REKLAMA
pon. 1 stycznia 2024, 08:46

Aptekarze rok 2024 zaczynają od rozczarowania. Nie ma podwyżki taxa laborum…

Od 1 stycznia 2024 r. miała wzrosnąć wysokość taxa laborum – opłaty, którą apteka otrzymuje za wykonanie leku recepturowego. Do tej pory w Dzienniku Ustaw nie opublikowano jednak rozporządzenia w tej sprawie, co oznacza, że podwyżki, na którą aptekarze czekają od kilkunastu lat, nie ma…

Zmiana wysokości taxa laborum miała wejść w życie 1 stycznia 2024 r. jednak rozporządzenia w tej sprawie nie opublikowano w Dzienniku Ustaw (fot. Shutterstock)
Zmiana wysokości taxa laborum miała wejść w życie 1 stycznia 2024 r. jednak rozporządzenia w tej sprawie nie opublikowano w Dzienniku Ustaw (fot. Shutterstock)

Dokładnie 11 grudnia Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. Jego celem była zmiana sposobu ustalania taxa laborum – opłaty stanowiącej wynagrodzenie za wykonanie leku recepturowego. Wspomniane rozporządzenie nie było zmieniane od przeszło 11 lat. W rezultacie przez cały ten czas taxa laborum nie podlegała waloryzacji. W rezultacie jako taka nie odpowiada już dzisiejszym realiom ekonomiczno-społecznym.

Obecnie taxa laborum za wykonanie leku recepturowego wynosi 12,33 zł. W przypadku jałowego leku receptowego jest to kwota 24,66 zł. Projekt zmian zakładał, że taxa laborum będzie stanowiła równowartość określonego procentu od stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku leków niejałowych miało to być 0,75%, natomiast w przypadku leków jałowych – 1,5%.

W wyniku zmian taxa laborum za wykonanie niejałowego leku recepturowego od 1 stycznia miała wynieść 31,83 zł. Natomiast taxa laborum za wykonanie jałowego leku recepturowego – 63,64 zł. Jednocześnie wzrosnąć miała też marża naliczana przez aptekę za lek receptorowy w ramach „kagańca marżowego” (z 24,66 zł do 63,64 zł).

Nie będzie zmian od 1 stycznia

Zmiana wysokości taxy laborum miała wejść w życie 1 stycznia 2024 r. Taki termin zapisano w projekcie nowelizacji rozporządzenia i z tego też powodu jego konsultacje publiczne skrócono do 7 dni.

– Skrócony czas na zgłaszanie uwag do projektu rozporządzenia wynika z konieczności pilnego przeprowadzenia procesu legislacyjnego w sposób umożliwiający wejście w życie projektowanego rozporządzenia z dniem 1 stycznia 2024 r., aby od tego momentu za wykonanie leku recepturowego należna była wyższa kwota taksy laborum, co z kolei jest uzasadnione ograniczeniem marży aptecznej – czytamy w piśmie kierującym do konsultacji.

Niestety tego terminu nie udało się dotrzymać. Aby nowa stawka taxy laborum zaczęła obowiązywać, rozporządzenie powinno zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw przynajmniej 31 grudnia 2023 r. Tak się jednak nie stało. Mało tego – nie wiadomo nawet czy nowa Minister Zdrowia Izabela Leszczyna rozporządzenie podpisała. Zostało ono bowiem przygotowane, za urzędowania jej poprzedniczki – Ewy Krajewskiej. Status rozporządzenia w Rządowym Centrum Legislacyjnym pozostaje niezmieniony od 11 grudnia, gdy oddano je do konsultacji publicznych.

Inflacja rośnie, taxa laborum stoi w miejscu

Z danych za 2022 r. NFZ wynika, że zysk aptek z tytułu taksy laborum wyniósł 38,24 mln zł. Kwota ta obejmuje 24,42 mln zł za leki jałowe i 13,82 mln zł za leki niejałowe. Ilość zrealizowanych ryczałtów na leki recepturowe wyniosła 626842 (dla leków jałowych) i 1980578 (dla leków niejałowych). Daje to średnią wartość taksy za 1 ryczałt leku na poziomie ok. 15 zł.

Marża apteczna za lek recepturowy (będąca zyskiem apteki i liczona od kosztów składników i taksy) wyniosła w 2022 r. 113,16 mln zł. Z tego czego wysokość tej kwoty wynika przede wszystkim z cen surowców farmaceutycznych.

W koszt sporządzenia leku w aptece wliczają się m.in. koszty zużytych materiałów niepodlegających wycenie. Są to między innymi utensylia niezbędne do wykonania leku, amortyzacja sprzętu recepturowego, koszty prądu, ale też koszty dodatkowe związane z przygotowaniem stanowiska pracy (środki do dezynfekcji, materiały jednorazowe, sterylizacja).

– Od 2012 r. inflacja urosła od 3,7% do 14,4% (w 2022 r.), wg danych GUS. Jednocześnie wartość taksy laborum od 11 lat nie uległa zmianie i nie odpowiada dzisiejszym warunkom ekonomiczno-społecznym – wskazuje resort zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia ocenia, że w wyniku braku waloryzowania od lat stawki taksy laborum wytworzył się negatywny mechanizm kompensowania tego wielkością uzysku z marży aptecznej, poprzez zakupywanie składników po zawyżonych cenach. To z kolei napędzało wydatki płatnika publicznego na recepturę. W 2022 r. refundacja kosztów surowców farmaceutycznych wyniosła 437,60 mln zł. Stanowiło to 79,45% wartości całkowitej refundacji związanej z recepturą (550,76 mln zł).

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]