REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteki nie sprzedają w nocy leków ratujących życie. Po co więc dyżury?

16 sierpnia 2018 04:50

W Międzyrzecu po godz. 22 nie da się zrealizować recepty. Jedyna apteka, która do tej pory prowadziła działalność całodobową, skróciła godziny swojej pracy. Wojewoda Lubelski uchylił ostatnio uchwałę Rady Powiatu, która zakładała, że między godz. 22. a 7. rano nie jest czynna żadna apteka. Sami aptekarze twierdzą z kolei, że podczas pracy w nocy nie sprzedawali leków ratujących życie.

Do końca maja jedna z aptek w Międzyrzecu pełniła dyżury również w porze nocnej. Zrezygnowała, z uwagi na brak potencjalnych klientów (fot. Shutterstock)

– To jakaś kpina, żeby w siedemnastotysięcznym mieście, nie licząc ludności z okolicznych wsi nie było żadnej apteki dyżurnej – komentuje czytelnik lokalnego tygodnika Wspólnota Międzyrzecka, któremu zdarzyło się ostatnio w sytuacji silnego bólu zastać zamknięte drzwi apteki. – O godzinie 5. rano potrzebowałem „na już” silnego leku, którego ani Ibuprom ani Ketonal nie zastąpią, a musiałem czekać do 7. To tylko 2 godziny, ale gdybym miał atak o 23-24? – przedstawia swój problem mężczyzna.

Do niedawna w Międzyrzecu funkcjonowała apteka całodobowa. W ostatnim czasie ograniczyła ona godziny pracy do 22. Mimo prób kontaktu nie udało się redakcji tygodnika skontaktować z regionalnym dyrektorem sieci, a miejscowa szefowa apteki odmawia komentarza.

REKLAMA

– Do końca maja jedna z aptek w Międzyrzecu pełniła dyżury również w porze nocnej. Zrezygnowała, z uwagi na brak potencjalnych klientów. W tej sytuacji Rada Powiatu zmuszona była do znowelizowania harmonogramu pracy aptek. Zakłada on po zmianach, że między godz. 22. a 7. rano w Międzyrzecu nie jest czynna żadna apteka – potwierdza Marianna Tumiłowicz, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

REKLAMA

Przedstawiciele Starostwa spotkali się z właścicielami aptek i prosili o to, by objęli oni dyżury w porze nocnej. Aptekarze podkreślali jednak, że dyżury nocne są dla nich nieopłacalne. Dowodzili, że podczas pracy w nocy nie sprzedawali leków ratujących życie.

W ostatnich dniach uchwałę Rady Starostwa uchylił jednak Wojewoda Lubelski motywując tym, że praca w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy jest wpisana w ustawowe zadania każdej apteki.

– Nie wiem, czy któraś apteka w Międzyrzecu będzie w stanie podjąć się dyżuru nocnego – obawia się jednak Zbigniew Kot, burmistrz Międzyrzeca. – Starosta informował nas, że jako Miasto możemy sfinansować dyżury aptek z budżetu, ale nie jest to przypisane nam zadanie, choć realizujemy inne, z zakresu ochrony zdrowia jak np. szczepienia. Apteki nie obsługują przecież wyłącznie mieszkańców miasta. Korzystają z nich również mieszkańcy gm. Trzebieszów, gm. Kąkolewnica, Drelów czy z gm. Międzyrzec.

Zdaniem Burmistrza to być może dobry moment, by Starostwo zastanowiło się nad tym, czy Szpital w Międzyrzecu nie mógłby podjąć się prowadzenia apteki, która pełniłaby dyżur nocny. Swego czasu istniał taki podmiot w przychodni przy ul. Wiejskiej, który wspierały działania inwestycyjne Szpitala.

REKLAMA

– Choć prawo farmaceutyczne nakłada na Radę Powiatu obowiązek ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, to nie daje żadnych uprawnień zarówno do kontroli aptek z obowiązku pełnienia dyżurów, jak też wyciągnięcia ewentualnych konsekwencji w tym zakresie – zauważa Marianna Tumiłowicz.

Źródło: Wspólnota Międzyrzecka

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

E-zwolnienia zastąpią papierowe L-4 E-zwolnienia zastąpią papierowe L-4

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy wprowadzającej e-zwolnienia. Od...

NRL o zmianie systemu refundacji wyrobów medycznych NRL o zmianie systemu refundacji wyrobów medycznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o refunda...

BCC: Zakaz reklamy leków nie jest rozwiązaniem BCC: Zakaz reklamy leków nie jest rozwiązaniem

Business Centre Club wypowiedział się w swoim komunikacie prasowym na temat zakazu emitowania reklam...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz