REKLAMA
czw. 30 marca 2023, 12:33

Apteka zamknięta w czasie dyżuru? Władze miasta każą zgłaszać takie przypadki…

Władze Łomży nie widzą możliwości finansowania nocnych dyżurów aptek. Mieszkańcom, którzy mają problemy z dostępem do apteki w godzinach nocnych rekomendują zgłaszanie tego typu faktów do Urzędu Miejskiego. Ten będzie interweniować w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym.

Od 1 stycznia całkowicie zmienią się zasady organizowana dyżurów aptek (fot. Shutterstock)
Zdaniem Prezydenta Łomży jedyną formą rekompensaty podwyższonych kosztów działalności aptek w czasie dyżuru jest opłata nocna (fot. Shutterstock)

W połowie marca Piotr Serdyński – radny Łomży – zgłosił interpelację do Prezydenta tego miasta, w sprawie problemów z dostępem do aptek w godzinach nocnych. Wskazywał, że mimo wyznaczonego harmonogramu dyżurów aptek, mieszkańcy zastają zamknięte drzwi placówek, które powinny być otwarte. W rezultacie są zmuszeni dojeżdżać do sąsiednich miast, gdzie są czynne apteki.

Na jednym ze spotkań z Panem Prezydentem proponowałem zainicjowanie rozmów z zarządem Województwa Podlaskiego, pod który podlega Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Rozwiązaniem ww. problemu mogłoby być na przykład to, aby apteka funkcjonująca w łomżyńskim szpitalu była otwarta w godzinach nocnych, z finansowym wsparciem, którego moglibyśmy wspólnie poszukać w budżecie miasta oraz z dofinansowaniem Zarządu Województwa Podlaskiego – pisał w interpelacji radny.

Nie ma podstaw do finansowania dyżurów

W odpowiedzi na nią Prezydent Miasta przypomniał, że rolą samorządu w tej kwestii, jest jedynie ustalenie rozkładu godzin pracy aptek. Reguluje to art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne.

– Wszelkie działania samorządu musza wynikać z obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym zdziwiony jestem, że w treści swojej interpelacji proponuje Pan podjęcie działań (w tym wydatkowanie środków publicznych), których możliwość podjęcia nie została przewidziana przez ustawodawcę w żadnym z obowiązujących aktualnie aktów prawnych – pisze Prezydent.

Wskazuje przy tym, że kwestia rekompensaty finansowej dla aptek uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez apteki za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej. Zgodnie z nim jedyną formą rekompensaty podwyższonych kosztów działalności aptek jest możliwość podwyższania ceny produktów leczniczych o opłatę za nocną ekspedycję (czytaj również:  Władze Łomży bronią swoją uchwały i odpowiadają izbie aptekarskiej).

Gdzie kierować skargi na apteki?

Jednocześnie Prezydent Łomży wskazuje, że jeśli mieszkańcy spotkają się z sytuacją, gdy zamknięta będzie. apteka, która zgodnie z harmonogramem powinna pełnić dyżur, fakt ten można zgłosić do Urzędu Miasta. Na podstawie takiego zgłoszenia możliwa będzie interwencja do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Ten zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami może wszcząć kontrolę zgodności działania apteki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ocenie urzędnika, w przypadku gdyby jakakolwiek apteka w sposób uporczywy nie zaspokajała potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych wskazany organ może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (czytaj również: Szczecinek: WIF cofnie zezwolenia aptekom odmawiającym dyżurowania?).

– Mając na uwadze dobro naszych mieszkańców proszę o przekazanie informacji dotyczącej terminu niezabezpieczenia dyżuru apteki mimo takiego obowiązku (na które powołuj się Pan w swojej interpelacji) celem podjęcia opisanych czynności, tak jak miało to już miejsce w podobnych przypadkach w przeszłości – kończy Prezydent Łomży.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Apteki maja za darmo dyżurować? A wszyscy się dziwią, że w Łomży Apteki zamknięte. Pewnie że zamknięte bo dzisiaj za darmo nikt nie chce pracować!!! Radny chciał rozwiązać tą sprawę, ale nie bo Apteki muszą pracować za darmo, a co to jacyś murzyni są do wyzysku!!!