REKLAMA
Magazyn mgr.farm

171 farmaceutów ukaranych przez ostatnie 4 lata

21 stycznia 2020 11:05

Obecnie w rejestrze farmaceutów ukaranych przez organy dyscyplinarne samorządu aptekarskiego figuruje 80 osób. Co czwarty z nich odbywa karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Naczelna Izba Aptekarska publikuje dane dotyczące liczby ukaranych aptekarzy.

Rejestr ukaranych farmaceutów jest nieustannie aktualizowany (fot. Shutterstock)
Rejestr ukaranych farmaceutów jest nieustannie aktualizowany (fot. Shutterstock)

W sprawozdaniu ze swojej działalności, jakie NIA przygotowała na Krajowy Zjazd Aptekarzy, znalazły się informacje o karach dla aptekarzy. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o izbach aptekarskich Naczelna Rada Aptekarska prowadzi bowiem rejestr ukaranych farmaceutów (czytaj również: Kadencja NRA dobiega końca. Prezes podsumowuje 4 lata… ).

Znajdujący się w nim farmaceuci pozbawieni są praw wyborczych do organów izb aptekarskich. Czynne prawo wyborcze przysługuje bowiem wszystkim członkom izb aptekarskich, z wyłączeniem aptekarzy z zawieszonym prawem wykonywania zawodu. Natomiast bierne prawo wyborcze posiadają tylko ci członkowie izb, którzy nie zostali ukarani upomnieniem, naganą lub też zawieszeniem prawa wykonywania zawodu (czytaj również: Sądy aptekarskie popełniają błędy. Brakuje wsparcia prawników…).

REKLAMA

Przypomnijmy, że sądy aptekarskie mogą orzekać trzy rodzaje kar:

REKLAMA
 • upomnienia;
 • nagany;
 • zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres od trzech miesięcy do trzech lat;
 • pozbawienia prawa wykonywania zawodu

Rejestr ukaranych farmaceutów w liczbach

Z informacji udostępnionych przez NIA wynika, że w ciągu ostatnich 4 lata do rejestru ukaranych wpłynęło z okręgowych sądów aptekarskich 171 informacji o ukaraniu farmaceutów. Udzielono też 112 upomnień oraz 42 nagany. Jednocześnie wymierzono 17 kar zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres:

 • 3 miesięcy (w ośmiu przypadkach),
 • 6 miesięcy (w pięciu przypadkach),
 • 8 miesięcy (w dwóch przypadkach),
 • 12 miesięcy (w jednym przypadku),
 • 18 miesięcy (w jednym przypadku)

Obecnie w rejestr ukaranych farmaceutów zawiera 80 nazwisk. Pozostałe kary uległy zatarciu. Wśród figurujących w rejestrze 33 ma karę upomnienia, 26 karę nagany, 21 karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty (czytaj również: Farmaceuta ukarany za „odwrócony łańcuch dystrybucji”).

Ponadto udzielono 142 odpowiedzi na zapytania o ukaranie, które wpłynęły od okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej (czytaj również: Farmaceutka przyłapana na „słupowaniu”. „Dopuściła się największego grzechu…”).

Źródło: ŁW/NIA

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

https://youtu.be/dD7SXvDN4-E
Oto , jak nasze składki działają przeciwko nam. A piosenka dobra .
Ciekawe czy NIL też prowadzi statystyki ukaranych lekarzy, czy może raczej świętuje każdą sprawę, w której udało się lekarza oczyścić od zarzutów czy każdą aferę, którą udało się zamieść pod dywan? Farmaceuta farmaceucie wilkiem.

Powiązane artykuły

Rada Ministrów zajmie się ustawą o zawodzie farmaceuty Rada Ministrów zajmie się ustawą o zawodzie farmaceuty

Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów, które odbędzie się 21 stycznia, będzie rozpatrywany proje...

Włochy: w aptekach pojawią się psychologowie Włochy: w aptekach pojawią się psychologowie

W związku z trudną sytuacją wywołaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa we Włoszech, w niektórych ...

Mieszkanka Mikołowa oskarżona o fałszowanie recept Mieszkanka Mikołowa oskarżona o fałszowanie recept

Policja w Mikołowie donosi: pracownica domu opieki nad seniorami miała sfałszować i w ten sposób zre...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz