Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała na swojej stronie opinię prawną dotyczącą ustalania stawki podatku VAT na lek recepturowy wykonywany w aptece. Wątpliwości dotyczyły tego czy powinna ona...
Nie podlega refundacji sprzedaż jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych wydanych pacjentowi w oryginalnym opakowaniu wytwórcy lub jego części w opakowaniu własnym apteki. ...
Od 1 listopada producenci surowców do receptury aptecznej stosują 23 proc. stawkę VAT na swoje produkty. To efekt wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych i...
9 sierpnia 2019 została uchwalona Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Część z jej zapisów wchodzi w życie z dniem 1 listopada. Dla aptek niewątpliwie naj...
Redakcja mgr.farm
24 października 2019
Redakcja mgr.farm
Narodowy Fundusz Zdrowia uważa, że pielęgniarki nie mogą przepisywać na swoich receptach leków recepturowych i przytacza stanowisko Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia w tej ...
Każda apteka, która została otwarta po 2002 roku ma obowiązek posiadania receptury, w której farmaceuci winni są wykonywać leki recepturowe. Jednakże są one coraz rzadziej spotykaną postacią preparató...
Zdaniem Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia uprawniona jest interpretacja, zgodnie z którą pielęgniarka i położna może wystawić receptę na lek recepturowy zgodnie z zaleceniem l...
Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję wycofującą z obrotu 3% roztwór kwasu borowego firmy Amara, wykorzystywanego jako surowiec do wykonywania leków recepturowych. Przyczyną wycofania jest bra...
Jedną z najczęstszych przyczyn zgonów są choroby układu sercowo-naczyniowego. Szacuje się, że w Europie ok. 40% ogólnej liczby zgonów wśród osób poniżej 75. roku życia ma związek z tymi schorzeniami. ...
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało podniesienie minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2020 roku ma ono wynosić 2450 zł brutto miesięcznie. Wraz z jego podniesieniem wzr...