REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteka sprzedawała przeterminowane leki. Kierowniczka dostała upomnienie…

1 czerwca 2018 07:52

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach wymierzył karę upomnienia kierowniczce apteki, w której dochodziło do wydawania i sporządzania leków recepturowych z przeterminowanych surowców. Kontrola Śląskiego WIF wykazała, że w aptece doszło do szeregu nieprawidłowości związanych z zabezpieczaniem leków przeterminowanych.

Inspektor stwierdził, że w aptece sporządzono lek recepturowy z użyciem owego przeterminowanego płynu Burowa. (fot. Shutterstock)

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny powiadomił Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej o wynikach kontroli w aptece, gdzie funkcję kierownika pełniła farmaceutka należąca do ŚIA. Z pisma wynikało, że do WIF wpłynęła anonimowa interwencja pacjentki dotycząca dwukrotnego wydania z apteki przeterminowanej pasty cynkowej z kwasem salicylowym. W rezultacie Inspekcja przeprowadziła kontrolę w aptece, której zakres obejmował weryfikację terminów ważności produktów leczniczych. łącznie sprawdzono terminy ważności 84 surowców farmaceutycznych oraz 500 produktów leczniczych znajdujących się w izbie ekspedycyjnej, a także magazynach.

– Inspektor przeprowadzający czynności stwierdził, że część przeterminowanych produktów leczniczych (około 26 opakowań), znajdujących się na półce w archiwum, nie została zabezpieczona przed wprowadzeniem do obrotu – czytamy w aktach sprawy. – W bezpośrednim sąsiedztwie tych przeterminowanych produktów leczniczych znajdowały się produkty lecznicze i inny asortyment posiadający krótki termin przydatności.

REKLAMA

W trakcie kontroli stwierdzono, że na stanie magazynowym apteki znajdowały się produkty lecznicze (pasta cynkowa 20g oraz Ortanol Plus) z datą ważności inną niż widniejąca w systemie komputerowym apteki, a w witrynie chłodniczej obok leków z prawidłową datą ważności znajdował się przeterminowany płyn Burowa. Z kolei w izbie recepturowej znajdowały się dwa surowce farmaceutyczne (Kamfora i Rivanol) przechowywane w innych niż oryginalne opakowaniach, bez oznaczenia serią, datą ważności, nazwą podmioty odpowiedzialnego.

REKLAMA

Inspektor stwierdził również, że w aptece sporządzono lek recepturowy z użyciem owego przeterminowanego płynu Burowa.

W rezultacie Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wszczął postępowanie wyjaśniające. Farmaceutka stawiwszy się na posiedzeniu wraz z obrońcą nie przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Odnosząc się do kwestii wydania przeterminowanej pasty cynkowej przyznała, że miało miejsce zdarzenie opisane przez WIF. Stwierdziła, że pasta cynkowa to produkt rzadko rotujący w aptece i kojarzy, że jedynie dwa opakowania tego produkty leczniczego od momentu otwarcia apteki zostały wprowadzone na stan magazynowy placówki. Po ujawnieniu okoliczności wydania przeterminowanej pasty cynkowej nie miała jednak możliwości ustalenia na jakim etapie wprowadzania do obrotu zaistniały nieprawidłowości, ponieważ nie dysponowała paragonem sprzedaży tego produkty, jak i samym produktem.

Farmaceutka stwierdziła, że uporządkowała wszystkie leki odkładając produkty lecznicze z krótki terminem ważności razem z tymi przeterminowanymi ponieważ wiedziała, że najprawdopodobniej nie uda się ich sprzedać. Po kontroli WIF leki zostały poddane utylizacji, a farmaceutka podjęła decyzję o częstszym utylizowaniu produktów leczniczych, co powinno zminimalizować ryzyko wydania pacjentom obecnych na stanie apteki przeterminowanych leków.

Odnosząc się z kolei do sporządzenia leki recepturowego z zastosowaniem przeterminowanego płynu Burowa udało się farmaceutce ustalić, że nie został on sprawdzony pod kątem terminu przydatności przez osobę sprawdzającą daty ważności, ponieważ stał w lodówce i pracownik po prostu go przeoczył. Farmaceutka podkreśliła, że surowiec był przeterminowany o dwa tygodnia, podczas gdy po upływnie daty ważności można go teoretycznie stosować jeszcze przez około 3 miesiące, dlatego najprawdopodobniej fakt zastosowania go do sporządzenia leku recepturowego pozostał bez wpływu na jego działanie terapeutyczne. Kierowniczka apteki podkreśliła, że jest świadoma iż lek nie powinien był zostać zastosowany. Jednocześnie stwierdziła, że sprawdzanie dat ważności produktów leczniczych to zadanie delegowane różnym pracownikom apteki, ale czuje się mimo to odpowiedzialna za to, że okazały się nienależycie weryfikowane.

Podsumowując farmaceutka wyjaśniła, że po kontroli ŚlWIF odbyła rozmowę dyscyplinującą z pracownikami apteki, z której został sporządzony protokół podpisany przez wszystkich jej uczestników. Natomiast każdy z pracowników, których uchybienia przyczyniły się do wystąpienia naruszeń podpisał jeszcze dokładniejszych wykaz swoich obowiązków. Kierowniczka zapewniła, że odtąd pracownicy są bardziej czujni, a i ona wzmocniła kontrolę nad ich pracą.

REKLAMA

Sąd aptekarski stwierdził, że ze zgromadzonego materiału dowodowego wynikało, iż farmaceutka nie sprawowała prawidłowej pieczy nad organizacją pracy w kierowanej przez siebie aptece, czym dopuściła się do powstania zarzucanych jej naruszeń. W rezultacie nałożono na nią karę upomnienia, uznając, że jest ona adekwatna do ciężaru gatunkowego zarzucanych farmaceutce czynów, mając jednocześnie na względzie, że nie była ona wcześniej karana w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności farmaceutów. Jednocześnie nie stwierdzono, by powstałe uchybienia spowodowały negatywne skutku zdrowotne dla pacjentów, o czym miał świadczyć brak dodatkowych skarg pacjentów w toku prowadzonego postępowania. Sąd zauważył też, że farmaceutka podjęła czynności naprawcze.

Źródło: Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

1,4 mln euro na walkę z rakiem dla naukowca z SGGW 1,4 mln euro na walkę z rakiem dla naukowca z SGGW

Magdalena Król, prof. nadzw. z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie...

Po jakie leki opłaca się jechać do Czech? Po jakie leki opłaca się jechać do Czech?

Jeszcze parę lat temu Polacy, zwłaszcza z przygranicznych gmin, pędzili do czeskich aptek po tańsze ...

Polpharma zmienia opakowania leków na receptę Polpharma zmienia opakowania leków na receptę

Zmiana wyglądu opakowań leków Rx spółek Grupy Polpharma (Polfa Warszawa S.A., Medana Pharma S.A., Za...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz