@JN. Podasz jego dane oraz inne dowody? Poproszę, a osobiście napiszę do OROZ-a.
Panie, Do kogo ta durna gadka? Dowody, to są w aptece - wszystkie dane tej osoby i kontrolujący doskonale wiedza kto to jest. I nic z tym nie robią. A nawet jeśli by podał dane tej osoby i pan byś napisał, to myslisz pan, ze cos by zrobili, skoro nie zrobili nic majac wszystko na tacy?
WIF za każdym razem kiedy stwierdza podczas kontroli w aptece brak farmaceuty, informuje o tym Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Tak przynajmniej dzieje się w Wielkopolsce i mam na to dowody. Niestety mam też dokumenty pokazujące, że OROZ za każdym razem takie postępowania umarza i nie kieruje ich do Sądu Aptekarskiego. Niestety jest to rozczarowujące. W innych izbach bywa z tym różnie.
Z czego to wynika? Kolesiostwo? To nie jakiś wirtualny twór ten oroz, tylko konkretni ludzie.
Czy można to tak rozumieć, że braki farmaceuty w aptece są akceptowane przez samorząd i nie stanowią przedmiotu jego zainteresowania? W czyim interesie odbywa się taka szopka ?
Mam całkiem obszerną dokumentację na ten temat, w postaci wszystkich postanowień Wielkopolskiego OROZ od początku 2018 r. Myślę, że wystarczy, by przygotować na ten temat publikację. Może nawet na jutro...
Dobrze, że kobiety zabierają głos w tej sprawie. Los nas wszystkich jest tylko w naszych rękach.
Czy z tych materiałów da się wyciągnąć, których aptek to dotyczy, chodzi mi o podział na indywidualne i sieciowe?
Nie. Dokumenty udostępniane w ramach dostępu do informacji publicznej są anonimizowane. Nie padają, żadne nazwy umożliwiające identyfikację aptek, podmiotów czy osób. Natomiast czasami można takie rzeczy (czy to apteka indywidualna czy sieciowa) wywnioskować z treści dokumentu opisującego przebieg postępowania. Ale rzadko się to zdarza.
To nie dziki zachód, a ja nie jestem łowcą głów. Niech osoby odpowiedzialne ruszą swoje tłuste 4 litery i robią porządek albo niech się podają do dymisji.
@Mariusz a co mnie to obchodzi do której trafi. Niech przychodzą do każdej za koleją. Jak nie ma magistra- zamykać biznes. I sieciowy i prywatny. Prawda jest taka, że i jedni i drudzy maja sporo za uszami i żadnego nie bedzie mi szkoda. Może jak sie zacznie zamykać apteki za takie działania to w koncu poprawi sytuacje najemnych magistrów.
Tylko to że każdy w izbach i wifach ma głęboko w poważaniu szeregowego magistra jest od wielu lat tajemnicą poliszynela.
@Justyna. Jak możesz napisać, że Cię to nie obchodzi??? Pomijając Twe zsystansowanie - rekontrola = ponowne sprawdzenie. Jeśli znów brak obsady = apteka/przedsiębiorca (indywid. lub sieci - nieważne) nie wykonała polecenia IF, czyli "dostosowania". Ergo, wszczęcie postępowania o cofnięcie zezwolenia. Możesz/możemy chcieć surowych kar, ale istnieje PF, KPA oraz wolne sądy. Teraz hejtujcie.
@Mariusz otóż moge tak napisać. Jakbym była właścicielem apteki to najpierw pomyślałabym o zapewnieniu odpowiedniej obsady, czyli wypełnieniu podstawowych wymagań jesli chodzi o prowadzenie apteki. Mam współczuć tym, którzy nie dostosowali się do wymogów prawa? Dlaczego? Czy mi ktoś współczuje, jak szukam pracy i nigdzie nie ma rozsądnych ogłoszeń poza tyraniem po 12h? A pozniej dostajemy takie wyniki kontroli? To w końcu jest ta praca dla magistrów czy jej nie ma. Są te etaty czy nie? Chyba ze wszystkie magisterskie etaty zajęli juz technicy, jak np pokazują te wyniki? Prawda jest taka że każdy oszczędzajacy na personelu fachowym powinien zapłacić i to konkretnie. To jest dbanie o zawód i naszą pozycje na rynku. Im wiecej kontroli tym większy popyt na nas i automatycznie lepsze stawki.
@Justyna. Ależ nikt nie mówi o współczuciu dla osób (w tym podmiotów-właścicieli) łamiacych prawo! Jeśli Cię nic nie obchodzi, po co te anonimowe żale w necie? Jeśli Twój kolega lub koleżanka słupuje za 500 zł = odbiera Ci zarobki, a mnie popycha w kierunku bankructwa. Czego tu nie można zrozumieć? Prawidłowa obsada leży w interesie farmaceutów i zawodu.
Podam przykład. Od kilku miesięcy poszukuję magistra do pracy w aptece bez dyżurów nocnych, niedziel w trybie 40 godz/tydzień i co? I nic. 4000 na rękę bez żadnych targetów na cudowne suple i innych pierdołów (apteka indywidualna). Regularnie zamieszczam ogłoszenia na stronach Woia, gazetach, rozpowiadam wszystkim dookoła. Nie ma żadnego zainteresowania. To o co tu chodzi? Wszyscy zarabiacie po 5-6 tysi na rączkę? Pozdrawiam.
A może lokalizacja jest kiepska? Ciężki dojazd? Niefajne miejsce na przeprowadzkę? W takich lokantach 4000zł to jest mało.
Jak Pan skomentuje tegoroczne progi na farmację na wszystkich uczelniach w PL? Konieczne są kolejne wydziały?
To komentarz w stronę pana Mariusza. Dziwnie te komentarze serwis przyjmuje i szereguje..
@JN. Najpierw się zdecyduj czy - jak teraz - niezmiennie kulturalnie się do mnie zwracasz, a więc będziemy wymieniać poglądy, czy jednak będziesz wracać do mało uprzejmego zwracania się do mnie. Gdyby ktoś nie zauważył, hejterów i prostaków ignoruję.
Jeśli się Pan poczuł urażony to znaczy, że Pan w wifie pracuje.. nie od Pana oczekuję ruszenia 4 liter :) chyba akurat Pan to czym innym się zajmuje :) czyż nie?
@JN. Zakładam, że już się zrozumieliśmy.
Król zaszczyci łaską tylko pochlebców i ślepców, którzy nie widzą co się dzieje dookoła. Niewygodne pytania są ignorowane.
Izby aptekarskie są pełne słupów. Ryba psuje się od ...
ŁP. Poproszę o dowody. Jeśli ich nie masz, zarówno Ty jak i ja jesteśmy słupami. Zgadza się? T/N?
@Łukasz i inni. Przysyłajcie, tylko sensownie opisujcie pliki, a nie jakieś dsc2 czy skan3; uszanujcie mój czas, proszę. Nie interesują mnie domysły, tylko dowody lub wysokie prawdopodobieństwo. Możecie też pocztą zwykłą, jeśli się obawiacie namierzenia IP. :-))) Wtedy proszę po 3 egzemplarze każdego kwitu. OROZ, WIF i a/a. Jeśli nie akceptujecie moich zasad, wysyłajcie sami. pleszew_pod_waga@apteki.kasper.pl lub 63-300 Pleszew, ul. Kazimierza Wielkiego 21, apteka "Pod Wagą".
Ale to my sami niszczymy ten rynek. Słupujemy kierownika - kierownik mieszka 500 km od apteki gdzie jest kierownikiem, słupujemy przejmowanie aptek przez spółki powiązane z sieciami, słupujemy obsadę aptek.
Inspekcja zastosowała najwyższy wymiar kary, z rygorem natychmiastowej wykonalności. W majestacie i blasku prawa farmaceutycznego stanąwszy, inspektor pogroził trzykrotnie paluszkiem i powiedział: a Ti a Ti a Ti, nie wolno! Nieładnie!
Gratuluję inspekcji, proszę robić to częściej, również w innych województwach. Zanim wszyscy farmaceuci znajdą pracę poza aptekami lub za granicą, bo potem ciężko będzie to odwrócić.
To już będzie ciężko odwrócić. Będą ściągać mgr zza Buga i produkować techników razem z wątpliwej jakości magistrami w różnych szkółkach. W Szczecinie nawet wydziału farmaceutycznego nie ma, to jak jest tam możliwa produkcja taniej siły roboczej dla sieci?
Śmiechu warte! Kary upomnienia! Po pierwsze apteka powinna zostać zamknięta do czasu udowodnienia przez pracodawcę posiadania kadr zapewniających funkcjonowanie apteki zgodnie z przepisami. Po drugie pracodawca powinien dostać przynajmniej parę tysięcy kary. Inspektorat powinien regularnie kontrolować apteki w której takie nieprawidłowości stwierdził, a w razie recydywy zabierać koncesje. Czy w gabinetach lekarskich leczą ludzi bez obecności lekarza? Czy autobusem kierują osoby bez uprawnień? Tylko w aptekach taka patologia. Funkcjonowanie bez fachowego personelu lub podszywanie się pod magistra nieobecnego w aptece.
Nie tylko w aptekach, ale powiedzmy, że głównie tak... w laboratoriach też coraz częściej trudno spotkać diagnostę... zatrudnia się po ochronie środowiska, mikrobiologii bez znajomości procesu diagnostycznego. Jak to argumentują niektóre laboratoria: "po co płacić więcej mgr analityki medycznej, zapłacimy mniej osobie nie mającej uprawnień, ale co z tego, przecież maszyna robi badania"
Odpowiedź na ten problem i tę dyskusję jest prosta. Oczywiście za mało farmaceutów. Ale jak przyjrzymy się średniej europejskiej przypadającej na jedną ogólnodostępną aptekę, to trzeba stwierdzić - w Polsce jest za dużo aptek.
