Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku szkoleniowego polegającego na uzyskaniu co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w szkoleniach ciąg...
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zdecydował o umorzeniu postępowania wobec kierowniczki apteki, w której prowadzony był program lojalnościowy. Uznał, że farmaceutka nie była osobą decyzją...