REKLAMA
wt. 12 grudnia 2023, 08:01

Na to czekali aptekarze. Wzrośnie taxa laborum i marże…

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia zwiększający wysokość taxa laborum – opłaty, którą apteka otrzymuje za wykonanie leku recepturowego. Zmiana na wejść w życie już od 1 stycznia 2024 r. Wraz z podniesieniem tej opłaty, wzrośnie także wysokość marży, jaką apteka będzie mogła naliczyć za wykonanie tego typu leków.

W wyniku zmian taxa laborum za wykonanie niejałowego leku recepturowego od 1 stycznia wyniesie 31,83 zł (fot. Shutterstock)
W wyniku zmian taxa laborum za wykonanie niejałowego leku recepturowego od 1 stycznia wyniesie 31,83 zł (fot. Shutterstock)

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. Jego celem jest zmiana sposobu ustalania taxa laborum – opłaty stanowiącej wynagrodzenie za wykonanie leku recepturowego. Wspomniane rozporządzenie nie było zmieniane od przeszło 11 lat. W rezultacie przez cały ten czas taxa laborum nie podlegała waloryzacji. W rezultacie jako taka nie odpowiada już dzisiejszym realiom ekonomiczno-społecznym.

Obecnie taxa laborum za wykonanie leku recepturowego wynosi 12,33 zł. W przypadku jałowego leku receptowego jest to kwota 24,66 zł. Projekt zmian zakłada, że taxa laborum będzie stanowiła równowartość określonego procentu od stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku leków niejałowych będzie to 0,75%, natomiast w przypadku leków jałowych – 1,5%.

– „Cykl życia” leku recepturowego w aptece ogólnodostępnej obejmuje fazę przyjęcia recepty na lek recepturowy, jego sporządzenie i wydanie, dlatego powiązanie ww. stawki z kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę w momencie przyjęcia recepty na lek recepturowy do realizacji jest racjonalne i uzasadnione – czytamy w uzasadnieniu zmian.

Powyższe pozwoli na uzyskiwanie za wykonanie leku recepturowego efektywnie wyższej stawki taksy laborum, niż miało to miejsce dotychczas. Docelowa stawka brutto już w momencie wejścia rozporządzenia w życie przekroczy 2,5-krotność stawki dotychczasowe. To w ocenie projektodawcy będzie zmianą odczuwalną w sposób znaczący przez podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne.

Inflacja rosła, taxa laborum stała w miejscu

Z danych za 2022 r. NFZ wynika, że zysk aptek z tytułu taksy laborum wyniósł 38,24 mln zł. Kwota ta obejmuje 24,42 mln zł za leki jałowe i 13,82 mln zł za leki niejałowe. Ilość zrealizowanych ryczałtów na leki recepturowe wyniosła 626842 (dla leków jałowych) i 1980578 (dla leków niejałowych). Daje to średnią wartość taksy za 1 ryczałt leku na poziomie ok. 15 zł.

Marża apteczna za lek recepturowy (będąca zyskiem apteki i liczona od kosztów składników i taksy) wyniosła w 2022 r. 113,16 mln zł. Z tego czego wysokość tej kwoty wynika przede wszystkim z cen surowców farmaceutycznych.

W koszt sporządzenia leku w aptece wliczają się m.in. koszty zużytych materiałów niepodlegających wycenie. Są to między innymi utensylia niezbędne do wykonania leku, amortyzacja sprzętu recepturowego, koszty prądu, ale też koszty dodatkowe związane z przygotowaniem stanowiska pracy (środki do dezynfekcji, materiały jednorazowe, sterylizacja).

– Od 2012 r. inflacja urosła od 3,7% do 14,4% (w 2022 r.), wg danych GUS. Jednocześnie wartość taksy laborum od 11 lat nie uległa zmianie i nie odpowiada dzisiejszym warunkom ekonomiczno-społecznym – wskazuje resort zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia ocenia, że w wyniku braku waloryzowania od lat stawki taksy laborum wytworzył się negatywny mechanizm kompensowania tego wielkością uzysku z marży aptecznej, poprzez zakupywanie składników po zawyżonych cenach. To z kolei napędzało wydatki płatnika publicznego na recepturę. W 2022 r. refundacja kosztów surowców farmaceutycznych wyniosła 437,60 mln zł. Stanowiło to 79,45% wartości całkowitej refundacji związanej z recepturą (550,76 mln zł).

Wyższa taxa laborum, wyższa marża

Resort zdrowia przekonuje, że wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. limitu finansowania dla surowców farmaceutycznych oraz zmienionej stawki taksy laborum przyczyni się też do wyeliminowania negatywnych zjawisk zauważanych w latach poprzednich.

– W kolejnych działaniach będzie wymagane również dostosowanie marży aptecznej, której górny limit zależny jest obecnie od wysokości taksy laborum dla leków sporządzanych w warunkach aseptycznych (24,66 zł) i stanowi średnią wartość marży w przypadku refundowanych leków gotowych – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

W wyniku zmian taxa laborum za wykonanie niejałowego leku recepturowego od 1 stycznia wyniesie 31,83 zł. Natomiast taxa laborum za wykonanie jałowego leku recepturowego wyniesie 63,64 zł. Jednocześnie maksymalna marża naliczana przez aptekę za lek receptorowy wzrośnie z 24,66 zł do 63,64 zł.

Zakładając, że liczba ryczałtów wykonanych leków recepturowych byłaby taka sama jak w 2022 r., resort zdrowia ocenia, że wpływ proponowanych zmian taksy laborum będzie wyglądał następująco:


1 ryczałt

całość

taksa laborum – leki niejałowe

31,82 zł

63 mln zł

taksa laborum – leki jałowe

63,64 zł

40 mln zł

maksymalna marża

63,64 zł

166 mln zł


Zdaniem Ministerstwa Zdrowia wpływ zmian na wydatki płatnika publicznego powinien mieć neutralny charakter. Zostanie zrównoważony przez jednoczasowe wprowadzenie limitów finansowania surowców farmaceutycznych i określenie maksymalnej wysokości marży aptecznej na lek recepturowy.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]