Farmaceutów jest tylu ilu jest. Dotkliwość i nieuchronność kar dla pracodawców powinna być na tyle duża, aby zdecydowanie nie opłacało się otwierać apteki w czasie w którym nie ma w niej wymaganego personelu. To po pierwsze spowodowałoby korekty godzin czynności większości aptek. Po drugie wzrost wynagrodzeń magistrów. Po trzecie również zamykanie się części aptek, bo faktycznie średnia liczba pacjentów przypadająca na jedną aptekę w Polsce jest znacznie niższa od średniej europejskiej.
W Polsce jest za dużo aptek jednoosobowych, stąd średnia mgr/apteka wychodzi niższa. Należy zlikwidować szkodliwe przyzwolenie, które pozwala farmaceucie-właścicielowi pracować (przynajmniej na papierze) bez limitu godzin we własnej aptece. 40h/tydzień dla każdego bez wyjątków, wtedy sytuacja WIĘKSZOŚCI farmaceutów ulegnie poprawie.
Skoro wszyscy dookoła wiedzą, że tak się dzieje, a jednocześnie wszyscy wiedzą, że magister po studiach = brak farmaceuty, to dlaczego 80% aptek w Polsce jeszcze nie zamknięto???? No dobra przesadzam, że 80%... może 85-90%.
Bo od lat jest ciche przyzwolenie władzy na taki stan rzeczy. WIFy też niby kontrolują, niby coś robią, ale niezbyt często, a jak już to dają upomnienia. Pracodawcy nie będą sobie robić dodatkowych kosztów w postaci personelu fachowego, nie będą modyfikować godzin czynności apteki jeśli nie będzie to ogólnie ujmując dla nich "opłacalne". Jesteśmy winni i my farmaceuci przedstawiciele wolnego zawodu ponieważ, jak takie pokorne cielaki godzimy się na taki stan rzeczy.
A może po prostu dać możliwość dostudiowania technikom tym samym wygasić ich zawód i pozostawić tylko cudownych magistrów :D nie będzie wyboru, same magistry w aptece... tylko kto podłogi posprząta?
A jak sobie wyobrażasz to "dostudiowanie" kiedy większość techników pracujących poza ośrodkami akademickimi ma 100-200 km do uczelni ? W niedzielę czy korespondencyjnie ? Chyba by to trwało 36 semestrów :)
nawet i 48 semestrów ale dać możliwość, to skończy się narzekanie że nie ma magistrów a aptece... jak ich nie ma to ktoś robi za nich... i zarabia mniej. Magister zdecydowanie jest o wiele lepszym teoretykiem niż technik z racji zdobytej wiedzy, ale z częścią praktyczną bywa na odwrót :D
Ile razy już to słyszę. Te kompleksy tak bolą, gorzej niż hemoroidy.
Nikt Ci nie broni Rafałku studiować. O jakimś "dostudiowaniu" nie ma mowy. Pamiętaj, że Polska podpisała deklarację bolońską w sprawie szkolnictwa wyższego. Nie będzie drogi na skróty.
Nie będzie bo komuś się opłaca, a to jedyny taki zawód w UE. Jak ktoś chce niech sobie studiuje i dostudiowuje :D jak się od tego mądrzejszy poczuje to smacznego :>
Zamykać , zamykać jeszcze raz zamykać ,ja jadąc na tydzień wakacji zamykam aptekę, jadąc na wywiadówkę zamykam itd !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Powiem tak, młodzi zaczynają uciekać do koncernów i badań klinicznych. Zależy jeszcze czy chcą wrócić do miejsc swojego zamieszkania (dużo studentów jest przecież z małych miejscowości i wsi i część z nich wraca... to tam ciężko robić coś poza apteką), ale duża część osób mieszkających w miastach albo takich co zostaje po studiach coraz częściej idzie do pracy do firm farmaceutycznych (zazwyczaj to praca w biurze). Nie mówcie też, że się nie da, bo dużo osób dostaje się też po znajomości.. poza tym jak ktoś się chce bardzo dostać, składa CV i ciągle tylko o tym myśli to prędzej czy później się dostanie. Dziś już nie jest tak trudno. O ile zarobki na początku mogą być na poziomie tego co w aptece albo trochę niższe to potem przebija się szklany sufit, który w aptece jest nie do przebicia. W aptece nie zarobi się RACZEJ > 10 tys. na rękę miesięcznie... no chyba, że właściciel. W firmach jest to możliwe i to dość szybko po studiach. Młodzi uciekają do firm i koncernów!! Niedługo naprawdę nie będzie farmaceutów w aptekach.
Tylko zmiana prawa może coś da!!! a mianowicie apteki otwarte powyżej 8-miu godzin właściciele muszą zadeklarować co najmniej dwóch farmaceutów, nie ma tak że właściciel kierownik może być w aptece całą dobę bo go tam nie ma !!!!!Jeżeli apteka nie zapewni dwóch farmaceutów zamykamy taką placówkę!!!!! Nie dotyczy aptek jednoosobowych:-)!!!
Cieszę się że znalazłeś :D to czego nie poprawiłem czy teraz poczułeś się lepiej? Widać tu mało kogo obchodzi rozmowa merytoryczna, większe znaczenie ma kto "kim jest" . Gratuluje również spostrzegawczości - wcale nie ma tego na profilu :D
Dla mnie to szok, ze takie rzeczy maja miejsce...