REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Aptekarze wymyślili mit, że apteki nie są potrzebne w nocy

28 lutego 2018 07:50

Na 13 radzyńskich aptek, 3 odmawiają nocnych dyżurów, a trzech następnych właścicieli nadal się waha. Spór idzie o pieniądze. Wcześniej w Radzyniu funkcjonowała apteka całodobowa, jednak zrezygnowała z pracy w nocy po tym, jak okoliczne apteki wydłużyły swój czas pracy z 17:00 do godziny 21:00.

Apteki odmawiają wykonania podjętych uchwał z wielu powodów. Zarzuty właścicieli aptek dotyczą m.in. kwestii ekonomicznych. (fot. Shutterstock)

Problem powstał pod koniec ubiegłego roku. Wówczas z całodobowego dyżuru zrezygnowała stosunkowo nowa na radzyńskim rynku apteka „Pharmacon” przy ul. Ostrowieckiej 10. Powodem było wydłużenie godzin pracy przez właścicieli pozostałych aptek, których w sumie jest 13. Starosta Lucjan Kotwica zwołał zebranie aptekarzy, które miało na celu wypracowanie kompromisu. Na spotkaniu w starostwie właściciele „Pharmaconu” proponowali powrót do całodobowego dyżuru pod warunkiem, że apteki wrócą do starych godzin pracy, czyli będą zamykane o 17:00. Aptekarze się na to nie zgodzili, a część z nich wyraźnie zapowiedziało, że nie podejmie dyżurów nocnych, z różnych względów, w tym finansowych.

– Rolą starosty jest ustalenie nocnych dyżurów aptek i harmonogramu, natomiast starosta nie ma żadnych możliwości wyegzekwowania tego rozporządzenia i nałożenia kar w przypadku nie realizowania grafiku – tłumaczy Lucjan Kotwica, radzyński starosta. Przyznaje, że spodziewał się, że prędzej czy później dojdzie do konfliktu. – Jeżeli ukaże się wasz artykuł, to będzie podstawa do tego, żebym ja skierował monit do Naczelnej Izby Aptekarskiej, że taka potrzeba jest, bo aptekarze wymyślili mit, że apteki nie są potrzebne w nocy – mówi starosta w Gazecie Radzyńskiej.

REKLAMA

Starosta dodaje, że na spotkaniu aptekarze zaproponowali, by płacił im za dyżur nocny 500 zł, a tego starosta nie może zrobić.

REKLAMA

– Jest kilka obszarów tego problemu, a on dotyczy całego kraju – komentuje sytuację Tomasz Barszcz, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie. Dodaje, że problem odmowy przez aptekarzy dyżurowania w nocy, niedziele i dni świąteczne dotyczy wielu powiatów w Polsce.

Harmonogram dyżurów aptek ustala Rada Powiatu na podstawie art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne. Apteki odmawiają wykonania podjętych uchwał z wielu powodów. Zarzuty właścicieli aptek dotyczą m.in. kwestii ekonomicznych (mały obrót), braku fachowej obsady. Często w aptece zatrudniony jest jeden lub dwóch farmaceutów, których obowiązuje Kodeks Pracy.

Zdania samych aptekarzy są podzielone. Właścicielka apteki przy ul. Sitkowskiego przypomina, że jej apteka nigdy w nocy nie dyżurowała i nie będzie dyżurować, ponieważ nie ma potrzebnej kadry. Jadwiga Topyło z apteki „Pharmacon” nie widzi problemu.

– Z mojego doświadczenia wynika, że te dyżury faktycznie nie są opłacalne, nie ma realizacji recept, ale oczywiście będziemy realizować dyżury zgodnie z harmonogramem – deklaruje Jadwiga Topyło.

REKLAMA

Kolejna właścicielka, która chce pozostać anonimowa, dziwi się brakowi solidarności wśród aptekarzy.

– Te koszty nie są aż takie duże, a naszą powinnością wobec społeczeństwa powinno być zapewnienie dostępu do możliwości zrealizowania recepty w nocy – mówi. – Płacę swoim pracownikom ok. 150 zł za noc, a często jest tak, że wolą dzień wolny od pracy w ramach rozliczenia – mówi.

Z kolei szefowa Apteki w Topazie, która ma wyznaczoną największą ilość dyżurów, głośno się zastanawia, czy jest sens w takim razie dyżurować.

– Jeszcze w kwietniu, ze względu, że będzie to czas świąt wielkanocnych otworzymy w nocy aptekę, a potem, skoro można odstąpić od harmonogramu, to zobaczymy – stwierdza.

Aptekarze zanegowali uchwałę podjętą przez starostę, jako niezgodną z prawem, czyli bez opinii Okręgowej Izby Aptekarskiej. Radca prawny wysłał pismo do wojewody w tej sprawie i trzeba czekać na rozstrzygnięcie sporu.

Źródło: Gazeta Radzyńska

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

NIA: Jak uzyskać odszkodowanie za Atram? NIA: Jak uzyskać odszkodowanie za Atram?

W związku z wycofaniem z obrotu trzech serii produktu leczniczego Atram, NIA informuje, że po uzgodn...

Nie chcę zrobić z farmaceutów felczerów czy lekarzy bis, ale… Nie chcę zrobić z farmaceutów felczerów czy lekarzy bis, ale…

Marcin Czech, mianowany niedawno na stanowisko wiceministra zdrowia, zapowiada powrót do prac nad op...

Kaszki Nestlé mają już 150 lat Kaszki Nestlé mają już 150 lat

150 lat temu szwajcarski farmaceuta Henri Nestlé stworzył Farine Lactée – produkt, którego zadaniem ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz